Anne Aho
07.04.2017

LABDEV muuttaa oppimisen tapoja

Oamkin LABDEV sai kunnian toimia yhtenä esimerkkihankkeena maaliskuussa Maltalla järjestetyssä Euroopan sosiaalirahaston juhlakonferenssissa.

Iloisia ihmisiä Oulun ammattikorkeakoulun LABDEV-hankkeen projektissa.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on 60 vuoden ajan auttanut eurooppalaisia muun muassa työnhaussa ja kouluttautumisessa rahoittamalla hankkeita, jotka tekevät töitä näiden asioiden eteen. Oamkin ESR-rahoitteinen LABDEV-hanke kehittää uutta oppimismallia, joka tehostaa koulutusta, työelämäyhteyksiä ja yrittäjyyskasvatusta korkeakoulussa.

Maaliskuussa hanke esiteltiin ESR:n juhlavuoden konferenssissa Maltalla esimerkkinä hyvästä suomalaisesta ESR-hankkeesta. Esittelijänä toimi työ- ja elinkeinoministeriön aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä.

– Konferenssin järjestäjät halusivat ESR-esimerkkejä eri maista, myös Suomesta. Valitsimme LABDEV-hankkeen, koska olemme saaneet siitä myönteisiä viestejä. Hankkeessa on tehty hyvää työtä, ja sen aihe sopi konferenssin teemaan.

LABDEVissä kehitetyn oppimismallin tavoitteena on luoda uutta yritystoimintaa sekä kehittää koulutuksesta tehokkaampaa ja saada se vastaamaan vielä paremmin työelämän tarpeisiin. Tekemällä oppiminen, start up -henkinen toiminta ja työelämäläheisyys ovat oppimismallille tärkeitä piirteitä. Oppimismallia jalkautetaan kahdessa LABissa: EduLAB ja DevLAB. Molempiin voi osallistua koulutustaustasta riippumatta, tärkeintä on asenne ja osaaminen.

– Minua hankkeen toiminnassa puhuttelee se, että siinä uskotaan intohimoon ja taitoon. Sen toiminta on avointa ja kynnys matala, kun kaikki voivat osallistua.

Hankkeessa pohditaan myös tulevaisuuden asiantuntijoiden osaamistarpeita ja pyritään vastaamaan niihin. LABDEVin mukaan tulevaisuuden tekijä on muun muassa aktiivinen ammattilainen, itseohjautuva oppija sekä vastuullinen kansalainen.

– Hanke on innovatiivinen ja tulevaisuuteen orientoitunut. Se soveltuu hyvin yhteiskunnan muutokseen ja esimerkiksi Oulun seudun ICT-alan murrokseen, jossa ihmisten täytyy hakeutua uusiin tehtäviin omalla tai uudella alalla. Siihen tarvitaan muutos- ja oppimiskyvykkyyttä.