Julia Asikainen
13.01.2021

Vesi- ja ympäristöjohtamisen YAMK-tutkinnosta eväitä uramahdollisuuksien laajentamiseen

Espoolainen Mervi Koskinen opiskelee vesi- ja ympäristöjohtamisen YAMK-tutkintoa Oulun ammattikorkeakoulussa. Mervi haaveilee työstä, jossa hän voisi hyödyntää omaa osaamistaan vesipulasta kärsiviin kohteisiin maailmalla.

Mervi Koskinen on saanut opinnoista paljon itsevarmuutta, taitoja isojen projektien johtamiseen sekä paremmat eväät työuralle. Kuva: Tiia Ahonen
Oman osaamisen kasvattaminen ja haave uralla etenemisestä saivat Mervi Koskisen hakemaan Oulun ammattikorkeakoulun vesi- ja ympäristöjohtamisen YAMK-koulutukseen. Aiemmalta koulutukseltaan Mervi on laboratorioanalyytikko ja ympäristöinsinööri.

– Olen tehnyt töitä muun muassa vesihuollon konsulttina ja projekti-insinöörinä vesihuollon saneeraushankkeessa Helsingin seudun ympäristöpalveluissa, Mervi kertoo.

Tulevaisuudessa Mervi haaveilee mahdollisuudesta työskennellä kansainvälisissä hankkeissa, ja sitä varten hän uskoo saavansa vesi- ja ympäristöjohtamisen koulutuksesta työkaluja.

– Haluaisin hyödyntää omaa osaamistani sellaisiin kohteisiin maailmalla, joissa on vesipulaa. Tästä koulutuksesta saan siihen pätevyyden ja pystyn myös kehittämään kielitaitoani, sillä koulutus on englanninkielinen.

Vaativaa, mutta antoisaa opiskelua

Vesi- ja ympäristöjohtamisen opinnot toteutetaan pääosin verkossa. Opiskelutapa verkossa vaihtelee kurssin mukaan.

– Osa kursseista on sellaisia, että tehtäviä pystyy suorittamaan omaan tahtiin silloin, kun itselle parhaiten sopii. Osa taas vaatii läsnäoloa tiettyyn aikaan.

Opiskelu on ollut lapsiperhearkea pyörittävälle Merville paikoin raskasta, mutta sen arvoista.

– Koen jatkokouluttautumisen tärkeäksi ja saan tästä niin paljon hyötyjä, että opiskelumotivaatio pysyy yllä. Kyllä tämä kuitenkin vaatii opiskelijalta paljon, ajankäytön suunnittelu on todella tärkeää ja opintojen ohella pitää muistaa myös oma lepo.

Mervi huolehtii omasta jaksamisestaan pitämällä taukoja opiskelusta ja lenkkeilemällä koiran kanssa.

Itsevarmuutta ja uusia työkaluja uralle

Erityisen kiinnostaviksi Mervi on kokenut projektihallinnan opinnot ja veteen liittyvät kurssit.

– Projektihallinnan opinnoista sain paljon työkaluja isojen projektien johtamiseen. Veteen liittyvillä kursseilla puolestaan pystyin käyttämään omaa työhistoriaani hyväksi ja opin paljon uutta esimerkiksi erilaisista tekniikoista.

Opintojen kohokohdaksi Mervi nostaa onnistumisen kokemukset ja sen, miten on huomannut oman tietämyksen kasvaneen ja ajattelutyylin muuttuneen.

– Olen huomannut, että pohdin asioita nyt paljon kokonaisvaltaisemmin ja minulla on paljon enemmän tietoa kuin ennen opintoja. Olen saanut huimasti itsevarmuutta, taitoja johtaa isojakin projekteja ja paremmat eväät työuralle.

Tutkinto kaikille motivoituneille

Mervi suosittelee opintoja kaikille, jotka kokevat koulutuksen tarpeelliseksi ja joilla on korkea motivaatio.

– Opinnot vaativat monien haastavien asioiden sisäistämistä ja vahvaa halua suorittaa koulutus loppuun, mutta myös antavat paljon. Koulutus laajentaa huomattavasti työmahdollisuuksia, sillä monet alan työpaikat vaativat ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Valmistuttuaan Mervi haluaisi ennen kaikkea löytää vakituisen työpaikan, johon pystyy hyvin yhdistämään myös lapsiperhearjen.

– Kansainvälisten hankkeiden parissa työskentelyn lisäksi olen miettinyt myös tutkijan tai yrittäjän uraa. Nähtäväksi jää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Kuva: Tiia Ahonen