« Takaisin

Kohti digitaalisia osaamismerkkejä (osa Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO -hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:1 op
Koulutusaika:12.11.2020 - 31.5.2021
Hakuaika: 12.11.2020 - 28.3.2021 16.5.2021 (jatkettu)
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksessa johdatellaan osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan ammatillisten oppilaitosten, henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta. Koulutuksen aikana tutustutaan yhteisölliseen osaamismerkkien suunnitteluun ja osaamismerkkikonstellaatioihin. Lisäksi koulutuksessa käsitellään osaamismerkein ohjautuvan oppimisen mallin soveltamista eri koulutus- ja toimintaympäristöissä. Koulutus koostuu itseopiskeltavista verkkotallenteista ja se on suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumattomasti 31.5.2021 mennessä. Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan valtakunnallisella osaamismerkillä. Kohti digitaalisia osaamismerkkejä (1op) on Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen verkkototeutus.

Tavoite

Osallistuja osaa hyödyntää osaamismerkkejä ja osaamismerkkikonstellaatioita jatkuvan oppimisen tukemisessa ja/tai henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Opetusmateriaali

Webinaarien teemat: 1. Innostu osaamismerkeistä: mitä ovat digitaaliset osaamismerkit? 2. Tule ja aloita yhteisöllinen osaamismerkkien suunnittelu 3. Osaamismerkkien ja osaamismerkkikonstellaatioiden hyödyntäminen 4. Kehity ketterästi: osaamismerkit opettajan jatkuvan oppimisen tukena 5. Osaamismerkit ja osaamisen kehittäminen (HR) 6. Yrkeslärarens kompetensmärken – Vad är det, hur skapar jag, hur drar jag nytta av dem? Saat linkin webinaaritallenteisiin ja osaamismerkkihakemukseen ilmoittautumisen jälkeen. Perehdy vähintään kolmeen tallenteeseen ja tee niiden pohjalta esitys omaan työyhteisöösi siitä, kuinka osaamismerkkejä voitaisiin siellä hyödyntää.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Toteutusajat

Koulutus on suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumattomasti toteutusaikana (31.5.2021 saakka).

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5987878

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5845127

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutushanketta Jatkuvaa oppimista osaamismerkein - JOO. Koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.