Tuula Hopeavuori
05.03.2021

Laite- ja tuotesuunnittelun kautta kehittämään liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa

Toista vuotta opiskeleva Mari Karjalainen haki tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan tavoitteenaan yhdistää tekniikan ala ja hänelle itselleen läheiset liikunta ja hyvinvointi. AMK-tutkinnon jälkeen hän miettii jossakin vaiheessa maisterivaiheen suorittamista Jyväskylässä.


Kuva: Antti J. Leinonen

Heti ensimmäisenä kesänä Mari Karjalainen pääsi harjoitteluun Polarille tekemään ohjelmistojen manuaalitestausta ja virheraportointia.

– Oli kiva päästä koronakevään jälkeen tekemään alan hommia! Laitepuolen töitä oli silloin vähemmän tarjolla, ja tässäkin tehtävässä laiteosaamisesta oli ehdottomasti hyötyä.

Onnistumisen kokemuksia tuotekehitysprojekteissa

Opinnoissa Mari pitää huippuhetkinä onnistumisia haastavissa tehtävissä:

– Se onnistumisen tunne! Kun olet jauhanut päiviä jotakin asiaa ja se pitkän yrittämisen jälkeen onnistuu. Heti ensimmäisen vuoden syksyn projektissa päästiin flow-tilaan, kun koodattiin sääasemaa näyttämään LCD-näytöllä lämpötilaa ja kosteutta.  Keväällä projektin aiheena oli kiihtyvyyksiä mittaava drone.

Toisen vuoden syksyn projektissa Marin ryhmä kehitti kasvojentunnistusjärjestelmän.

– Tässä projektissa keskeistä oli tiedonsiirto. Yksi meistä vastasi verkkosivusta, toinen lukko-osasta ja kolmas kasvoja tunnistava koodista. Kamera otti kuvan kasvoista, ja jos henkilön käyttöoikeus oli kunnossa, järjestelmä lähetti lukolle avauskomennon. Työskentely onnistui kokonaan etänä, niin että toisella oli kotonaan Raspberry ja toisella lukko.

Toisen vuoden keväällä on juuri alkamassa yhteisprojekti belgialaisten opiskelijoiden kanssa. Marin ryhmä suunnittelee esimerkiksi tenniksen kaksinpeliin sopivaa ranneketta, jolla tallennetaan pisteet ja analysoidaan muun muassa kiihtyvyyksiä.

– Meillä on nyt menossa englanninkielinen lukukausi, jossa on saanut kokemusta englanniksi esittämisestä vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteisillä kursseilla. Alan sanasto alkaa olla tuttua. Samoin Polarilla raportointikieli oli englanti, joten töissäkin oppi ammattisanastoa ja sen aihepiirin ammattislangia.

Kiinnostuksen kohteena liikunta- tai hyvinvointiteknologia

Mari on tyytyväinen suuntautumisvalintaansa, jossa pääsee perehtymään laitteiden lisäksi ohjelmointiin. Hän nimeää tällä hetkellä kiinnostavimmiksi aiheiksi tietoliikenneprotokollat, datankäsittelyn ja nettisivujen ja tietokantojen yhdistämisen.

– Opiskelu on vastannut odotuksia, sillä matikka oli ennestään itselläni vahva alue ja minulle on jo perheen kautta tullut tutuksi, mitä kaikkea teknologialla voi tehdä. Ala on myös kansainvälinen, sillä teknologiaa voi kehittää missä vain maasta riippumatta, ja vain on mielikuvitus rajana.

– Unelmatyöpaikka olisi vaikkapa yritys, jossa pääsee kehittämään hyvinvointiteknologiaa. Vaikka sanotaan, että teknologia vie työpaikkoja, korona-aikaan on nähty myös, mitä teknologialla voidaan saada tehtyä, ja sitä tarvitaan.

Opiskelussa Mari kokee oppineensa ottamaan vastuuta.

– Etenkin ajankäytön suunnittelun merkityksen on oppinut. Kun oikeasti tarvitsee apua, osaa myös kysyä. Tiukoissa paikoissa saa testata epämukavuusaluettaan.

Tulevaa opiskelijaa hän neuvoo luottamaan itseensä.

– Vaikka opinnoissa on välillä notkelmia, kaikki kääntyy lopulta parhain päin. Virheidenkin kautta oppii, joten kannattaa kokeilla siipiään!