Julia Asikainen
25.02.2020

Röntgenhoitajan koulutus toteutti haaveet korkeakouluopinnoista

Venäjältä Suomeen muuttanut Lidia Syrjänen opiskelee röntgenhoitajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Valmistuttuaan hänellä on suunnitelmissa työskennellä sädehoidon parissa.

muuttanut Lidia Syrjänen opiskelee röntgenhoitajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa.

Lidia Syrjänen on kolmannen vuoden röntgenhoitajaopiskelija Oulun ammattikorkeakoulusta. Lidia on aiemmalta ammatiltaan parturi-kampaaja, mutta hän on aina haaveillut korkeakouluopinnoista. Yli kymmenen vuoden parturi-kampaajan uran jälkeen Lidia koki, että nyt olisi hyvä hetki hakea opiskelemaan korkeakoulututkintoa.

– Aloin miettiä, mikä ala voisi olla sellainen, jota lähtisin opiskelemaan. Olin kuullut yhdeltä ystävältäni röntgenhoitajan opinnoista ja sitä kautta kiinnostuin opinnoista itsekin, Lidia kertoo.

Lidia ajatteli, että röntgenhoitajan opinnoissa voisi yhdistyä hyvin hänen kiinnostuksensa tekniseen osaamiseen sekä hoitoalaan.  

– Opiskelu on ollut todella monipuolista ja mielenkiintoista. Näihin opintoihin kuuluu paljon eri osa-alueita, on esimerkiksi fysiikkaa, anatomiaa, hoitotyön perusteita, diagnostista kuvaamista ja sädehoitoa. Mielenkiinto pysyy hyvin yllä, kun opiskellaan niin monipuolisesti kaikkea. Ei kyllä ole tullut tylsää, Lidia naurahtaa.

Paljon käytäntöä

Röntgenhoitajan opintoihin kuuluu paljon käytännön opiskelua ja harjoittelua on yhteensä 72 opintopisteen edestä. Lidia on tyytyväinen siihen, että käytäntöä on paljon ja hänen mielestään parasta opinnoissa onkin harjoittelut.

– Harjoittelut ovat antoisia, koska opittuja asioita pääsee viemään käytäntöön. Harjoitteluissa saa usein myös mahtavia onnistumisen tunteita, jos esimerkiksi harjoittelun alussa ei osaa jotain asiaa, mutta harjoittelun edetessä huomaakin oppineensa kyseisen asian. Lisäksi harjoittelussa saa olla tekemisissä ihmisten kanssa, mikä on minulle todella tärkeää.

Myös teoriaopintoja on paljon, mutta teoriakursseillakin tehdään usein käytännön harjoituksia.

– Tehtäviä meillä on paljon. Kirjoitamme esimerkiksi erilaisia raportteja, on paljon tutkimusta ja kirjallisuuteen tutustumista.

Virtuaaliympäristö uutena lisänä opinnoissa

Oulun ammattikorkeakoulun röntgenhoitajakoulutuksessa on otettu vastikään käyttöön virtuaaliympäristö oppimisen tueksi.

– Meidän vuosikurssimme ei ehtinyt vielä hirveästi käyttää virtuaaliympäristöä, mutta olin mukana testiryhmässä, kun virtuaaliympäristöä testattiin. Mielestäni se on todella hyödyllinen lisä opintoihin.

Lidia uskoo, että virtuaaliympäristö tuo varmuutta muun muassa harjoitteluun.

– Monia voi jännittää harjoitteluun meneminen, mutta kun opiskelija pääsee sitä ennen perehtymään käytäntöön virtuaaliympäristössä, niin se varmasti lievittää jännitystä.

Ihmisläheistä työskentelyä ja teknistä osaamista

Ulkomaalaistaustaisena opiskelijana Lidia sanoo, että opinnot vaativat hyvää kielitaitoa. Myös englannin kieltä on hyvä osata, sillä koulutuksessa luetaan paljon englanninkielisiä tutkimuksia.

– Muutin Venäjältä Suomeen 15-vuotiaana ja yksi syy sille, etten hakenut aiemmin korkeakouluopintoihin, oli kielitaidon puute. Hyvä, että maltoin odottaa ja opiskella kieltä ensin kunnolla, sillä kirjoittamista on paljon.

Kielitaidon lisäksi röntgenhoitajalta vaaditaan taitoa tulla toimeen ihmisten kanssa, teknistä osaamista sekä ennen kaikkea kiinnostusta alaa kohtaan.

– Alkuun ei välttämättä tarvitse sitä osaamista, tärkeintä on kiinnostus alaa kohtaan. Taidot kyllä varmasti oppii, kunhan motivaatiota löytyy.

Lisäksi röntgenhoitajalla on tärkeää olla tiimityöskentelytaitoja ja halu hoitaa ihmisiä.

– Nämä opinnot sopii erityisesti sellaisille ihmisille, joilla on kiinnostusta tekniikkaan, ihmisten kanssa työskentelyyn sekä korkea motivaatio alan opiskeluun.

Tulevaisuudessa sädehoitajan töihin

Lidia kertoo haluavansa tulevaisuudessa työskennellä sädehoidon parissa.

– Olin viime kesänä töissä sädehoidon yksikössä ja sain sieltä töitä myös ensi kesäksi. Valmistuttuani haluan kyllä ehdottomasti lähteä sädehoidon puolelle työskentelemään, Lidia kertoo tulevaisuuden urahaaveistaan.