Julia Asikainen
31.08.2020

Autoalan YAMK-opinnoista työkaluja koulutuksen kehittämiseen

Marko Hyyryläinen haaveilee autoalan koulutuksen kehittämisestä Pohjois-Suomessa. Hän lähti hakemaan eväitä haaveensa toteuttamiseen Oamkin autoalan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta.

Koulutuspäällikkönä työskentelevä Marko Hyyryläinen opiskelee autoalan YAMK-tutkintoa Oulun ammattikorkeakoulussa. Marko lähti hakemaan opinnoista työkaluja autoalan koulutuksen kehittämiseen.

– Olen koko työurani ajan opiskellut ja kokenut, että haluan päästä urallani eteenpäin ja pätevöityä lisää. Tämä koulutus avaa varmasti uusia ovia alan koulutuksen kehittämiseen, Marko sanoo.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kohti veti myös intohimo alaa kohtaan. Marko on kerännyt itselleen monipuolista kokemusta autoalan eri tehtävistä. Kaikki lähti liikkeelle autoasentajan työstä, jonka jälkeen hän työskenteli lähes 20 vuotta alan jälkimarkkinointitehtävissä. Reilu kymmenen vuotta sitten Marko siirtyi opetusalalle, ja aloitti työt Haukiputaan OSAOlla.

– Aluksi tein töitä autotekniikan opettajana, ja sitten siirryin autoalan opettajien esimieheksi. Oikeastaan kaikki muu alalla on tuttua paitsi automyyjänä toimiminen.

Markoa kiehtoo alalla sen monipuolisuus ja jatkuva kehitys.

Tutkimustyöstä hyötyjä työelämään

Markon opinnot ovat jo loppuvaiheessa, ja hänellä on työstettävänään enää osa opinnäytetyöstä. Hän kokee omalla kohdallaan etenkin opinnäytetyön tutkimuksen tuovan konkreettisia hyötyjä työelämään.

– Opinnäytetyöni on koulutustarveselvitys raskaan kaluston asentajista Pohjois-Suomen alueella. Kun koulutustarve saadaan selville, voidaan tuloksia käyttää työkaluna autoalan kehittämisessä tulevaisuudessa.

Markon mielestä oli myös hienoa, että opinnoissa otettiin huomioon hänen aiemmin hankkimansa osaaminen.

– Olen suorittanut jo aiemmin hallinnon ja johtamisen opintoja, joten sain hyväksilukea ne ja keskittyä tutkinnossani enemmän autotekniikan osa-alueisiin.

Markon mukaan myös monet opettajat hänen työpaikaltaan ovat innostuneet autoalan YAMK-tutkinnosta.

– Meidän yksikössä työskentelee 21 opettajaa, joista viides aloittaa tämän tutkinnon opiskelun. Yhteiset keskustelut esimerkiksi opinnäytetöiden aiheista on synnyttänyt hyviä pohdintoja koulutukseen liittyen.

Opinnot vaativat aikaa ja määrätietoisuutta

Marko on tehnyt opintojaan koko ajan töiden ohella. Hänen mielestään etäopetus toimii hyvin, sillä siinä käytettävät työkalut ovat toimivia.

– Tässä koulutuksessa opiskelu painottuu teoriaan, eikä käytännön harjoituksia juurikaan ole. Teoriapohjaiseen opiskeluun etäopetus toimii erittäin hyvin.

Markon mukaan opinnot vaativat määrätietoisuutta ja sitä, että opiskelulle löytyy aikaa.

– Täytyy olla semmoinen ajatus, että haluaa suorittaa tutkinnon loppuun. Lisäksi oman elämän tulee olla sillä mallilla, että opiskelu on ajallisesti mahdollista.

Marko käyttää aikaa opiskeluun arki-iltoina ja viikonloppuina.

Lisäpätevöitymistä autoalan ammattilaisille

Markon mielestä autoalan YAMK-tutkinto on luonteva jatke erityisesti ammatillisille opettajille, joilla on taustalla ammattikorkeakoulututkinto.

– Koulutus sopii hyvin myös kaikille jälkimarkkinoinnin johtotehtävissä oleville ja katsastusalan johtohenkilöille. Tämä on äärimmäisen hyvä mahdollisuus pätevöityä lisää alalla, Marko sanoo.