Sosiaalialan lisäkoulutus 2023

Suomalaisen sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus 15 op

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on vähintään keskitason suomen kielen taito. Koulutus on tarkoitettu myös muille heikommassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Koulutuksessa yhdistetään samaan aikaan sosiaalialan työtä ja opiskelua. Opiskelutehtävät ovat osa työ- tai harjoittelutehtäviä. Opiskelumateriaali ja -tehtävät voi opiskella etänä ja itsenäisesti. Tehtävissä on suomen kielen harjoituksia. Ne auttavat oppimaan sosiaalialan sanastoa. Työpaikalla saat ohjausta työtehtäviin työpaikkaohjaajalta. Opettaja ohjaa opiskelussa joko työpaikalla tai etänä. 

Hakuaika: 1.5. - 30.5. 2023

Koulutuksen aika: 1.9.2023 - 31.1.2024. 

Koulutukseen valitaan haastattelun perusteella.

Koulutus etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Koulutus on avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Yksi opintopiste maksaa 15 euroa. Koko sosiaalialan täydennyskoulutus maksaa 225 euroa. 

Koulutuksen sisältö:

  • Sosiaalialan perusteet 5 op
  • Sosiaalialan lainsäädäntö 5 op
  • Sosiaalialan palvelujärjestelmä 5 op


Opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisensa yksi osaamistavoite kerrallaan. Osaamisen osoittaminen tapahtuu opettajan ohjauksessa.

Jos opiskelijalla ei ole työ- tai harjoittelupaikkaa, sitä haetaan opiskelun aikana sosiaalialan opettajan ohjauksessa.

Tutustu opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Koulutus alkaa, jos opiskelijoita ilmoittautuu riittävästi.

Hae koulutukseen: https://oamk.fi/fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/opetustarjonta/?okid=675