kuvakorkeus:

Maahanmuuttajien koulutus- ja ohjauspalvelut

Oletko maahanmuuttaja? Asutko Suomessa? Haluatko kysyä opiskelusta korkeakoulussa tai opiskella korkeakoulussa? Tarvitsetko suomen kielen opetusta? Haluatko täydentää jo hankittua koulutusta? Tarvitsetko lisätietoa eri koulutusmahdollisuuksista? Tarjoamme SIMHE-palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Ota yhteyttä ja tule keskustelemaan sinun mahdollisuuksistasi!

Are  you an  immigrant and  living in Finland? Are  you  interested in a  higher  education or do you want to learn Finnish language? D you  want to complement  your  education  for Finnish  labour market? Do  you  need  more   information  about  educational  opportunities? We  here in Oamk  offer  you  free  personal  guidance  about  higher  education in Finland!

Ohjauskeskustelu perustuu henkilökohtaiseen tapaamiseen joko suomeksi tai englanniksi. Myös etäohjaus on mahdollista, jos et asu Oulussa. Keskustelussa suunnittelemme opiskelumahdollisuuksia meillä Oamkissa tai muissa Suomen ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa.

Personal guidance counseling is held in English or Finnish, by your choice. It is also possible to arrange a meeting via internet if you live outside of Oulu. Together we can plan your education opportunities here in Oamk, or in other universities in Finland. Contact now, and  we can start to plan your educational path!

Alla on maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia. 

Below you can find educations for immigrants.

Suomen kielen opetus

Valmentava koulutus syksy 2022 on maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Suomen kielen lähtötaso tulee olla vähintään B1.1. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena  kello 9 - 15. Osa opetuksesta voi olla verkossa. Suurin osa tunneista pidetään luokkahuoneessa. Opetus on ilmaista.

Haku maahanmuuttajille korkeakouluopintoihin

Oamk tarjoaa maahanmuuttajille oman erillisvalinta väylän päästä opiskelemaan ammattikorkeakoulussa. Tarvittava kielitaso kaikkiin koulutuksiin on B1-B2. Opiskelet suomenkielisessä ryhmässä ja olet ensimmäisen vuoden Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija. Kaikkiin alla oleviin koulutuksiin haetaan pääsykokeen kautta. 55 opintopisteen Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun ammattikorkeakouluun ja suorittaa AMK-tutkinnon.

Haku on keväällä 2022.

Seuraa SIMHE-Oamk Instagramissa #SIMHE-Oamk

 

Sosiaalialan täydennyskoulutus

Onko sinulla ulkomailla suoritettua koulutusta sosiaali- ja terveysalle?
Oletko töissä sosiaalialalla ja haluat parantaa suomen kielen taitoa?
Oletko kiinnostunut sosiaalialasta Suomessa?
Onko tavoitteesi opiskella tai tehdä työtä sosiaalialalla?

Voit opiskella suomalaista sosiaalialaa ja suomen kieltä ja parantaa mahdollisuuksia alan töissä ja opiskelussa. Jos sinulla on sosiaalialan työpaikka, voit yhdistää työn ja opiskelun. Jos sinulla ei ole työ- tai harjoittelupaikkaa, sitä haetaan opiskelun aikana. Opiskelutehtävät ovat osa työ- tai harjoittelutehtäviä.

Täydennyskoulutus ei ole tutkinto, mutta jos myöhemmin opiskelet sosiaalialan tutkintoa Oulun ammattikorkeakoulussa, nämä opinnot voidaan sisällyttää tutkinto-opintoihin.

Haku on 1.2. - 16.9.2022

 

Asiakkaiden kokemuksia SIMHE-ohjauksesta

Voit kuulla asiakkaiden omia kokemuksia SIMHE-ohjauksesta HY+n Maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan tuki -hankkeen sisällä luoduissa videoissa.

Ajankohtaista

Tällä palstalla ei ole tällä hetkellä ajankohtaisia tiedotteita. Katso kaikki Oamkin ajankohtaistiedotteet.

SIMHE – Supporting Immigrants in Higher Education in Finland

Vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi Oamkin yhdeksi maahanmuuton vastuukorkeakouluksi, joka tuottaa ohjauksen ja osaamisen tunnistamisen palveluja maahanmuuttajille. Tavoitteena on maahanmuuttajien koulutuspolkujen, työllistymisen ja kotoutumisen tukeminen. Lisäksemme muita maahanmuuton vastuukorkeakouluja ovat Metropolian ja Karelian ammattikorkeakoulut sekä Turun, Jyväskylän ja Helsingin yliopistot.

SIMHE-Oamk palvelee koko Pohjois-Suomen alueella olevia maahanmuuttajia ja tarjoaa ohjausta korkeakouluopiskelusta kiinnostuneille maahanmuuttajille. Ohjauspalvelut sisältävät tiedotusta suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä ja mahdollisuuksista hakeutua korkeakouluopintoihin. Lisäksi tarjoamme tukea osaamisen tunnistamisen käytänteistä sekä ohjausta urasuunnittelusta ja lisäkoulutuksesta niille maahanmuuttajille, joilla on jo korkeakouluopintoja. Toimintamme tapahtuu tiiviissä yhteistyössä muiden Pohjois-Suomen alueen maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä edistävien toimijoiden verkostossa sekä alueen muiden korkeakoulujen kanssa.