Avoimesta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi suorittamiesi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella avoimen ammattikorkeakoulun väylähaun kautta. Väylähaku on yhteishausta erillinen hakuväylä. Tutustu väylähaun valintaperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Valintaperusteet AMK-tutkintoihin

Sinulta ei edellytetä ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta ammattikorkeakouluopintoihin.

 

 1. Olet suorittanut vähintään 30 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut ja opintorekisteriin kirjatut opinnot. Hyväksiluettuja opintoja ei huomioida (opintosuoritusotteella hyväksiluku-merkintä). Myös muissa ammattikorkeakouluissa suoritetut avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan edellyttäen, että ne ovat soveltuvia haettavaan tutkinto-ohjelmaan.
 2. Koulutusosaston resurssit ja opetustarjonta mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.
 3. Ensisijalla valinnassa ovat hakijat, joiden kaikki tutkinto-ohjelmaan hyväksyttävät avoimen opinnot (30 op) on suoritettu Oulun ammattikorkeakoulussa. Jos hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen
  • suoritettujen, haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksyttävien avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opintopistemäärän perusteella ja tämän jälkeen tarvittaessa
  • opintojaksojen opintopisteillä painotettujen numeeristen arvosanojen keskiarvolla.
 1. Sinulla tulee olla riittävä opetuskielen mukainen kielitaito.
 2. Mikäli haet suomenkieliseen koulutukseen, mutta koulusivistyskielesi* ei ole suomi, kielitaitosi testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan hyväksyä suoritus Yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vähintään keskitason tutkinnot (tasot 3-4) (B1-B2) kaikilta osa-alueilta tai Valtionhallinnon kielitutkinto, josta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso.
  • *Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta sinulla on todistuksessa äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
   • kieli, jolla olet ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
   • kieli, josta olet saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa. (A 481/2003 § 20.)
 1. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Sinulta kysytään hakemuksessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Sinulta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L 932/2014 § 26.)
 2. Sinun on toimitettava vaaditut dokumentit määräaikaan mennessä ilman erillistä pyyntöä.

 

Valintaperusteet YAMK-tutkintoihin

Sinulta edellytetään kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Kelpoisuusvaatimuksen (pohjakoulutus ja työkokemus) voit tarkistaa YAMK-tutkintojemme sivuilta valitsemalla sivulta haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".

 1. Olet suorittanut vähintään 15 op* haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut ja opintorekisteriin kirjatut opinnot. Hyväksiluettuja opintoja ei huomioida (opintosuoritusotteella hyväksiluku-merkintä). Myös muissa ammattikorkeakouluissa suoritetut avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan edellyttäen, että ne ovat soveltuvia haettavaan tutkinto-ohjelmaan.
  * Poikkeuksena kulttuurialan yamk-tutkinnot, joihin vaaditaan vähintään 20 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.
 2. Koulutusosaston resurssit ja opetustarjonta mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.
 3. Ensisijalla valinnassa ovat hakijat, joiden kaikki tutkinto-ohjelmaan hyväksyttävät avoimen opinnot (15 op tai kulttuurialan yamk-tutkinnot 20 op) on suoritettu Oulun ammattikorkeakoulussa. Jos hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen
  • suoritettujen, haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksyttävien avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opintopistemäärän perusteella ja tämän jälkeen tarvittaessa
  • opintojaksojen opintopisteillä painotettujen numeeristen arvosanojen keskiarvolla.
 1. Sinulla tulee olla riittävä opetuskielen mukainen kielitaito.
 2. Mikäli haet suomenkieliseen koulutukseen, mutta koulusivistyskielesi* ei ole suomi, kielitaitosi testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan hyväksyä suoritus Yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vähintään keskitason tutkinnot (tasot 3-4) (B1-B2) kaikilta osa-alueilta tai Valtionhallinnon kielitutkinto, josta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso.
  • *Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta sinulla on todistuksessa äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
   • kieli, jolla olet ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
   • kieli, josta olet saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa. (A 481/2003 § 20.)
 1. Sinun on toimitettava vaaditut dokumentit määräaikaan mennessä ilman erillistä pyyntöä.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin on 2.5.–16.5. (tai sitä seuraavina arkipäivinä). Hakuaika tammikuussa aloitettaviin opintoihin on 1.11.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä). Haku alkaa ensimmäisenä hakupäivänä klo 8:00. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15:00, jolloin hakemus liitteineen tulee olla tallennettu tietokantaan. Haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Hakemukseen tulee liittää:

 • ajantasainen opintosuoritusote avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista. Mikäli olet suorittanut opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa, opintosuoritusotetta ei tarvitse liittää hakemukseen.
 • todistusjäljennökset ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavasta pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta, mikäli haet yamk-tutkintoon.
 • todistus Yleisestä kielitutkinnosta (YKI) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta, jos haet suomenkieliseen koulutukseen, mutta koulusivistyskielesi ei ole suomi.
  • Yleinen kielitutkinto (YKI): vähintään keskitason tutkinnot (tasot 3-4) (B1-B2) kaikilta osa-alueilta
  • Valtionhallinnon kielitutkinto: vähintään tyydyttävä taitotaso
  • Jos edellä mainittuja todistuksia ei ole, kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella.


Opiskeluoikeutta voi hakea seuraavan lukukauden alusta alkaen. Voit halutessasi täydentää hakemustasi hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä. Haussa on mahdollista hakea kahteen hakukohteeseen prioriteettijärjestyksessä.

 

Syksyn 2023 haussa mukana olevat hakukohteet
Hakuaika 1.11.-15.11.2023.
Kielitaitokoe järjestetään ti 21.11. klo 9 alkaen Linnanmaan kampuksella. Mikäli sinun tulee osallistua kielitaitokokeeseen, saat siihen kutsun sähköpostilla hakuajan jälkeen.

Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana. 

Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK)

Tekniikka ja luonnonvara-ala
Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK) konetekniikka
Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK) talotekniikka
Rakennusarkkitehti (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
Insinööri (ylempi AMK), autoala
Insinööri (ylempi AMK), hitsausala
Insinööri (ylempi AMK), Lean-johtaminen
Insinööri (ylempi AMK), rakennusprojektin tehokas johtaminen
Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), älykäs automaatio ja robotiikka
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot
Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen

Informaatioteknologia
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Bachelor of Engineering (BEng), Information Technology
Master of Engineering (MEng), Data analytics and Project Management
Master of Business Administration (MBA), Data analytics and Project Management
Master of Business Administration (MBA), Modern Software and Computing Solutions
Master of Engineering (MEng), Modern Software and Computing Solutions

Liiketalous
Tradenomi (AMK) liiketalous
Bachelor of Business Administration (BBA), International Business
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK), taloushallinnon kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK), johtaminen ja työhyvinvointi

Sosiaali- ja terveysala
Ensihoitaja (AMK)
Kätilö (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Oulu
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen
Sosionomi (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
 

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kevään haussa 15.6. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan erikseen ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Lain 257/2015 § 28 c mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkeakoulujen hakurekisteriin.

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi vaatia oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L 257/2015 § 57.) Oikaisuvaatimukset käsitellään menettelyohjeen (rehtorin päätös 7.9.2020 § 76) mukaisesti.

Opiskeluoikeus myönnetään seuraavan lukukauden alusta lähtien. Opiskeluoikeusaika määräytyy tutkinnon laajuuden mukaan. Opiskelijaksi valitut saavat saman opiskeluoikeusajan kuin yhteishaun kautta valitut opiskelijat.

 

Lisätietoja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 029 448 9213