Julia Asikainen
07.12.2022

Oamkista opettajaksi joustavaa ja omannäköistä polkua pitkin

Ammatilliseksi opettajaksi opiskeleva Piritta Pehkonen kehuu erityisesti koulutuksen joustavuutta.

Ihminen istuu tuolilla ja katsoo kameraa hymyillen.

Sosiaaliohjaajana nuorten sosiaalipalveluissa työskentelevä Piritta Pehkonen on haaveillut lapsesta saakka opettajan ammatista. Nyt hän on toteuttamassa unelmaansa opiskelemalla ammatilliseksi opettajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa.

Aiemmin Piritta on valmistunut mielenterveyshoitajaksi ja sosionomiksi. Työkokemusta hän on ehtinyt kerryttää molempien ammattien parissa useamman vuoden ajan.

– Hain jo parikymppisenä luokanopettajan koulutukseen, mutta en tullut silloin valituksi, joten päätin suunnata sosiaalialalle. Haave opettajan työstä on kuitenkin kulkenut koko ajan rinnalla, Piritta kertoo.

Oamkin ammatillinen opettajankoulutus oli Pirittalle loistava väylä lähteä viemään haavetta eteenpäin, sillä opinnot voi suorittaa joustavasti työn ohella.

– Mielestäni on ihan mahtavaa, että koulutuksessa voi osoittaa osaamista niin monella eri tavalla. Jos ei joskus pääse töiden vuoksi osallistumaan esimerkiksi webinaariin, voi osaamisen osoittaa jollain muulla tavalla.

Kannustava ilmapiiri apuna opinnoissa

Ammatillisen opettajan opintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammatti- ja korkeakoulupedagogiikkaa, valinnaisia opintoja sekä opetusharjoittelua. Koulutus on osaamisperusteinen, joten opiskelijan aiempi osaamistavoitteiden mukainen osaaminen huomioidaan opinnoissa.

– Koulutus on suunniteltu erinomaisesti. Oman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on ollut minulle uutta ja haastavaa, mutta myös opettavaista. Valtavana apuna opinnoissa on ollut Oamkin kannustava ilmapiiri ja huikea opintoryhmä.

Jo noin puolen vuoden opiskelun jälkeen Piritta kokee saaneensa paljon hyviä työkaluja opetustyöhön.

– Etenkin digitaitoni ovat kehittyneet älyttömästi. Opetusharjoittelussani olen päässyt kehittämään pedagogista osaamistani käytännössä.

Valmistumisen jälkeen Piritta toivoo löytävänsä töitä opettajana, mutta myös jatko-opinnot ovat käyneet hänen mielessään.

– Keskityn ensin saamaan opettajan pedagogiset opinnot päätökseen, mutta minua voisi kiinnostaa vielä tulevaisuudessa esimerkiksi erityisopetus, opinto-ohjaus ja aikuiskasvatustiede.

Yksilöllinen opiskeluaika

Oamkin ammatillinen opettajankoulutus on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajiksi aikoville. Koulutuksesta voi valmistua kuitenkin myös aineenopettajia.

– Pääsääntöisesti koulutukseen hakevilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vähintään kolmen vuoden työkokemusta omalta ammattialalta, kertoo Oamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuspäällikkö Pia Oikarinen.

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus tutkintoa vastaavista tehtävistä.

– Opinnot on mahdollista suorittaa vuodessa, mutta opiskeluoikeutta on kolme vuotta.

Monipuolista opiskelua

Oamk tarjoaa ammatillista opettajankoulutusta Oulussa, Rovaniemellä, Kajaanissa ja Torniossa. Opetusta toteutetaan monimuoto- ja verkko-opiskeluna. Opinnot voi suorittaa myös englannin kielellä.

Kaikkiin opiskelumuotoihin kuuluu sekä lähi- että etäopetusta, mutta monimuoto-opintoryhmissä lähiopetusta on enemmän. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja tiimissä työskennellen.

– Opiskelu on todella monipuolista, ja opiskelijat pääsevät halutessaan jakamaan omaa osaamistaan jo opintojen aikana toisilleen, kommentoi Oamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Raisa Aine.

Jatkokoulutuksena Oamkissa voi suorittaa ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan pätevyyden.