« Takaisin

YTO - yhteistä ymmärrystä rakentamassa (osa YTYÄ-hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:23.2.2021 - 8.4.2021
Hakuaika: 11.11.2020 - 14.2.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Yhteisten tutkinnon osien opettaja! Haluatko kehittää osaamistasi ja saada tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamiseen monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät huomioiden? Tule mukaan YTYÄ-hankkeen koulutuksiin!

Tavoite

Tässä koulutuksessa pääset rakentamaan ja kehittämään yhteistä ymmärrystä YTO-aineiden merkityksestä ja toteutuksesta ammatillisissa perustutkinnoissa.

Kohderyhmä

Koulutus on erityisesti suunnattu ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien tai osa-alueiden opetushenkilöstölle. Koulutukseen voivat osallistua myös muut opetus- ja ohjaustyötä tekevät ja kehittämistehtävissä olevat henkilöt sekä esihenkilöt.

Sisällöt

Sisällöt rakentuvat seuraavista teemoista:
- Yhteisten tutkinnon osien asemointi uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja osallistujan omassa organisaatiossa (haasteet ja mahdollisuudet)
- Merkitys opiskelijoille (jatko-opinnot, sivistys)
- YTO-strategia omassa organisaatiossa (opintotarjotin, oppimisympäristöt, arviointi, toimijoiden roolit/yhteistyö)

Lisätiedot

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Mahdollisista muista kustannuksista osallistujat vastaavat itse. Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Toteutusajat

Osallistujat määrittelevät ja toteuttavat koulutuksen aikana oman kokeilu- tai kehittämistehtävänsä omien tarpeidensa mukaisesti. Kehittämistyötä tuetaan kouluttajien ohjauksella ja vertaisohjauksella.

Yhteisopiskelupäivät verkossa
ti 23.2.2021 klo 12.30-15.45
to 8.4.2021 klo 8.15-11.30

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
0400 693681
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3464070

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5845127