Julia Asikainen
25.02.2021

Koskettavat kohtaamiset maailmalla johtivat lopulta kätilön opintoihin

Oulun ammattikorkeakoulussa kätilöksi opiskeleva Erik Indola on alanvaihtaja, jolla on takanaan useiden vuosien mittainen ura fyysikkona, yrittäjänä ja kehitysyhteistyötyöntekijänä. Kätilön työssä häntä kiehtoo erityisesti työn monialaisuus.


Erik Indola kuvailee kätilön opintoja informatiivisiksi ja kokonaisvaltaisiksi. Kuva: Antti J. Leinonen.    

Hoitoalalle lähteminen ei ollut fyysikkona työskennelleelle Erik Indolalle itsestäänselvyys. Hoitoalan ammatit olivat kuuluneet Erikin listalla niihin töihin, joita hän ei ainakaan halua tehdä. Nämä ajatukset saivat kuitenkin muutoksen vuonna 2011, kun Erik lähti viideksi vuodeksi mukaan kehitysyhteistyöhön Espanjaan. Näiden vuosien aikana Erik kiersi ympäri maailmaa ja vieraili muun muassa Intian orpokodeissa ja Afrikan slummeissa.

– Matkalle mahtui paljon koskettavia kohtaamisia, joista minulle heräsi ajatus siitä, että haluan tehdä työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväksi.  

Niinpä Erik päätti hakea opiskelemaan sairaanhoitajaksi Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten kampukselle. Hän ehti opiskella opinnäytetyötä vaille valmiiksi sairaanhoitajaksi, mutta yksi harjoittelujakso synnytysosastolla sai aikaan käänteen opinnoissa.

– Minut otettiin harjoittelussa vastaan ikään kuin olisin ollut kätilöopiskelija ja pääsin tekemään kätilön työtehtäviä. Tajusin, että tässä kiteytyy kaikki ne asiat, joita haluan hoitotyössä tehdä.

Harjoittelukokemus sai Erikin vaihtamaan sairaanhoitajan koulutuksesta kätilön opintoihin. Kätilön ammatissa Erikiä kiehtoo ennen kaikkea työn monialaisuus.

– Ajattelin jo sairaanhoitajan opintojen aikana haluavani erikoistua lastenhoitotyöhön, mutta kätilön työ tuo siihen mukaan vielä niin paljon enemmän. Kätilönä pääsen myös ohjaamaan perheitä ja tukemaan heidän hyvinvointiaan.

Palkitsevimmat hetket potilaiden ja omaisten kohtaamisista

Erik on viihtynyt kätilön opinnoissa hyvin. Hänen mielestään opinnot ovat olleet erittäin informatiivisia ja kokonaisvaltaisia.

– Emme opiskele vain jotain pientä osuutta kätilön työhön liittyen, vaan koko kokonaisuus on otettu hienosti huomioon.

Samaan aikaan kun opintojen kokonaisvaltaisuus on Erikin mielestä opintojen parhaimpia puolia, tuo se myös omat haasteensa opiskeluun.

– Kun opiskeltavaa teoriaa on niin hillittömän paljon, on vain pitänyt hyväksyä se, ettei kaikkea pysty sisäistämään ja oppimaan heti.

Kätilön opinnoissa korostuu käytännön opiskelu, ja työharjoitteluja on runsaasti. Erikin suurimmat onnistumisen kokemukset opinnoissa liittyvät potilaiden ja omaisten kohtaamisiin työharjoittelujen aikana.

– Palkitsevimpia ovat olleet ne hetket, kun on pystynyt ohjaamaan, tukemaan ja kannustamaan potilasta tai omaisia erilaisissa tilanteissa. Voi olla kyse esimerkiksi vanhempien ohjaamisesta tilanteessa, jossa he joutuvat istumaan monta viikkoa ennenaikaisesti syntyneen lapsen kanssa osastolla ja miettivät, miten lasta hoidetaan.

Vaikka kätilön ammatissa työskennellään pääasiassa iloisten asioiden äärellä, liittyvät työhön myös ikävät ja odottamattomat tilanteet. Erik kertoo kohdanneensa yhdessä työharjoitteluistaan lapsensa synnytyksen jälkeen menettäneet vanhemmat. Erikin mukaan tällaisissa tilanteissa on tärkeää yrittää löytää tasapaino ammatillisen roolin ja henkilökohtaisten tunteiden välillä.

– Kyllä sitä on tullut pohdittua, miten sellaisia tilanteita kohtaa. Itse olen kokenut tärkeäksi olla tilanteessa läsnä ja antaa omaisille tilaa. Kannattaa myös pitää huolta siitä, että omien tunteiden purkamiseen on aina jokin kanava.


Erik Indolan mielestä palkitsevinta kätilön työssä on potilaiden ja omaisten kohtaamiset. Kuva: Antti J. Leinonen

Kätilön työn miesnäkökulma kiehtoo

Erik uskoo, että kätilön opinnot antavat hyvän perustan työhön, mutta opittujen taitojen syveneminen jatkuu vielä pitkään työelämässä.

– Sitä voisi verrata talon rakentamiseen. Opinnoista saa pohjan, josta alkaa vähän nousta seiniä, ja työelämässä talolle aletaan saada pikkuhiljaa enemmän sisusta.

Tulevaisuudessa Erikiä kiinnostaisi työ vastasyntyneiden osastolla ja teholla, mutta hän on pohtinut paljon myös kätilön työn miesnäkökulmaa ja työtä siihen liittyen. Naisvaltaisella alalla Erik tulee olemaan vähemmistössä ja häntä kiinnostaa, miten hän mieskätilönä voi kohdata isän roolissa olevia miehiä. Kätilöiden ollessa lisääntymis- ja seksuaaliterveyden asiantuntijoita, on Erik myös miettinyt, millä tavoin seksuaalisuus koskee miehiä.

– Opinnoissa puhutaan paljon seksuaaliterveydestä, mutta pääsääntöisesti naisnäkökulmasta. Voisin hyvinkin tehdä tulevaisuudessa jotain seksuaalikasvatukseen liittyvää työtä miehille ja pojille.

Rohkein ja avoimin mielin opintoihin

Erik suosittelee kätilön koulutusta vilpittömästi kaikille siitä kiinnostuneille.

– Oamkissa opettajat ovat innostuneita ja tuntevat hyvin oppilaat, sillä ryhmäkoot ovat pieniä. Myös tiivis ja hyvä yhteistyö OYSin kanssa on mahtavaa, sillä se tuo harjoittelupaikoille tiettyä varmuutta ja paikat jakaantuvat tasapuolisesti opiskelijoiden kesken.

Tulevia kätilöopiskelijoita Erik haastaa kyselemään ja vaatimaan opettajilta paljon, sillä sitä kautta oppii hyvin myös itse. Lisäksi hän kannustaa menemään harjoitteluihin avoimin mielin.

– Kannattaa mennä harjoitteluissa rohkeasti myös sellaisiin tilanteisiin mukaan, jotka saattavat tuntua vaikeilta. Kun itseään uskaltaa haastaa, oppii siinä myös todella paljon.


 Erik Indolaa kiinnostaa työ vastasyntyneiden osastolla ja teholla. Lisäksi hän on pohtinut seksuaalikasvatukseen liittyvää työtä miehille ja pojille. Kuva: Antti J. Leinonen