Julia Asikainen
01.12.2020

Data-analytiikan ja tiedolla johtamisen tutkinnosta valmiudet nopeasti kehittyvälle tulevaisuuden alalle

Oulun ammattikorkeakoulun tammikuun haussa on tarjolla uusi data-analytiikan ja tiedolla johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinto mahdollistaa myös jatko-opiskelun yliopiston tohtorikoulutuksessa.


Data-analytiikkaa ja tiedolla johtamista pystyy soveltamaan monialaisesti erilaisiin haastaviin organisaatioiden ongelmiin., kertoo tietojenkäsittelyn koulutuspäällikkö Teppo Räisänen
Kuva: Aki Roukala

Uusi informaatioteknologian ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Data Analytics and Project Management, alkaa Oulun ammattikorkeakoulussa syksyllä 2021. Koulutus on suunniteltu vastaamaan työelämän tarpeita, sillä datan merkitys on korostunut palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä merkittävästi digitalisaation myötä.

– Digitaalisista palveluista ja tuotteista saadaan dataa, jota analysoimalla voimme löytää ratkaisuja yritysten tarpeisiin, kommentoi tietojenkäsittelyn koulutuspäällikkö Teppo Räisänen.

Koulutuksen pääpaino on data-analytiikassa, mutta lisäksi opinnoissa perehdytään tiedolla johtamiseen. Opintojen sisältö on suunniteltu niin, että opiskelemaan voi hakea niin insinöörit, tietojenkäsittelyn tradenomit kuin alan vaihtajatkin.

– Jos ohjelmoinnin ja tietokoneen käytön perusteet on hanskassa, voi hakija olla vaikka sosiaali- ja terveysalalta. Data-analytiikkaa voi hyvin soveltaa monille eri alan työpaikoille.

Tutkinnon avulla tohtoripolulle

Data-analytiikan ja tiedolla johtamisen opintoihin on sisällytetty 25 opintopisteen edestä tieteenalan opintoja, jotka mahdollistavat tietojenkäsittelyn tradenomien jatko-opiskelun yliopiston tohtorikoulutuksessa. Insinööripuolella tohtoripolun mahdollisuutta vielä selvitellään. Opintojen sisältöjä on suunniteltu yhdessä Oulun yliopiston tiedekuntien kanssa.

– Olemme halunneet suunnitella opintopolun niin, että ylempi ammattikorkeakoulututkinto kelpaa pääsyvaatimuksena tutkijakouluun.

Tieteenalan opintojen lisäksi opintoihin sisältyy ammatillisesti syventävät opinnot, vapaasti valittavat opinnot sekä opinnäytetyö. Ammatillisesti syventävissä opinnoissa käydään läpi data-analyysin työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltamista yritysten päätösten teossa.

– Opiskelijat tekevät esimerkiksi pienen data-analytiikan tutkimuksen, jossa etsitään yrityksestä jokin ongelma tutkittavaksi. Ongelmasta kerätään dataa analysoitavaksi, jonka jälkeen tulokset esitetään yritykselle.

Kuva: Aki Roukala

Opintojen toteutus verkossa

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena iltaisin noin kolmena päivänä viikossa.

– Opiskeluun kuuluu käytännössä luentoja, ryhmätöitä, kirjallisuuteen perehtymistä ja erilaisten raporttien kirjoittamista. Data-analytiikan opiskelussa hankitaan yrityksiltä ja netistä valmiita datakokonaisuuksia, joita analysoidaan ja visualisoidaan.

Tepon mukaan opiskelu vaatii aikaa ja opintoihin paneutumista, yhteistyökykyä sekä tilastotieteen ja ohjelmoinnin perusteiden osaamista.

– Ennen kaikkea tarvitaan hyvää asennetta ja positiivista suhtautumista opiskeluun ja uuden oppimiseen. Perusteet digitalisaatiosta ja tietokoneen käytöstä ovat myös plussaa, sillä opiskelu ja datan käsittely tapahtuu tietokoneella.

Valmiudet monialaiseen työhön

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä erilaisissa asiantuntijatehtävissä data-analytiikan parissa alalla kuin alalla.

– Data-analytiikkaa ja tiedolla johtamista pystyy soveltamaan monialaisesti erilaisiin haastaviin organisaatioiden ongelmiin.

Tutkinnosta saatava osaaminen tarjoaa myös kilpailuedun digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

– Tämä on nopeasti kehittyvä tulevaisuuden ala, jolla työskentelyyn koulutuksesta saa erinomaiset valmiudet. Tutkinnon etuna on myös jatko-opintokelpoisuus, joka antaa mahdollisuuden oman osaamisen syventämiseen.