Julia Asikainen
17.12.2020

Printed Intelligence -YAMK-tutkinnosta eväitä kasvavalle alalle

Niina Torniainen opiskelee Printed Intelligence -YAMK-tutkintoa Oulun ammattikorkeakoulussa. Oamkin PrinLab-testilaboratoriossa työskentelevä Niina haki koulukseen syventääkseen omaa osaamistaan.

Nainen seisoo ison tuotantolaitteen vieressä.
Niina Torniainen kokee painettavan älykkyyden YAMK-tutkinnon syventävän hänen osaamistaan, sillä hän pääsee tutustumaan erilaisiin menetelmiin ja kokeilemaan myös sellaisia laitteita, joita ei ole aiemmin kokeillut.

Painettavan älykkyyden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleva Niina Torniainen kokee tutkinnon hyvänä jatkokoulutuksena, joka tukee myös hänen työtään. Aiemmalta koulutukseltaan Niina on laboratorioanalyytikko, ja hän työskentelee Oamkin PrinLab-testilaboratoriossa projektisuunnittelijana.

– Työhöni kuuluu muun muassa erilaisten painettavan elektroniikan sovellusten tekeminen ja testaaminen. YAMK-tutkinto syventää osaamistani, sillä pääsen tutustumaan erilaisiin menetelmiin ja opin käyttämään myös sellaisia laitteita, joita en ole aiemmin käyttänyt, Niina kertoo.

Niina pitää painettavan älykkyyden parissa työskentelystä erityisesti siksi, että työ on vaihtelevaa ja siinä oppii koko ajan uutta.

– Lisäksi tämä on todella kasvava ja kehittyvä ala, jossa pääsee näkemään monia erilaisia yrityksiä ja toimijoita.

Joustavia verkko-opintoja

Niina on pitänyt opinnoistaan paljon, sillä ne voi suorittaa joustavasti omassa tahdissa verkko-opintoina.

– Työn ohella opiskelu on sujunut hyvin, sillä opinnot voi suunnitella omaan aikatauluun sopiviksi. Opinnot ovat myös olleet todella mielenkiintoisia.

Niinan mukaan koulutuksesta saa hyvän yleiskuvan painettavan älykkyyden tekniikoista ja sen mahdollisuuksista. Lisäksi koulutus antaa eväitä tiedonhakuprosessiin.

– Opiskeluun kuuluu paljon itsenäistä tiedonhakua, joten olen saanut työkaluja siihen, mistä tietoa kannattaa hakea ja miten työstää sitä.

Koulutuksessa opitut taidot ovat päässeet jo opintojen aikana käytäntöön Niinan työssä.

– Työhöni kuuluu myös kertoa painettavasta älykkyydestä sekä esitellä menetelmiä, joten oman ymmärryksen laajentuminen on helpottanut sitä. Opintojen ansiosta myös tekninen osaamiseni on kasvanut ja olen saanut uusia näkökulmia painetun elektroniikan testaamiseen.

Opintoja kaikille alasta kiinnostuneille

Niinan mukaan opiskelu vaatii itsekuria, sillä opiskelu tapahtuu täysin oman suunnitelman ja aikataulun mukaan.

– Lisäksi täytyy osata jonkin verran englannin kieltä, sillä opinnot ovat englanniksi. Muuten riittää, että löytyy kiinnostusta alaa kohtaan. Ei tarvitse olla esimerkiksi aiempaa kokemusta painettavasta älykkyydestä.

Niinan mielestä opinnot sopivat hyvin kaikille alasta kiinnostuneille.

– Meidänkin ryhmässä on opiskelijoita todella laajasti eri lähtökohdista. Tämä on niin kehittyvä ala, että tietoa voi hyödyntää lähes missä vain.

Niina suosittelee opintoja siksi, että painettava älykkyys on tulevaisuutta ja sitä voi hyödyntää monissa eri sovelluksissa.

– Lisäksi tämä on todella ainutlaatuinen tilaisuus, sillä koulutusta ei ole missään muualla tarjolla.