Julia Asikainen
20.12.2021

Vuoden alumniksi valittu Ari Ehrola on monessa mukana – ”Yhteistyö Oamkin kanssa on ollut mainio keino päästä verkostoitumaan ja vaikuttamaan”

Ensihoitoalalle Oamkista ponnistanut Ari Ehrola valittiin Oamkin vuoden 2021 alumniksi. Ari on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä Oamkin kanssa ja ollut muun muassa mukana suunnittelemassa akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelmaa.

Pukuun pukeutunut mies seisoo Oamk-logolla varustetun kuvausseinän edessä.
Vuoden 2021 alumniksi valittu Ari Ehrola muistelee opintojaan Oamkissa lämmöllä.

– Valinta tuli minulle täysin yllätyksenä, mutta tietysti tällaisen tunnustuksen ottaa nöyrin ja kiitollisin mielin vastaan, Oamkin vuoden alumni Ari Ehrola sanoo.

Ari valmistui Oamkista ensihoitajaksi vuonna 2004. Valmistumisensa jälkeen hän on luonut uraansa erilaisissa tehtävissä ensihoitoalalla ja kartuttanut osaamistaan käymällä Oamkissa myös simulaatio-ohjaajan koulutuksen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Ari kertoo kipinän ensihoitoalalle syttyneen jo 16-vuotiaana, kun hän pääsi mukaan puolivakinaisen palokunnan hälytysosaston toimintaan.

– Erityisesti innostuin ensihoitajan työstä palokunnan ensivastetoiminnan kautta. Myös isäni on ollut vuosikymmeniä mukana palokuntatoiminnassa, joten kiinnostus alaan juontaa juurensa varmaan osittain sieltä.

Ensihoitajaksi valmistuttuaan Ari viihtyi useamman vuoden ajan ensihoitajan kenttätöissä ja päätyi esihenkilön tehtäviin. Mielekäs työ esihenkilönä herätti Arissa halun hankkia uusia työkaluja ja lisää osaamista työhön, joten hän päätti hakea opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkintoa Oamkiin.

– Minulla on opinnoistani Oamkissa vain hyviä muistoja. Ensihoitajaopinnoissa pidin todella paljon yhteisöllisyydestä ja opintojen käytännönläheisyydestä. YAMK-opinnoissa puolestaan oli hienoa, että pystyin soveltamaan lähes kaikkien opintojaksojen tehtävät työni ja työpaikkani hyväksi.

YAMK-tutkinnon suoritettuaan Ari on työskennellyt pitkään ensihoitopäällikkönä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella. Tällä hetkellä hän on virkavapaalla ensihoitopäällikön virasta ja tekee projektisuunnittelijan työtä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) ensihoitopalvelun liikkeenluovutusprojektissa. Ensi vuoden alusta Ari aloittaa PPSHP:n ensihoidon toimialueella vastuuyksikköpäällikkönä.

Yhteistyö Oamkin kanssa antaa paljon

Arin kokemukset Oamkista eivät rajoitu pelkästään opiskeluun, sillä hän on tehnyt jo vuosia monenlaista yhteistyötä Oamkin kanssa. Hän on ollut esimerkiksi mukana suunnittelemassa akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelmaa.

– Jo ensihoitajaurani alussa toimin työpaikallamme opiskelijavastaavana ja ohjasin opiskelijoita, jotka suorittivat meillä työharjoittelua.

Ari jakaa kerryttämäänsä osaamista ja kokemusta Oamkissa myös opetustyön kautta. Vuonna 2012 hän aloitti sivutoimisena opettajana ensihoitajakoulutuksessa, jossa hän ehti opettaa reilun vuoden ajan ennen kuin hän alkoi suorittamaan YAMK-tutkintoaan.

– Jätin silloin opetustyön taakse, sillä halusin keskittyä kunnolla opintoihin eikä aika olisi mitenkään riittänyt kaikkeen.

Vuonna 2018 Ari kuitenkin palasi takaisin sivutoimisen opettamisen pariin, kun häntä pyydettiin opettajaksi uuteen ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmaan.

– Pian sen jälkeen tutkinto-ohjelmaa alettiin laajentamaan ja sain olla mukana miettimässä, millaisia sisältöjä koulutukseen voitaisiin lisätä.

Arin mukaan ajatus tutkinto-ohjelman laajentamisesta lähti liikkeelle siitä, että ensihoitoalalla työskenteleville suunnattu koulutus koettiin liian suppeaksi ja hakijoita rajaavaksi. Lisäksi ajateltiin, että hoitoketjujen kehittäminen ja johtaminen tarvitsee laajempaa näkökulmaa akuuttihoitoon.

­– Niin alkoi muodostua ajatus tutkinto-ohjelmasta, johon koottaisiin erilaisia akuuttihoidon parissa työskenteleviä hoitoalan ammattilaisia verkostoitumaan ja kehittämään osaamistaan. Lopulta koulutus laajeni akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelmaksi.

Opetustyö on Arille ennen kaikkea virkistävää vaihtelua hänen päätyönsä rinnalla. Tällä hetkellä hän opettaa muutamia tunteja viikossa ja tekee opinnäytetyöohjauksia.

– Vaikka välillä onkin raskasta tehdä kahta työtä, opetustyö antaa ehdottomasti minulle enemmän kuin ottaa. Nautin opiskelijoiden kanssa keskustelemisesta ja siitä, kun saan nähdä heidän innostuvan ja oppivan. Samalla pääsen päivittämään myös omaa osaamistani.

Ari kertoo yhteistyön Oamkin kanssa olleen myös mainio keino päästä verkostoitumaan ja vaikuttamaan alan asioihin.

– Oamk on todella mukava ympäristö työskennellä, ja yhteistyö kollegoiden kanssa sujuu erinomaisesti. Tarkoitus on pysyä opetustyössä myös jatkossa, mikäli se mahdollisuus minulle sallitaan.

Tulevaisuuteen Ari katsoo avoimin mielin. Hän on ollut uransa aikana monessa mukana, eikä loppua näy.

– Olen aina tykännyt tehdä paljon kaikenlaista. Minut on esimerkiksi löytänyt useamman vuoden ajan polkujuoksutapahtumien pelastutiimin vastuuhenkilön tehtävistä. Olen myös ollut kirjoittamassa tieteellisiä artikkeleja parinkin tutkijaryhmän mukana, ja se on tuntunut huikealta mahdollisuudelta. Ehkäpä jossain vaiheessa löydän itseni väitöskirjaprojektin ääreltä, Ari pohtii.

Kuuntele Oamk-podcast, jossa haastattelussa on Ari Ehrola