Julia Asikainen
14.02.2020

Kuntoutuksen asiantuntijan opinnoista uusia näkökulmia työhön

Saana Hautala opiskelee kuntoutuksen asiantuntijaksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Saana päätti hakea koulutukseen, sillä hän halusi päivittää omaa osaamistaan ja saada uusia näkökulmia omaan työhönsä.

Saana Hautala aloitti kuntoutuksen asiantuntijan opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019. Hän on aiemmalta koulutukseltaan sosionomi ja työskennellyt koko työuransa mielenterveyskuntoutujien kanssa.

– Kuntoutuksen merkitys on koko ajan entistä suurempi mielenterveystyössä, joten koin tärkeäksi lähteä päivittämään omaa osaamistani siihen suuntaan, Saana kertoo.

Saana toteaa opintojensa sujuneen joutuisasti. Hän on pitänyt erityisesti opintojen monipuolisuudesta ja monialaisesta opiskeluryhmästä.

– Opintojen alussa tuli heti kerralla paljon asiaa, mikä aiheutti monelle pienen alkushokin. Sen jälkeen opinnot ovat kuitenkin sujuneet hyvin, ja opiskelu on ollut todella mielenkiintoista. Meidän ryhmässämme on opiskelijoita monilta eri aloilta, mikä on mielestäni suuri rikkaus.

Lisäksi Saana kertoo pitäneensä siitä, että heti opintojen alussa mentiin suoraan asioiden ytimeen. Hänen mielestään on ollut myös mahtavaa tutustua opiskelijakavereihin ja saada kokonaisvaltaisempi käsitys kuntoutuksesta ja palvelujärjestelmästä.

Täysi panostus opintoihin

Saana opiskeli ensimmäinen kuukauden opinnoistaan työn ohella, jonka jälkeen hän jäi opintovapaalle. Saana halusi keskittyä opintoihinsa täysillä ja panostaa hetken ainoastaan niihin.

– Tiesin, että tehtäviä tulee olemaan aika paljon, sillä yksi ystävistäni on opiskellut aiemmin YAMK-opintoja. Opiskelu onnistuu kyllä hyvin myös työn ohella, mutta itse halusin panostaa nyt vain opintoihin. Ajattelin, että saan myös omaan työhöni uusia näkökulmia, jos olen sieltä hetken pois.

Lähiopetusta Saanalla on kerran kuussa ja hän on itse osallistunut niistä jokaiseen.

– Lähipäivät on todella antoisia ja niihin kyllä kannattaa osallistua, jos mahdollista. Lähipäivinä pääsee jakamaan kokemuksia ja oppimaan yhdessä opiskelijakavereiden kanssa.

Saana kertoo, että opinnoissa käytetyt oppimismenetelmät ovat olleet todella hyviä ja monipuolisia.

– Meillä on niin itsenäistä opiskelua kuin ryhmätyöskentelyäkin. Hyödynnämme paljon pidempiaikaista projektityöskentelyä ja lisäksi oppimiseen käytetään esimerkiksi videoita ja oppimispäiväkirjoja.

Käytännössä opiskelu vaatii itsensä johtamistaitoa, jotta kykenee aikatauluttamaan opintoja.

– Lähes jokaiseen kurssiin liittyy jonkinlainen ryhmätyö, mikä vaatii aikataulujen sovittelemista ja asioiden priorisoimista.  

 

Uusia näkökulmia ja käytännön työkaluja

Saana kertoo saaneensa opinnoista paljon sekä palvelujärjestelmä- että kehittämisosaamista.

–Olen oppinut katsomaan palvelujärjestelmää eri kantilta ja löydän sieltä nyt herkemmin myös kehittämiskohtia. Lisäksi olen saanut rohkeutta tarttua kehittämiskohteisiin käytännön työssä.

Saana on saanut opinnoistaan myös käytännön työkaluja ja menetelmiä omaan työhönsä.

– Opinnot perustuvat ajankohtaiseen tutkimustietoon, mitä ei tule arjen työssä niin luettua. Olen saanut opintojen kautta uutta tutkimustietoa ja käytännön työkaluja esimerkiksi toimintakyvyn arvioimiseen ja tavoitteiden asettamiseen.

Tulevaisuudessa Saana haaveilee työuralla etenemisestä. Häntä kiinnostaa erityisesti uusien menetelmien kokeileminen ja kehittäminen.

–Haaveilisin jonkinlaisesta hankkeesta tai projektityyppisestä työstä. Lisäksi minua kiinnostaisi työskennellä palvelujärjestelmän kehittämisessä niin, että siitä saataisiin mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita vastaava.

Kuntoutuksen ammattilaisilla hyvä työtilanne

Saanan mielestä kuntoutuksen asiantuntijan opinnot sopivat kaikille, joita kiinnostaa ihmisten toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen.

– Jos tuntuu yhtään siltä, että haluaisi saada käytännön vinkkejä työn tai työmenetelmien kehittämiseen, niin näistä opinnoista saa varmasti ainakin hyvän pohjan sille.

Lisäksi Saana vinkkaa, että kuntoutuksen ammattilaisilla on tällä hetkellä erittäin hyvät työllisyysnäkymät.

–Varsinkin nyt kun väestö ikääntyy ja palvelujärjestelmää ollaan uudistamassa, niin sinne pitäisi saada kuntoutusta yhä vahvemmin mukaan. Kuntoutus on työllistymisen kannalta juuri nyt hyvä ala opiskella, Saana kannustaa.