Julia Asikainen
21.09.2020

Yritysyhteistyö valmistaa opiskelijoita työelämään

 

Oulun ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat Topi Pasanen, Lasse Kangas ja Aleksi Niemi kokevat saaneensa merkittäviä oppeja Nokialla työskentelystä.

Oulun ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Topi Pasanen päätyi Nokialle kesätöihin kaverinsa suosittelemana. Topi työskenteli Nokialla nyt jo toista kesää, ja syksyllä hän aloittaa siellä vakituisena työntekijänä.

-Olen testaillut tukiasemia ja ohjelmistoja kesätöissä. Työ on ollut mukavaa ja sisältänyt paljon ongelmanratkaisua, mistä pidän, Topi kertoo.

Tieto- ja viestintätekniikan opintoihin kuuluu pakollisena osana yritys- tai hankelähtöinen tuotekehitysprojekti. Topi sai Nokialta ensimmäistä kertaa töitä jo toisena opiskeluvuotenaan ennen kuin yritysyhteistyöhön liittyvät opinnot olivat edes alkaneet.

-Saan todennäköisesti suoritettua opintoihin kuuluvat tuotekehitysprojektit kesätöilläni. Aion tehdä myös opinnäytetyöni Nokialle.

 

Aktiivisuus ja mielekäs työ palkitsee

Topin mielestä yritysyhteistöiden tehtävänä on, että opiskelijat saavat kosketuksen oikeaan työelämään ja muodostettua sinne myös suhteita.

-Mielestäni on erittäin tärkeää, että opiskelijoilla on jonkinlainen käsitys käytännön työelämästä jo siinä vaiheessa, kun aletaan hakemaan töitä valmistumisen jälkeen.

Topi kannustaa olemaan aktiivinen ja tutustumaan eri ihmisiin koulussa, sillä sitä kautta löytää parhaiten verkostoja.

-Kannattaa myös hakea sellaista työtä, joka oikeasti kiinnostaa. Itselle mieleisessä työssä on valmis antamaan itsestään aina enemmän, mikä antaa yrityksellekin hyvän vaikutelman ja teettää mahdollisesti myös lisää töitä.

Oamkin opit käytäntöön

Tieto- ja viestintätekniikan toisen vuoden opiskelija Lasse Kangas hakee Nokian kesätöistä opintoihin kuuluvat harjoittelupisteet. Lasse kertoo tehneensä Nokialla monipuolisesti erilaisia hommia, mutta pääasiassa laiteläheistä koodausta ja ohjelmointia.

- Nokialla työskennellessäni olen huomannut, että tämä on itselleni se oikea ala. Työtä on riittänyt ja tehtävät ovat olleet monipuolisia.

Lasse kertoo saaneensa Oamkista paljon hyviä oppeja Nokialla työskentelyä varten.

-Ohjelmistohommissa tehdään esimerkiksi niin sanottuja sprinttejä, eli ikään kuin lukujärjestyksiä, joihin aikataulutetaan tietyt työtehtävät. Tähän liittyen oli kurssi myös koulussa, ja nyt Nokialla on huomannut, miten se toimii käytännössä.

Lassen mielestä yritysyhteistyöt ovat välttämättömiä opintojen aikana, jotta opiskelijat tietävät mitä odottaa työelämältä.

-Suosittelen ehdottomasti hakemaan Nokialle. Sieltä saa hyvät eväät työelämään, Lasse summaa.

 

Kesätöiden kautta vakituiseksi työntekijäksi

Viimeistä vuotta sähkö- ja automaatiotekniikkaa opiskeleva Aleksi Niemi on työskennellyt kesän Nokialla ja aloittaa syksyllä siellä vakituisena työntekijänä. Aleksi on tehnyt Nokialla töitä pääasiassa laitetestausten parissa.

-Nokialla työskentely on ollut todella mukavaa. Minut otettiin hyvin tiimiin mukaan ja olen saanut tehdä monipuolisia tehtäviä. Kesän aikana tuli vielä vahvemmin sellainen tunne, että teknologia-alan töitä haluan tehdä tulevaisuudessakin, Aleksi kertoo.

Yritysyhteistyö ei ole pakollinen osa sähkö- ja automaatiotekniikan opintoja, mutta Aleksi suosittelee lämpimästi yrityksessä työskentelyä opintojen aikana.

-Olen oppinut todella paljon, kun olen päässyt tekemään töitä käytännössä. Yrityksessä työskentely opintojen aikana valmistaa paremmin tulevaisuuden ammattiin kuin pelkkä opiskelu koulun penkillä.