Näin haet YAMK-tutkintoihin

Syksyn 2023 yhteishaku

 • Syksyn yhteishaku on 4.–14.9.2023. Haettavana ovat keväällä 2024 alkavat koulutuksemme. 
 • Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Syksyn yhteishaussa voi hakea kuuteen hakukohteeseen.
 • Hakukohteet tulee laittaa toiveiden mukaisen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.
 • Sähköisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät ja muut vaaditut asiakirjat, jotka mainitaan hakulomakkeessa. 
 • Syksyn yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 24.11.2023. Syksyn yhteishausta tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää.
 • Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 1.12.2023 klo 15 tai seitsemän vuorokauden kuluessa opiskelijaksi hyväksymisestä, jos hyväksytty 24.11.2023 jälkeen.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 12.12.2023.
 • Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoa valintaperusteista koulutuskohtaisilta sivuilta.

Kevään 2023 yhteishaut

 • Keväällä on kaksi erillistä yhteishakua:
  • Kevään ensimmäinen yhteishaku on 3.–17.1.2024, jolloin voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin.
  • Kevään toinen yhteishaku on 13.–27.3.2024, jolloin voi hakea suomenkielisiin koulutuksiin.
 • Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Kevään ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa on omat hakemukset. Kummassakin yhteishaussa voi hakea kuuteen hakukohteeseen.
 • Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä.
 • Kevään toisessa yhteishaussa hakukohteet tulee laittaa toiveiden mukaisen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.
 • Sähköisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät ja muut vaaditut asiakirjat, jotka mainitaan hakulomakkeessa. 
 • Kevään ensimmäisen yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 30.5.2024. Kevään ensimmäisestä yhteishausta tarjotaan kaikkia niitä opiskelupaikkoja, joihin menestys riittää.
 • Kevään toisen yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 4.7.2024. Kevään toisesta yhteishausta tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää.
 • Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 11.7.2024 klo 15 tai seitsemän vuorokauden kuluessa opiskelijaksi hyväksymisestä, jos hyväksytty 4.7.2024 jälkeen.
 • Kevään ensimmäisen yhteishaun varasijoilta hyväksyminen päättyy 30.7.2024.
 • Kevään toisen yhteishaun varasijoilta hyväksyminen päättyy 6.8.2024.
 • Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoa valintaperusteista koulutuskohtaisilta sivuilta.

 

Usein kysyttyä 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa (1368/2018). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai se, jolla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen.

Katso kohta Pohjakoulutusvaatimus.

Hyväksyttyjen alimmat pistemäärät

Korkeakoulujen yhteishauissa hyväksyttyjen alimmat ja ylimmät pistemäärät ovat nähtävissä Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta.

Näin tarkastelet taulukkoa:

 • Sivun vasemmasta laidasta löydät Suodattimet. Määritä ainakin seuraavat suodattimet, että saat tulokset näkymään oikein.
 • Valitse Koulutuksen alkamisvuosi
 • Valitse Koulutuksen alkamiskaudeksi joko kevät tai syksy
 • Esimerkiksi kevään 2023 yhteishaun pistemäärät saat näkyviin valitsemalla koulutuksen alkamisvuodeksi 2023 ja alkamiskaudeksi syksy.
 • Voit halutessasi määrittää myös muita suodattimia, esimerkiksi tarkastella pistemääriä korkeakouluittain tai sektorittain (yliopisto tai ammattikorkeakoulu).
 • Tarkastele pisteitä aina valintatavoittain eli klikkaa plus-merkkiä hakukohteen nimen vasemmalta puolelta.
 • Huomioithan, että Vipusessa näkyvät pisteet ovat aina lopullisen valinnan pisteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaksivaiheisen valinnan osalta tässä näkyvät vain lopulliseen valintaan vaikuttaneet pisteet.
 • Huomioithan, että pisteet eri vuosilta eivät välttämättä ole vertailukelpoisia keskenään, koska valintaperusteet ovat voineet muuttua.

Ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi.

Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolo ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun tai lapsen syntymän tai adoption vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja eikä se kuluta poissaolo-oikeutta.

Kielitaitovaatimus

Englanninkieliseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksyttävältä edellytetään pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimuksen lisäksi riittävää englannin kielen taitoa.

Lisätietoa englannin kielen taidon osoittamisesta

Lukuvuosimaksu

Oamk perii 10 000 euron lukuvuosimaksun englanninkielisessä tutkinto-ohjelmissa opiskelevilta opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksua ei peritä myöskään henkilöiltä, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseniltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Oamkilla on apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahasta englanninkielisellä sivulla

Muutoksenhaku

Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan ammattikorkeakoulun rehtorille ja on hakijan allekirjoittama, tulee toimittaa hakijapalveluihin ensisijaisesti sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Vaihtoehtoisesti oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405, 90101 OULU. 

Pakolainen/turvapaikanhakija

Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka = Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Pohjakoulutusvaatimus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Tutkinnon lisäksi edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen. Vaadittavan työkokemuksen tulee olla kertynyt sen lukukauden alkuun mennessä, jolloin koulutus alkaa (31.7./31.12. mennessä). Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla sekä musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen saatu työkokemus asianomaiselta alalta. 

Ammattikorkeakoulu voi harkintansa mukaan hyväksyä pohjakoulutukseksi myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon. Tällöin edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Oamk on määritellyt pohjakoulutusvaatimukset jokaiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Tarkemmat pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset on kerrottu koulutuskohtaisilla sivuilla. 

Todistusten tarkistus

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen kelpoisuus sekä hakemukselle liitetyt liitteet on tarkistettu ja todettu asianmukaiseksi. Tutkintotodistuksen täytyy olla lopullinen, väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä. Opiskelupaikan vastaanottanutta voidaan pyytää esittämään alkuperäiset dokumentit opintojen alkaessa. 

Ammattikorkeakoulu voi olla myös yhteydessä aiempaan oppilaitokseen, työnantajaan tai kielikokeen järjestäjään tarkistaessaan dokumentteja.

Työkokemusvaatimus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hyväksyttäviltä edellytetään pohjakoulutusvaatimuksen täyttävän tutkinnon lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemus tulee olla alalta, jolta tutkinto on tai alalta, jolle ollaan hakemassa, ellei kyseisen koulutuksen valintaperusteissa toisin mainita. Ks. Pohjakoulutusvaatimus.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtavia koulutuksia.  

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Siirtohaussa saatu opiskelupaikka ei kuulu säännöksen piiriin.

 

Hakijapalvelut

Suomenkielinen koulutus
puh. 029 448 9002
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Englanninkielinen koulutus
puh. 029 448 9001
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.