Näin haet AMK-tutkintoihin

Syksyn 2023 yhteishaku

 • Syksyn yhteishaku on 4.–14.9.2023. Haettavana ovat keväällä 2024 alkavat koulutuksemme. 
 • Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Syksyn yhteishaussa voi hakea kuuteen hakukohteeseen.
 • Hakukohteet tulee laittaa toiveiden mukaisen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.
 • Sähköisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät ja muut vaaditut asiakirjat, jotka mainitaan hakulomakkeessa. 
 • Syksyn yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 24.11.2023. Syksyn yhteishausta tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää.
 • Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 1.12.2023 klo 15 tai seitsemän vuorokauden kuluessa opiskelijaksi hyväksymisestä, jos hyväksytty 24.11.2023 jälkeen.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 12.12.2023.
 • Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoa valintaperusteista kerrotaan koulutuskohtaisilla sivuilla.

Kevään 2024 yhteishaut

 • Keväällä on kaksi erillistä yhteishakua:
  • Kevään ensimmäinen yhteishaku on 3.–17.1.2024, jolloin voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin.
  • Kevään toinen yhteishaku on 13.–27.3.2024, jolloin voi hakea suomenkielisiin koulutuksiin.
 • Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Kevään ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa on omat hakemukset. Kummassakin yhteishaussa voi hakea kuuteen hakukohteeseen.
 • Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä.
 • Kevään toisessa yhteishaussa hakukohteet tulee laittaa toiveiden mukaisen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.
 • Sähköisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät ja muut vaaditut asiakirjat, jotka mainitaan hakulomakkeessa. 
 • Kevään ensimmäisen yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 30.5.2024. Kevään ensimmäisestä yhteishausta tarjotaan kaikkia niitä opiskelupaikkoja, joihin menestys riittää.
 • Kevään toisen yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 4.7.2024. Kevään toisesta yhteishausta tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää.
 • Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 11.7.2024 klo 15 tai seitsemän vuorokauden kuluessa opiskelijaksi hyväksymisestä, jos hyväksytty 4.7.2024 jälkeen.
 • Kevään ensimmäisen yhteishaun varasijoilta hyväksyminen päättyy 30.7.2024.
 • Kevään toisen yhteishaun varasijoilta hyväksyminen päättyy 6.8.2024.
 • Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoa valintaperusteista kerrotaan koulutuskohtaisilla sivuilla.

 

Usein kysyttyä

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan. Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa ja ensikertalaisuus määräytyy jälkimmäisen hakuajan päättymispäivän mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä kaikkien (ensikertalaiset ja ei-ensikertalaiset) hakijoiden joukosta. 

Varaamme 80 % ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksemme aloituspaikoista ensikertalaisille lukuunottamatta englanninkielistä koulutusta.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat: 

 • suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB) tai IB-lukion oppimäärä, jonka lisäksi suoritettu IB-kokeissa vähintään 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinto.

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä ilmoitettuun määräaikaan mennessä (syksyn yhteishaussa viimeistään 27.12.2023 ja kevään yhteishauissa 11.7.2024).

Hyväksyttyjen alimmat pistemäärät

Korkeakoulujen yhteishauissa hyväksyttyjen alimmat ja ylimmät pistemäärät ovat nähtävissä Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta.

Näin tarkastelet taulukkoa:

 • Sivun vasemmasta laidasta löydät Suodattimet. Määritä ainakin seuraavat suodattimet, että saat tulokset näkymään oikein.
 • Valitse Koulutuksen alkamisvuosi
 • Valitse Koulutuksen alkamiskaudeksi joko kevät tai syksy
 • Esimerkiksi kevään 2023 yhteishaun pistemäärät saat näkyviin valitsemalla koulutuksen alkamisvuodeksi 2023 ja alkamiskaudeksi syksy.
 • Voit halutessasi määrittää myös muita suodattimia, esimerkiksi tarkastella pistemääriä korkeakouluittain tai sektorittain (yliopisto tai ammattikorkeakoulu).
 • Tarkastele pisteitä aina valintatavoittain eli klikkaa plus-merkkiä hakukohteen nimen vasemmalta puolelta.
 • Huomioithan, että Vipusessa näkyvät pisteet ovat aina lopullisen valinnan pisteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaksivaiheisen valinnan osalta tässä näkyvät vain lopulliseen valintaan vaikuttaneet pisteet.
 • Huomioithan, että pisteet eri vuosilta eivät välttämättä ole vertailukelpoisia keskenään, koska valintaperusteet ovat voineet muuttua.

Ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi.

Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolo ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun tai lapsen syntymän tai adoption vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja eikä se kuluta poissaolo-oikeutta.

Kielitaitovaatimus

Suomenkieliseen AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseemme ei ole kielitaitovaatimuksia, vaan hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen.

Englanninkieliseen AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hakevan tulee osoittaa englannin kielen taitonsa joko kielitestillä tai aiemmilla opinnoilla, jotta hän voi tulla valituksi International UAS Examin kautta. Lisätietoa kielitaitovaatimuksesta Uasinfo.fi-sivustolla. Todistus- ja SAT-valinnassa ei ole kielitaitovaatimusta.

