Maahanmuuttajien koulutus- ja ohjauspalvelut

Oletko maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija ja asut Suomessa? Oletko kiinnostunut korkeakouluopinnoista? Haluatko täydentää jo hankittua koulutusta? Tarvitsetko lisätietoa eri koulutusmahdollisuuksista? Tarjoamme SIMHE-palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Ota yhteyttä ja tule keskustelemaan sinun mahdollisuuksistasi!

Are you an immigrant or asylym seeker and living in Finland? Are you interested in a higher education, or do you want to complement your education for Finnish labour market? Do you need more information about educational opportunities? We here in Oamk offer you free personal guidance about higher education in Finland!

Ohjauskeskustelu perustuu henkilökohtaiseen tapaamiseen joko suomeksi tai englanniksi. Myös etäohjaus on mahdollista, jos et asu Oulussa. Keskustelussa suunnittelemme opiskelumahdollisuuksiasi meillä Oamkissa tai muissa Suomen ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa.

Personal guidance counseling is held in English or Finnish, by your choise. It is also possible to arrange a meeting via internet if you live outside of Oulu. Together we can  plan your education opportunities here in Oamk, or in other universities in Finland. Contact now, and  we can start to plan your educational path!

 

Alla on maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia. 

Below you can find educations for immigrants.

Kielikoulutus

 

Valmentava koulutus on maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Suomen kielen lähtötaso tulee olla vähintään B1.1. 

eOSY Finnish language courses are all free, online and meant for absolute beginners. You can study the Finnish language over the internet while finishing your degree, or while working. Oamk offers you the course materials and the learning progress in these courses is fast!  

Erillisvalinnat maahanmuuttajille polkuopintoihin

 

Oamk tarjoaa maahanmuuttajille oman erillisvalinta väylän päästä opiskelemaan ammattikorkeakoulussa. Tarvittava kielitaso kaikkiin koulutuksiin on B1-B2. Opiskelet suomenkielisessä ryhmässä ja olet ensimmäisen vuoden avoimen korkeakoulun opiskelija. Kaikkiin alla oleviin koulutuksiin haetaan pääsykokeen kautta. 55 opintopisteen Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun ammattikorkeakouluun ja suorittaa AMK-tutkinnon.

Ulkomailla saadun koulutuksen täydentäminen

 

Oletko kouluttautunut ulkomailla sosiaali- ja terveysalelle tai liiketalouden alalle? Alla olevissa koulutuksissa voit täydentää aiempaa koulutustasi ja päästä nopeammin työelämään Suomessa.

SIMHE – Supporting Immigrants in Higher Education in Finland

Vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi Oamkin yhdeksi maahanmuuton vastuukorkeakouluksi, joka tuottaa ohjauksen ja osaamisen tunnistamisen palveluja maahanmuuttajille. Tavoitteena on maahanmuuttajien koulutuspolkujen, työllistymisen ja kotoutumisen tukeminen. Lisäksemme muita maahanmuuton vastuukorkeakouluja ovat Metropolian ja Karelian ammattikorkeakoulut sekä Turun, Jyväskylän ja Helsingin yliopistot.

SIMHE-Oamk palvelee koko Pohjois-Suomen alueella olevia maahanmuuttajia ja tarjoaa ohjausta korkeakouluopiskelusta kiinnostuneille maahanmuuttajille. Ohjauspalvelut sisältävät tiedotusta suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä ja mahdollisuuksista hakeutua korkeakouluopintoihin. Lisäksi tarjoamme tukea osaamisen tunnistamisen käytänteistä sekä ohjausta urasuunnittelusta ja lisäkoulutuksesta niille maahanmuuttajille, joilla on jo korkeakouluopintoja. Toimintamme tapahtuu tiiviissä yhteistyössä muiden Pohjois-Suomen alueen maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä edistävien toimijoiden verkostossa sekä alueen muiden korkeakoulujen kanssa.

Tietoja eri korkeakoulututkinnoista Pohjois-Suomen alueella

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun yliopisto

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin yliopisto

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu