Julia Asikainen
31.05.2021

Autoalan YAMK-tutkinto laajensi osaamista ja toi uusia verkostoja

Hilla Saaranen haki opiskelemaan autoalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kehittääkseen itseään lisää. Hänen mielestään parasta koulutuksessa oli mahdollisuus rakentaa opinnoista juuri itselle sopiva kokonaisuus.


Hilla Saarasen mielestä opintojen paras anti oli se, että opinnoista sai räätälöidä juuri itseään parhaiten hyödyttävän kokonaisuuden. Kuva: Antti J. Leinonen

Jo pitkään autoalalla työskennellyt Hilla Saaranen innostui heti, kun hän kuuli entiseltä opettajaltaan alan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta Oulun ammattikorkeakoulussa. Vaikka Hilla ei ollut aiemmin juuri pohtinut YAMK-tutkinnon opiskelua, päätti hän saman tien tutustua koulutusohjelmaan tarkemmin.

– Tuntui siltä, että nyt olisi hyvä sauma lähteä kehittämään omaa osaamista. Pidin siitä, miten hyvin opinnot oli suunniteltu työssäkäyville sopiviksi.

Aiemmin Hilla on opiskellut auto- ja kuljetustekniikan insinööriksi, jonka jälkeen hänelle on ehtinyt kertyä alan työkokemusta erilaisista tehtävistä. Ensin Hilla työskenteli useita vuosia katsastajan tehtävissä, mutta pitkään samaa työtä tehneenä hän alkoi kaivata jotain uutta.

– Työskentelin sitten vähän aikaa teknisenä myyjänä, jonka jälkeen siirryin Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle huoltomestariksi.

Autoalan YAMK-tutkinnosta Hilla halusi lähteä hakemaan lisää eväitä tehtäväänsä huoltomestarina.

Itse räätälöity opintokokonaisuus

Hillan mielestä opintojen paras anti oli ehdottomasti se, että opinnot pystyi räätälöimään juuri itseään parhaiten hyödyttäviksi.

– Koska opintokokonaisuudesta sai tehdä omaa työtä tukevan, oli opiskelu ollut todella antoisaa.

Myös opintojen kautta muodostetuilla verkostoilla oli Hillalle suuri merkitys.

– Opinnoissa tehtiin paljon ryhmätöitä, joissa pääsi jakamaan kokemuksia ja näkemyksiä erilaisissa tehtävissä työskentelevien kanssa.

Erityisen hyödylliseksi Hilla kokee opinnoista saadun tiedon liittyen julkishallinnon organisaatiossa työskentelyyn. Koska Hillan aiempi työkokemus tulee pitkälti yksityisen sektorin työpaikoilta, tuntui uusi tieto julkishallinnon puolella työskentelystä hänestä arvokkaalta.

– Opin paljon julkisesta sektorista hankintaosaamisen kurssilta. Myynti- ja asiakasosaamisen sekä projektijohtamisen kursseilla sain laajennettua käytännön osaamistani johtamistason ymmärrykseen.

Hilla suoritti osan opinnoistaan työn ohella ja osan äitiyslomalla. Hänen mielestään opintojen, arjen ja töiden yhteensovittaminen sujui hyvin, vaikka opiskelu veikin aikaa.

– Työpaikallakin suhtauduttiin opintoihin positiivisin mielin ja kannustettiin itsensä kehittämiseen.


Hilla Saaranen koki erityisen hyödylliseksi opinnoista saadun tiedon liittyen julkishallinnon organisaatiossa työskentelyyn.

Koulutus kaikille kiinnostuneille

Hillan mielestä opinnot vaativat opiskelijalta sitoutumista, sinnikkyyttä ja halua suorittaa opinnot loppuun.

– Se on ihan itsestä kiinni, miten opinnot etenevät. Jos vain sitoutuu suorittamaan opinnot ja tekee sen eteen töitä, sujuvat opinnot varmasti hyvin.

Hilla kokee autoalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sopivan kenelle tahansa kiinnostuneelle, sillä tutkinnosta voi tehdä oman näköisen.

– Kurssivaihtoehdot ovat niin laajat, että kaikki kiinnostuneet saavat varmasti rakennettua koulutuksesta juuri itselleen parhaimman mahdollisen paketin. Katsastajan tutkintoon tähtäävä koulutus voi olla myös uuden uran alku.