Julia Asiakainen
02.03.2021

Mielenkiintoisia opintoja ja laadukasta opetusta optometristin koulutuksessa

Oulun ammattikorkeakoulussa optometriaa opiskeleva Saara Majava kokee opiskelevansa juuri itselleen oikeaa alaa. Saaraa kiehtoo optometriassa se, miten matemaattisuus ja ihmisten auttaminen yhdistyvät työssä mielenkiintoisella tavalla.


Saaran mielestä opetus Oamkissa on laadukasta, ja apua tarvittaessa opettajat ovat aina valmiita auttamaan. Kuva: Antti J. Leinonen

Oulun ammattikorkeakoulun optometristiopiskelija Saara Majava on aina haaveillut työstä, jossa pääsee auttamaan ihmisiä. Lukion ihmisbiologian kurssilla Saara kiinnostui silmien terveydestä ja näköjärjestelmän toiminnasta, joten hän päätti tutustua optometrian alaan tarkemmin.

– Minulle tuli heti alasta sellainen tunne, että tämä voisi olla se minun juttuni. Optometrian työssä yhdistyy kiinnostavalla tavalla sekä matemaattisuus että ihmisten auttaminen.

Lukion jälkeen Saara päätti hakea opiskelemaan optometriaa Oamkiin ja pääsi ilokseen sisään heti ensimmäisellä yrittämällä. Hyppy lukiosta ammattikorkeakouluopintoihin oli Saaralle helppoa. Oamkissa odottivat mukavat tuutorit ja opettajat, jotka kertoivat heti alkuun koulun toimintatavoista ja esittelivät paikkoja.

– Opettajilta ja tuutoreilta sai myös aina apua, jos oli jotain kysyttävää. Sopeutuminen sujui todella hyvin.

Itse opinnot ovat tuntuneet Saaran mielestä ennen kaikkea mielenkiintoisilta. Hän kertoo oppineensa paljon kiinnostavaa teoriatietoa, jota on päästy viemään käytäntöön erilaisten harjoitusten kautta. Erityisesti Saara on pitänyt silmälasiopin kursseista, sillä niissä on päässyt nauttimaan käsillä tekemisestä.

– Olen oppinut muun muassa hiomaan linssit kehyksiin ja korjaamaan rikki menneet kehykset. Se on ollut mukavaa puuhaa.

Vaikka joidenkin isompien opintokokonaisuuksien haltuun ottaminen on tuntunut välillä vaikealta, on halu oppia ollut niin suuri, ettei opiskelu ole tuottanut Saaralle juurikaan haasteita.

– Suurin osa opiskeltavista asioista on ollut niin mielenkiintoisia, että motivaatio opiskeluun on kova. Opiskelukaverit ovat myös auttaneet paljon, jos on ollut joitain vaikeampia opintokokonaisuuksia.

Aluksi vaikealta tuntuneet asiat ovat myös tuoneet onnistumisen kokemuksia silloin, kun on huomannut oppineen.

– Se on ollut niin palkitsevaa, kun on vaikka hionut jotain laseja moneen otteeseen ja saanut ne lopulta juuri oikealla tavalla hiottua.


Saaran mielestä opetus Oamkissa on laadukasta, ja apua tarvittaessa opettajat ovat aina valmiita auttamaan. Kuva: Antti J. Leinonen

Käytäntöä ja teoriaa hyvässä suhteessa

Saara kokee teorian ja käytännön nivoutuvan optometrian opinnoissa hyvin yhteen. Lähes jokaisella kurssilla on joitain harjoituksia, joissa teoria siirretään käytäntöön.

– Teoriassa opitut asiat eivät jää irrallisiksi, kun asioita päästään konkreettisesti harjoittelemaan. Opettajat myös kannustavat käytännön harjoitteluun, jotta oppi menisi varmasti kaikille mahdollisimman hyvin perille.

Saaran mukaan käytäntöä on opiskeltu tekemällä harjoituksia sekä ihmismalleille että luokkakavereille. Opiskelijat ovat myös päässeet esimerkiksi rakentamaan itse linssijärjestelemiä ja katsomaan sen avulla, miten valo taittuu silmässä. Käytännön harjoituksia tehdään niin itsenäisesti kuin ryhmissäkin. Työharjoitteluja opinnoissa on kaksi, ensimmäinen toisena ja toinen viimeisenä vuonna.

– Käytännön opiskelun rinnalla meillä on digitaalisilla alustoilla tehtäviä teoriaharjoituksia, joita tehdään sekä yksin että ryhmissä. 

Saara uskoo koulutuksen antavan todella hyvät valmiudet työelämään, sillä opetus on niin laadukasta.

– Mielestäni on myös hyvä, että toinen harjoittelu on säästetty opintojen loppupäähän. Se mahdollistaa sen, että harjoittelupaikkaan voi mahdollisesti jäädä heti valmistuttuaan töihin.  

Työtä optometrian parissa Saara odottaa innolla ja mielenkiinnolla. Hän on tulevaisuuden suhteen avoimin mielin, eikä hänellä ole mitään erityisiä urahaaveita.

– Olen todella iloinen, kunhan pääsen tekemään töitä optometristina. Saa nähdä sitten, mihin elämä kuljettaa.

Kuva: Antti J. Leinonen

Optometristeja tarvitaan

Saaran mielestä optometrian opinnot vaativat ennen kaikkea motivaatiota ja kiinnostusta alaa kohtaan. Lisäksi opinnoissa on hyötyä sorminäppäryydestä, matemaattisista taidoista ja englannin kielen osaamisesta. Iso osa oppimateriaaleista on englanninkielistä ja myös osa pakollisista opinnoista järjestetään englanniksi.

– Ei kuitenkaan haittaa, vaikka ei olisikaan sorminäppäryyttä tai mitenkään erityisen hyvä matematiikassa ja englannissa. Koulussa kyllä oppii, jos vain löytyy kiinnostusta.

Saara kannustaa kaikkia kiinnostuneita hakemaan optometrian koulutukseen, sillä alan ammattilaisia tarvitaan.

– Kun väestö ikääntyy, myös optometristien tarve kasvaa. Uskon vahvasti, että alalla löytyy hyvin töitä, joten jos yhtään kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti hakea opiskelemaan.


Saara uskoo, että optometristeille on tulevaisuuden työelämässä tarvetta. Kuva: Antti J. Leinonen