Englanninkielisessä sairaanhoitajakoulutuksessamme edellytetään vähintään A2-tason suomen kielen taitoa. Hakijoille järjestetään erillinen kielitaitotesti. Erilliseen kielitaitotestiin kutsutaan hakijat, joiden suomen kielen taitoa ei voida todentaa hakemuksen perusteella. 

Lukuvuosimaksu

Oamk perii 10 000 euron lukuvuosimaksun englanninkielisessä tutkinto-ohjelmissa opiskelevilta opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksua ei peritä myöskään henkilöiltä, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseniltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Oamkilla on apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahasta englanninkielisellä sivulla

Monimuotototeutus

Käytettäviä opetusmuotoja ovat lähi-, etä- ja verkko-opetus, joita toteutetaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Monimuotototeutus soveltuu usein työn ohessa opiskeluun, mutta työpaikka ei ole edellytys opiskelulle eikä koulutukseen valittavilta edellytetä työkokemusta. Tarkemmat tiedot käytettävistä opetusmuodoista löytyy hakukohdekohtaisilta sivuilta.

Muutoksenhaku

Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan ammattikorkeakoulun rehtorille ja on hakijan allekirjoittama, tulee toimittaa hakijapalveluihin ensisijaisesti sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Vaihtoehtoisesti oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405, 90101 OULU. 

Opiskeluun soveltuvuus ja terveydelliset vaatimukset

Pakolainen/turvapaikanhakija

Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka =  Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Päivätoteutus

Päivätoteutuksessa lähiopinnot toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja päivisin lähiopetuksen tukemana. Tarkemmat tiedot käytettävistä opetusmuodoista löytyy hakukohdekohtaisilta sivuilta.

Suomi/ruotsi toisena kielenä

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi toisena kielenä –kokeen arvosana pisteytetään samalla tavalla kuin äidinkielen kokeen arvosana.

Todistusten tarkistus

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen kelpoisuus sekä hakemukselle liitetyt liitteet on tarkistettu ja todettu asianmukaiseksi. Opiskelupaikan vastaanottanutta voidaan pyytää esittämään alkuperäiset dokumentit opintojen alkaessa. Ammattikorkeakoulu voi olla myös yhteydessä aiempaan oppilaitokseen, työnantajaan tai kielikokeen järjestäjään tarkistaessaan dokumentteja.

Mikäli opiskelupaikan vastaanottanut on suorittanut pohjakoulutuksen ulkomailla vuoden sisällä hakemisesta ja hänellä on käytössään vain väliaikainen todistus (Provisional Certificate), valinta on ehdollinen siihen saakka, että hän esittää lopullisen tutkintotodistuksen. Ennen lopullisen tutkintotodistuksen esittämistä ei voi valmistua.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Jos hakija tarvitsee vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, erillinen näyttö tai muu erityisjärjestely), tulee hänen täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Mukaan tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta.

Ohjeet sekä yksilöllisten järjestelyiden hakulomake löytyvät ammattikorkeakoulujen yhteisiltä sivustoilta:

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen. 

Määräajan jälkeen, ennen valintakoetta lähetetyt pyynnöt käsitellään vain, jos se on valintakokeen aikataulut huomioiden mahdollista. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää. Jos et ole hakenut yksilöllisiä järjestelyitä määräaikaan mennessä, ole yhteydessä heti sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonne olet ilmoittautunut AMK-valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ei ole velvoitettu tarjoamaan yksilöllisiä järjestelyjä, mikäli niitä ei ole määräaikaan mennessä haettu.

Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.  

Huom. Kulttuurialalla koulutuksissa ei käytetä AMK-valintakoetta, mutta valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä voi hakea edellä mainituilla ohjeilla ja lomakkeella.

Hakemuksen voi lähettää postitse osoitteeseen Oulun ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, PL 405, 90101 Oulu. Toimitettavien dokumenttien tulee olla perillä hakijapalveluissa määräaikaan mennessä (postileima ei riitä).  

Mikäli haluat lähettää hakemuksen sähköisesti, sinun tulee käyttää turvapostia:  

 • Rekisteröi sähköpostiosoitteesi palveluun https://securemail.oulu.fi/ 
 • Tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Turvaposti Oulun Yliopisto”. Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla tunnistaudut palveluun.  
 • Kirjoita To-kenttään vastaanottajaksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Subject (aiheeksi) Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa”.  
 • Liitä hakemukseen yksilöllisten järjestelyiden hakemus ja lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta 
 • Lähetä luottamuksellinen viesti palvelussa.  

Luottamuksellisten viestien käsittelyyn käytetään Deltagon Sec@GW-palvelua.  

Valintaperusteet

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa on käytössä neljä eri valintatapaa:

 • todistusvalinta (ylioppilastutkinnon suorittaneet)
 • todistusvalinta (ammatillisen perustutkinnon suorittaneet)
 • valintakoevalinta
 • SAT-valinta (koskee vain englanninkielisiä koulutuksia).

Koulutuskohtaisesti käytössä olevat valintatavat ja niiden aloituspaikat ilmoitetaan jokaisen koulutuksen sivuilla.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtavia koulutuksia.  

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Siirtohaussa saatu opiskelupaikka ei kuulu säännöksen piiriin.

 

Hakijapalvelut

Suomenkielinen koulutus
puh. 029 448 9002
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Englanninkielinen koulutus
puh. 029 448 9001
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.