Muuntokoulutus

Järjestämme ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta myös muuntokoulutuksena. Muuntokoulutus tarkoittaa kouluttautumisesta uuteen ammattiin tavalla, jossa vanha osaaminen muunnetaan uusiin vaatimuksiin. Muuntokoulutusten pohjakoulutusvaatimukset ja valintaperusteet vaihtelevat koulutuksittain ja hakuajat poikkeavat yleensä yhteishausta.

Tällä hetkellä Oulun ammattikorkeakoulussa ei ole alkamassa muuntokoulutuksia. Muuntokoulutukseen hakemista suunnittelevan kannattaa tutustua yhteishaussa mukana olevaan tutkintoon johtavaan koulutukseen, sillä kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops), missä huomioidaan hankittu osaaminen.

Syksyllä 2021 alkava koulutus

Rakennusmestari (AMK), muuntokoulutus, hakuaika 5.–19.4.2021