« Takaisin

Oppimisen kipinä - Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto: -
Koulutusaika:20.1.2021 - 31.12.2021
Hakuaika: 11.12.2020 - 30.10.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Uuden lukiolain (1.8.2019) mukaan opiskelijalla on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Koulutamme nyt lukioiden opetushenkilöstöä oppimisen tuen järjestämiseen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Samalla kehitämme opetushenkilöstön yhteistyötä vastaamaan lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin.


Oppimisen kipinä -hanke koostuu neljästä itsenäisestä koulutusosiosta. Voit suorittaa tarpeidesi mukaan joko koko opintokokonaisuuden tai yksittäisen/yksittäisiä osioita. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston, Tampereen ammattkorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä

Lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä oppilashuoltohenkilöstö

Sisällöt

Koulutusosioissa keskitytään opettajan osaamisen vahvistamiseen erityisesti oppimisen tuen, opiskelijan hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Lisäksi tavoitteena on pohtia pedagogista saavutettavuutta ja antaa välineitä oman työn kehittämiseen. Koulutuskokonaisuus tukee lukioiden henkilöstöä uuden lukiolain edellyttämien vaatimusten täyttämisessä. Toteutettavat koulutusosiot ovat: Pedagogin digitystä, 3 op Yksilöllisten oppimistarpeiden huomiointi, 5 op Oppimisen tuen järjestäminen, 3 op Hyvinvointia rakentamassa, 3 op

Toteutusajat

Oppimisen tuen järjestäminen -koulutusosion sisältö ja toteutus:

Oppimisen tuen järjestäminen -koulutusosio koostuu kolmesta webinaarista ja niitä täydentävistä työpajoista, joista vastaavat hankkeessa mukana olevat korkeakoulut. Etänä järjestettävät työpajat ovat teemallisia ja voit valita teemoista ne, jotka sinua kiinnostavat. Voit halutessasi osallistua vain webinaareihin. (Webinaarit järjestetään yhdessä Oppijan oikeus – Opettajan taito -hankkeen kanssa).
Työpajat toteutetaan monimuotoisesti sisältäen ennakkotehtävän, työpajatyöskentelyä ja oppimispäiväkirjan.

Webinaarit:
15.4.2021 klo 14-16, Pedagoginen saavutettavuus lukiossa
lehtori Eero Talonen ja yliopettaja Iiris Happo, Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
6.5.2021 klo 14.30, Opiskelustrategiat
PsT Heli Isomäki
Syyskuu, Moniammatillinen yhteistyö oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa

Kevään työpajat:
7.4.2021 klo 14-16.30, Lukion lukituki
22.4.2021 klo 14-16.30, Lukion suunnitelma erityisopetuksen ja oppimisen tuen järjestämisestä
12.5.2021 klo 14-16.30, Saavutettavat opetusmenetelmät ja materiaalit

Syksyn työpajat, päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin
Autismikirjo ja nepsykirjo lukiossa
Lahjakkuuden tukeminen ja kehittäminen
Kielitietoisuus ja monikulttuurisuus

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Ilmoittautuminen Lisätietoa kohdan linkin kautta. Webinaareihin ja työpajoihin ilmoittaudutaan samalla lomakkeella. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla tarkempia tietoja ennen tilaisuuksia (zoom-linkit & ohjeistus oppimisalustasta).
Koulutuksessa käytetään yhteistä oppimisalustaa, jossa myös webinaaritallenteet julkaistaan.

Koulutus on Opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksutonta.
Lisätietoja kokonaisuudesta: Outi Stüber, p. 040 190 1804, outi.stuber#tuni.fi (korvaa # -> @)
Lisätietoja tästä osiosta: Tuula Savikuja, p. 050 346 4070, tuula.savikuja#oamk.fi (korvaa # -> @)

Lisätietoa

https://www.lyyti.fi/reg/Oppimisen_ja_hyvinvoinnin_tuki_lukiossa_Oppimisen_tuen_jarjestaminenkoulutusosion_ilmoittautuminen_9035