Julia Asikainen
09.11.2020

Ammatillisen opettajan opintoja ja työelämäyhteistyötä

Lokakuussa ammatilliseksi opettajaksi valmistunut Sini Sirén kokee työelämäläheisyyden tärkeäksi osaksi opintoja. Hän on tehnyt paljon yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa, jotta koulutus ja työelämä saataisiin lähemmäs toisiaan.

Sini Sirén.
Kuva: Veikka Sirén

Vahvan oman alansa osaamisen omaava Sini Sirén aloitti kesällä ammatillisen opettajan opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa ja on nyt saanut opintonsa päätökseen. Sini lähti opiskelemaan ammatilliseksi opettajaksi oppiakseen uutta ja saadakseen opettajan viran. Ennen ammatillisen opettajan opintoja hän on opiskellut sekä kosmetologin ammattitutkinnon että estenomin AMK- ja YAMK-tutkinnot.

– Olen työskennellyt kaksi viimeistä vuotta kauneudenhoitoalan opettajana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Siellä vaaditaan opettajan pätevyyttä, jos haluaa saada viran. Lisäksi tämä koulutus tuo ehdottomasti lisää taitoja, joita voin hyödyntää opettajan työssä, Sini kertoo.

Hän on kokenut koulutuksen oppiaineista erityisen hyödyllisiksi pedagogiset ja kasvatustieteelliset opinnot sekä koulumaailman lainsäädännön.

– Nyt minulla on mielessäni paljon sellaisia kasvatustieteellisiä ja pedagogisia keinoja, joita voin hyödyntää uuden opiskelijaryhmän kanssa. Olen saanut esimerkiksi työkaluja opiskelijoiden motivaation kehittämiseen ja paljon muuta tietoa, joka sujuvoittaa opettajan työtä.

Osaamisperusteisia ja joustavia opintoja

Sini on suorittanut ammatillisen opettajan opintonsa täysin verkossa. Hänen mielestään on hienoa, että tällainen mahdollisuus opiskeluun on tarjolla.

– Kun elämäntilanteeseen kuuluu töiden lisäksi harrastavia lapsia, niin verkkomuotoinen koulutus oli oikeastaan ainoa mahdollisuus toteuttaa opinnot.

Sinin mielestä parasta opinnoissa on ollut niiden joustavuus ja se, että opinnoissa huomioitiin hänen aiempi osaamisensa.

– Opintoni suunniteltiin sen mukaan, millaista osaamista minulla jo on ja mitä minun koettiin tarvitsevan. Kaiken sai myös suoritettua itselle sopivassa aikataulussa.

Yhteistyötä työelämän ja koulutuksen välillä

Sini on ollut opetustyön ja opiskelun ohella mukana erilaisissa työelämän kehittämishankkeissa sekä tehnyt yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa. Hän on muun muassa tehnyt opinnäytetyönsä liittyen kehittämishankkeeseen tulevaisuuden osaamistarpeista kauneudenhoitoalan ja ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Lisäksi Sini on mukana työelämätiimissä, jonka tarkoituksena on saada työelämä ja koulutus lähemmäs toisiaan.

– Olemme tehneet erilaisia tapahtumia ja järjestäneet virtuaalisia tapaamisia yrittäjien kanssa. Pyrimme vaalimaan yhteistyötä työelämän ja koulutuksen välillä niin, että se olisi saumatonta ja kiinnostaisi työnantajia.

Sinillä on paljon kokemusta työelämästä ja verkosto-osaamisesta. Hän on ollut opiskelijoiden kanssa apuna yritysten kampanjoissa ja tapahtumissa, joiden kautta opiskelijat ovat päässeet helpommin työelämässä oppimisen jaksoille ja työllistyneetkin myöhemmin. Hänen mielestään työelämäläheisyydellä on merkittävä rooli opiskelussa.

– Ammatillisessa koulutuksessa on todella tärkeää, että opiskelijat pääsevät näkemään, millaista se työnteko oikeasti on. Tiivis yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa tukee oppimista merkittävästi.

Monipuolista työtä opettajuuden ja hankkeiden parissa

Valmistuttuaan Sini aikoo hakea opettajan virkaa sitten, kun sellainen tulee hakuun. Lisäksi hän uskoo tekevänsä tulevaisuudessa enemmän kehittämistehtäviä.

– Haaveilen sellaisesta monipuolisesta työstä, jossa voisi olla mukana sekä erilaisissa kehittämishankkeissa että tehdä opetustyötä.

Sini suosittelee ammatillisen opettajan opintoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita opettajuudesta ja haluavat siihen pätevyyden.

– Kannattaa myös muistaa, että aikuisellakin iällä pystyy hyvin opiskelemaan. Nämä opinnot ovat joustavia ja ne voi suorittaa rauhassa omaan tahtiin.