Julia Asikainen
20.04.2021

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksesta uusia työkaluja ja verkostoja

Jaana Pirttisalo on suorittanut Oulun ammattikorkeakoulun palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen. Jaana kuvailee jatkokouluttautumista työelämän suolana, joka tuo sekä uutta sisältöä työhön että mahdollistaa ajan tasalla pysymisen.


Jaana Pirttisalo kertoo saaneensa erikoistumiskoulutuksesta hyviä eväitä työelämään ja uusia verkostoja. Kuva: Antti J. Leinonen


Jaana Pirttisalolla on takanaan jo yli 20 vuoden kokemus hoitotyöstä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Aiemmin sairaanhoitajaksi opiskellut Jaana on suuntautunut opinnoissaan perioperatiiviseen hoitotyöhön ja työskennellyt pitkään anestesiahoitajana leikkaussalissa ja heräämössä. Sittemmin Jaana on siirtynyt tekemään palliatiivista hoitotyötä, jonka hän on kokenut erittäin antoisaksi.

– Vaikka palliatiivisen hoitotyön tekeminen voi olla henkisesti raskasta, tuntuu se myös todella merkitykselliseltä. Se tuo aina hyvän mielen, kun pystyy tukemaan potilasta kokonaisvaltaisesti siinä vaikeassa tilanteessa, kun kuolema on tulossa.

Työ uudenlaisissa tehtävissä sytytti Jaanassa myös kipinän jatkokouluttautumiseen.

– Tuntui siltä, että aiempi koulutustaustani ei ihan riitä palliatiivisen hoitotyön tekemiseen. Halusin lähteä syventämään omaa osaamistani ja hakemaan lisää tietoa. Hoitotyö on muutenkin niin laaja-alaista, että uudet työkalut tulevat todellakin tarpeeseen.

Niinpä Jaana päätti naputella hakemuksen palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutukseen Oulun ammattikorkeakouluun.

Antoisia opintoja

Jaana on ollut todella tyytyväinen erikoistumiskoulutuksensa opintoihin. Hän kertoo saaneensa paljon uutta tietoa, jota on voinut soveltaa heti työelämässä.

– Se on ollut hieno huomata, että tieto ei jää vain teorian tasolle. Olen saanut hyviä työkaluja esimerkiksi psykososiaalisen tuen antamiseen. Olen myös oppinut, että kaikkeen ei aina tarvitsekaan osata vastata, vaan joskus on tärkeämpää vain kuunnella ja antaa potilaan puhua.

Yksi opintojen parhaimmista puolista on ollut Jaanan mielestä niiden tuomat verkostot.

– Toisten opiskelijoiden kanssa keskusteleminen ja heidän kokemustensa kuuleminen on ollut mielenkiintoista. Heiltä on saanut paljon ideoita myös omaan työhön. Tulemme varmasti pitämään yhteyttä monien kanssa koulutuksen jälkeenkin.

Jaana kokee opetuksen olleen ennen kaikkea monipuolista. Opintoihin on kuulunut muun muassa asiantuntijaluentoja, ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua sekä erilaisten potilastapausten ja simulaatioiden käsittelyä.

– Olen tykännyt erityisesti siitä, että ei tarvitse koko ajan pakertaa yksin, vaan olemme saaneet tehdä tehtäviä myös ryhmissä.

Koska verkko-opiskelua on ollut paljon, on Jaana kokenut haastavimmaksi opinnoissa tietotekniikan käyttöön liittyvät asiat. Haaste on kuitenkin kääntynyt ainoastaan positiiviseksi, sillä opinnoista on saanut paljon hyviä oppeja tietotekniikan hyödyntämiseen liittyen.

Opinnot ovat vaatineet Jaanalta myös panostamista ja jaksamista, sillä hän on suorittanut opintoja työn ohella ja pyörittänyt samalla kotona lapsiperhearkea. Jaana kertoo opintojen sujuneen siitä huolimatta hyvin.

– Kun opiskelu on innostavaa, siihen jaksaa hyvin panostaa. Olen myös tehnyt opintojen aikana töitä osa-aikaisena, joten se on helpottanut paljon. Myös läheisiltä saatu tuki on ollut tärkeää.

Jaana on kiitollinen opinnoistaan erityisesti työnantajalleen, joka on mahdollistanut koulutukseen osallistumisen ja kannustanut opiskeluun.


Jaana Pirttisalon mukaan opetus on ollut monipuolista. Hän on pitänyt erityisesti siitä, että tehtäviä tehdään paljon myös ryhmissä. 

Jatkokouluttautuminen työelämän suolana

Jaana suosittelee palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutusta kaikille, joita kiinnostaa työ palliatiivisen hoidon parissa.

– Opinnoista saa paljon hyviä eväitä työhön. Vaikka viimeisimmistä opiskeluajoista olisi kulunut pitkä aika, kannattaa rohkeasti lähteä mukaan.

Jaanan mielestä jatkokouluttautuminen on työelämän suola, jolla voi saada muutoksia ja uutta sisältöä omaan työhön. Hän kokee jatkokouluttautumisen tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi, sillä työelämä kehittyy jatkuvasti.

– Ihan millä tahansa alalla on tärkeää, että ylläpitää omaa tietotaitoaan ja pysyy koulutuksessa mukana. Sitä kautta saa myös uusinta tietoa alalta, jolloin pysyy itsekin ajan tasalla.


Jaana Pirttisalon mielestä on ollut hieno huomata, miten koulutuksessa opittuja asioita on voinut soveltaa suoraan työelämään.