Anni Hurtig
01.03.2023

Kiinnostus toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen ovat fysioterapeutin työn kulmakiviä

Aikaisemmin personal traineriksi valmistunut Matti Hämeenkorpi tunsi, että fysioterapian tutkinto voisi tukea ammattitaitoa ja tuoda uusia mahdollisuuksia. Syksyllä 2019 aloitetut fysioterapeutin AMK-opinnot tulivat valmiiksi jouluna 2022. Ajatuksissa siintää jo unelma erikoistumisesta.

Ihmisen anatomia ja kiinnostus liikunnallista elämäntapaa kohtaan olivat Matille tuttuja jo aikaisemmin opiskeltujen personal trainerin opintojen myötä. Mielenkiinto fysioterapiaa kohtaan alkoi kehittyä jo personal trainerin opintojen aikana ja hakeutuminen kouluun tuntui oikealta valinnalta.

– Aloin etsimään lisää tietoa ja ala vaikutti sopivan minulle. Ajattelin, että personal trainerin koulutus ja fysioterapian opinnot tukisivat hyvin toisiaan.

Oamkin Matti valitsi oppilaitokseksi, koska koulun nettisivuilla vietetyn ajan perusteella opintosuunnitelma vaikutti kattavalta ja kiinnostavalta. Toki Oulussa asuvalle Matille myös koulun hyvällä sijainnilla oli merkitystä.

Fysioterapeutin toimintakentän laajuus yllätti

Hyvin sujuneissa opinnoissa yllättävintä oli se, että fysioterapia alana osoittautui vielä luultuakin laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Useat harjoittelujaksot näyttivät, millaista fysioterapeutin työ on eri sektoreilla. Niin sairaaloissa kuin yksityiselläkin puolella suoritetut työharjoittelut antoivat kattavan kuvan työn laajuudesta ja antoivat tietoja ja taitoja alalla toimimiseen.

Oman mausteensa ja ainoan haasteen opiskeluun toivat pandemian aikaiset erityisolot, jolloin lähiopetuksesta siirryttiin lähes täysin etäopiskeluun. Myös suunnitelmissa ollut vaihto-opiskelu jäi koronan myötä haaveeksi, mutta Matin omasta valinnasta.

– Pidin eniten lähitunneista, joten etätunnit eivät sopineet minulle niin hyvin. Tavoitteeni oli lähteä vaihtoon mahdollisesti opintojen toisena vuonna, mutta korona vaikutti suunnitelmiini, minkä vuoksi päätin olla lähtemättä.

Silti opinnot etenivät aikataulussaan opintosuunnitelman mukaisesti eikä valmistuminenkaan päässyt viivästymään. Monipuoliset opintojaksot tarjosivat mahdollisuuden toteuttaa itseään niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Haaveissa yrittäjyys ja erikoistuminen urheilufysioterapiaan

Tällä hetkellä Matti työskentelee mielekkäässä työssään personal trainerina Oulun PT Studiolla, mutta tulevaisuudessa tavoite on työllistää itsensä fysioterapian alalla yrittäjänä. Myös sairaalassa työskentely tuntuu mieluisalta mahdollisuudelta. Mielessä myös siintää jo ajatus seuraavista opinnoista.

– Olen miettinyt tulevaisuudessa erikoistumista urheilufysioterapeutiksi ja mahdollisuutta työskennellä urheiluseurassa.

Fysioterapian opinnot sopivat loistavasti henkilölle, jota kiinnostavat ihmisen anatomia, liikunta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Ihmisläheinen luonne ja uteliaisuus ovat kantavia ominaisuuksia niin opinnoissa kuin alan työelämässäkin. Fysioterapeutin työssä pääsee monenlaisissa tehtävissä edistämään liikunnallista elämäntapaa ja hyvinvointia.

– Fysioterapia on laaja ammatti ja mahdollisuudet toimia eri tehtävissä ovat lukuisat. Fysioterapia on jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, joten yhtään tylsää päivää ei alalla näy.