Julia Asikainen
16.01.2023

Pitkä ura ensihoitoalalla on opettanut Arille, että kaikkea ei tarvitse tietää 

Ensihoitoalan johtamistehtävissä työskentelevän Ari Ehrolan mukaan alalla tarvitaan tulevaisuudessa enemmän osaamista hoidon tarpeen arviointiin. Ari on yksi Oamkin alumnineuvottelukunnan jäsenistä.

Ensihoitajaksi Oamkissa kouluttautunut Ari Ehrola on tehnyt ensihoitoalan töitä jo lähes 20 vuotta. Vuosien aikana Ari on ehtinyt myös hankkia lisää osaamista käymällä simulaatio-ohjaajan koulutuksen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Vuonna 2021 Ari valittiin Oamkin Vuoden alumniksi. 

Viimeisen vuoden ajan Ari on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon toimialueella vastuuyksikköpäällikkönä.

– Vuosi on kulunut töiden osalta muutosten myllerryksessä, kun ensihoito siirrettiin alkuvuodesta osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä, Ari kertoo. 

Vaikka vuoteen on mahtunut paljon haasteita, on Arin mielestä ollut myös antoisaa olla mukana viemässä organisaatiomuutosta eteenpäin.

– Muutoksen avulla päästään kehittämään ensihoidon palveluja yhä potilaslähtöisemmiksi ja saadaan sujuvoitettua potilaiden hoitoketjuja.

Vuoden 2023 alusta ensihoito on kuulunut hyvinvointialueen vastuulle. Sen myötä Arin titteli vaihtuu vastuualuepäälliköksi, mutta hänen työtehtävänsä pysyvät käytännössä samanlaisina. 

Oamkin työelämäyhteistyötä kehittämässä

Ari on ollut jo vuosia aktiivinen alumni. Keväällä 2022 hän ryhtyi Oamkin alumnineuvottelukunnan jäseneksi.

– Koen sen hienoksi mahdollisuudeksi, että saan olla kehittämässä Oamkin työelämäyhteistyötä. Alueemme ensihoito ja Oamk on tehnyt jo pitkään tiivistä yhteistyötä, jotta ensihoidon opetus vastaisi parhaimmalla mahdollisella tavalla työelämän tarpeisiin. 

Arin mukaan ensihoitoalalla tarvitaan tulevaisuudessa enemmän osaamista hoidon tarpeen arviointiin.

– Ensihoitajan koulutukseen kuuluu paljon hätätilapotilaan hoitamiseen liittyviä asioita, joita ei missään nimessä saa unohtaa. Ensihoitotyössä kohtaa kuitenkin suurimmaksi osaksi kiireettömiä potilaita, joiden kohdalla hoidon tarpeen arviointi ja onnistunut potilasohjaus ovat ensiarvoisen tärkeitä.  

Ari kokee, että Oamkissa on onnistuttu kehittämään ensihoitajien koulutusta hyvin työelämän muuttuviin tarpeisiin. 

– Vaikka kaikkien eri osa-alueiden mahduttaminen ensihoitajan AMK-koulutukseen on haastavaa, on ensihoidon opetus Oamkissa todella laadukasta. 

”Työ on antanut enemmän kuin ottanut”

Yksi tärkeimmistä opeista urallaan Arille on ollut se, että kaikkea ei tarvitse tietää.

– Sen oivaltaminen on ollut tärkeää, kun työskentelee johtamistehtävissä. Henkilöstöstämme löytyy niin valtavasti osaamista, että asioita voidaan hyvin ratkoa yhdessä.  

Arin kipinä ensihoitoalaan on säilynyt vielä 20 vuodenkin jälkeen, vaikka työ onkin ajoittain kuormittavaa.  

– Kyllä tämä työ on kaikesta huolimatta antanut enemmän kuin ottanut. 

Arin mukaan oman työkyvyn ylläpitäminen on vaatinut ennen kaikkea työn ja vapaa-ajan selkeää erottamista. 

– Tietyistä asioista on myös pitänyt opetella kieltäytymään, jos työkuorma on meinannut kasvaa liian isoksi. Aina se ei ole ollut helppoa. 

Työstä irtaantuakseen Ari tykkää viettää aikaa lastensa kanssa, soittaa kitaraa ja liikkua. Tulevaisuudessa Arilla siintää vielä haave väitöskirjan kirjoittamisesta. 

Ari sanoo omaksi motokseen lauseen: ”Johtaminen on palvelutehtävä.”