Julia Asikainen
09.09.2020

Rakennusprojektin tehokkaan johtamisen YAMK-tutkinnosta keinoja alan muutoksiin

Oulun ammattikorkeakoulussa alkaa rakennusprojektin tehokkaan johtamisen YAMK-tutkinto, joka on ensimmäinen vastaavanlainen koulutus koko maassa.

Rakennushankkeen pitäisi olla yhteinen projekti, jossa jokainen pyrkii edistämään kokonaisuutta yhdessä, Oamkin rakennustekniikan yliopettaja Antero Stenius sanoo. Kuva: Antti J. Leinonen

Rakennusprojektin tehokas johtaminen on uusi ja uraauurtava YAMK-tutkinto, joka alkaa Oulun ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2021. Uuden koulutuksen taustalla on kyse työelämän tarpeista, joita ovat tehokkuus, johtamisen muutos sekä rakennushankkeiden monimutkaistuminen.

– Rakennustyömailla on huomattu, että työntekijöiden tuottavaan työhön käyttämä aika on pieni verrattuna kokonaistyöaikaan. Koulutuksella pyritään tehostamaan tuottavuutta uudenlaisilla menetelmillä, kertoo Oamkin rakennustekniikan yliopettaja Antero Stenius.

Lisäksi rakennusalalla tarvitaan uudenlaista johtamista, johon koulutus tarjoaa työkaluja. Anteron mukaan työmaille kaivataan ihmisläheisempää johtamista, johon liittyy olennaisesti kommunikaatio ja viestintä.

– Kolmas syy koulutuksen taustalla on rakennushankkeiden monimutkaistuminen. Toimijoita on nykyään paljon erilaisista kulttuurisista lähtökohdista, eivätkä vanhat johtamistavat ole enää toimivia.

Anteron mukaan koulutuksella toivotaan ennen kaikkea muutoksen aikaansaamista.

– Monissa Suomen isoissa yrityksissä onkin jo ryhdytty toimenpiteisiin ja saatu hyviä tuloksia erityisesti aikataulujen luomasta tehokkuudesta. Koulutuksella pyritään levittämään tätä tietoa myös opiskelijoille.

Opiskelu tapahtuu pääosin etänä

Koulutuksen keskeisimmät opetussisällöt liittyvät yhteistoiminnallisiin johtamistapoihin, joihin kuuluu olennaisesti myös aikataulusuunnittelu sekä viestintä ja kommunikaatio.

– Ajatus siitä, että rakennustyömaan jokainen osapuoli pelaa vain omaan pussiinsa pitäisi unohtaa. Rakennushankkeen pitäisi olla yhteinen projekti, jossa jokainen pyrkii edistämään kokonaisuutta yhdessä. Uudet yhteistoiminnalliset tavat parantavat varmasti myös eri osapuolten keskinäistä ymmärrystä työmaalla.

Anteron mukaan opiskelu tulee painottumaan etäopetukseen, ja lähipäiviä on vain muutamia.

– Jokaiseen opintojaksoon liittyy myös oppimistehtävä, jossa opiskelijat soveltavat opintojaksolla saamaansa tietoa omaan työhönsä käytännössä.

Koulutus ajatusten herättelijänä

Anteron mukaan merkittävin hyöty koulutuksesta on se, että opiskelijat saavat uudenlaisia näkökulmia ja laajennettua omaa ajattelutapaa. Koulutus ei niinkään tarjoa valmiita työkaluja, vaan laittaa opiskelijat miettimään.

– Opiskelija voi itse pohtia, miten heidän tapauksessaan voisi ottaa käyttöön uusia työkaluja ja soveltaa niitä. Jokainen rakennustyömaa on täysin omanlaisensa ja uniikki, eikä mitään valmista ja kaikille sopivaa sapluunaa ole olemassa.

Opinnot sopivat erityisesti rakennustuotannossa toimiville, joilla on jo kokemusta työmaiden johtamisesta.

– Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti rakennustuotannon keskijohtoon tähtääville, sillä koulutus pyrkii täyttämään keskijohdon osalta havaittua osaamisvajetta.

Antero suosittelee opintoja jo pelkästään itsensä kehittämisen vuoksi, mutta myös urakehityksen kannalta.

– Koulutus tarjoaa myös keinoja työssä jaksamiseen isojen hankkeiden ja projektien johdossa paremman tilannehallinnan kautta.