Julia Asikainen
30.10.2020

Opettajan opinnoista työkaluja ohjaustyöhön ja urahaaveiden toteuttamiseen

Jani Huotari lähti hakemaan ammatillisesta opettajankoulutuksesta eväitä sekä nykyiseen työhönsä että toteuttaakseen pitkäaikaisen haaveensa opettajan työstä.

Ammatilliseksi opettajaksi opiskeleva Jani Huotari nauttii luonnossa juoksemisesta ja crossfitistä.
Kuva: Ronja Huotari 

Uraohjaajana työskentelevä Jani Huotari aloitti kesällä ammatillisen opettajan opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa. Jani on työskennellyt läpi työuransa erilaisissa ohjaustehtävissä ja haaveillut pitkään opettajan työstä. Hän on opiskellut kuntoutusta ja toivoisi pääsevänsä opettamaan alan opiskelijoita tulevaisuudessa itse.

– Uskon pedagogisen pätevyyden tuovan työkaluja myös nykyiseen työhöni, johon kuuluu keskeisesti yksilö- ja ryhmävalmennukset. Olen jo nyt pystynyt hyödyntämään koulutuksessa opittuja asioita työssäni, Jani kertoo.

Jani kokee saaneensa työkaluja erityisesti asiakkaiden kohtaamiseen ja keskusteluun heidän kanssaan. Täysin verkossa toteutettava koulutus on antanut hänelle myös enemmän kokemusta digitaalisten alustojen käyttämisestä.

– Digitaaliset alustat oppimisympäristöinä ovat vahvistaneet digiosaamista todella paljon. Olen pystynyt hyödyntämään sitä omassa työssäni esimerkiksi asiakastapaamisissa.

Opettajuutta opiskelutapojen kautta

Janin mielestä verkko-opiskelu on ollut sujuvaa ja sopinut hänelle hyvin. Opintojen alussa on koko ryhmälle yhteiset orientoitumispäivät, jonka jälkeen opiskelijat jakautuvat opetustiimeihin. Opetustiimeissä opiskellaan yhdessä, ja sen jälkeen opitut asiat opetetaan koko ryhmälle verkkotapaamisissa.

– Opiskelu on hyvin opiskelijalähtöistä. Opiskelijat saavat suunnitella tiimeissä kaiken alusta lähtien yhdessä.

Jani pitää opiskelussa siitä, että opettajuutta harjoitellaan opiskelutapojen kautta.

– Etsitään yhdessä tietoa, sovelletaan sitä, arvioidaan kriittisesti ja opetetaan se muille.

Janin mukaan verkko-opiskelussa on kuitenkin myös haasteensa, sillä kaikki opiskelijat tulevat eri taustoista ja eri puolilta Suomea.

– Välillä aikataulujen yhteensovittaminen saattaa olla haastavaa. Onneksi kaikilla on kuitenkin ollut motivaatio kohdillaan, joten ei ole ollut ongelmia saada vietyä suunnitelmia eteenpäin.

Luonnosta ja liikunnasta energiaa

Jani työskentelee opintojensa ohella täysipäiväisesti Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluissa. Lisäksi hän on kahden lapsen isä, ja myös hänen vaimonsa käy töissä sekä opiskelee YAMK-tutkintoa. Aikaa ei ole liiaksi, mutta siitä huolimatta Jani on saanut perhearjen, työn ja opiskelun sovitettua hyvin yhteen.

– Keskustelin työnantajani kanssa opinnoista ennen niiden aloittamista, ja niihin suhtauduttiin hyvin. Olemme esimerkiksi sopineet, että pystyn käyttämään tulevaan opetusharjoitteluun työaikaani.

Janin opiskelut venyvät usein myöhäiseen iltaan, mutta opiskeluinto auttaa häntä jaksamaan.

– Minulla on sellainen ikuinen tiedonjano syvällä itsessäni ja nautin opiskelusta, joten haluan ottaa kaiken siitä irti. Myös hyvin nukkuminen ja syöminen ovat avainasemassa jaksamisessa.

Arjen askareista Jani irrottautuu urheilulla ja luonnossa liikkumisella.

– Nautin luonnossa juoksemisesta ja harrastan crossfittiä. Crossfit on sellainen laji, jossa saa kyllä pään tuulettumaan.

Janin mielestä opiskelun ja muun arjen yhteensovittamisessa on tärkeintä suunnitelmallisuus.

– Minulla on tapana tehdä joka sunnuntai viikkosuunnitelma seuraavalle viikolle. Kannattaa ehdottomasti suunnitella opinnot ja pitää niistä aikatauluista myös kiinni.