Tradenomi (AMK), liiketalous

Liiketalouden asiantuntijoita tarvitaan työelämässä aina. Oamkin tradenomikoulutus tarjoaa monta erilaista polkua josta voit valita juuri oman mielenkiintosi ja urasuunnitelmasi mukaisen kokonaisuuden. Tervetuloa opiskelemaan liiketalouden tradenomiksi Oulun ammattikorkeakouluun!

  Katso opiskeluinfo, jossa on mukana liiketalouden opiskelija (Instagram)

Jokainen yritys ja organisaatio tarvitsee menestyäkseen liiketalouden osaamista. Liiketalouden tradenomina sinusta voi tulla huippumyyjä, finanssivelho, kirjanpitoguru, henkilöstöekspertti tai yrittäjänero. Kun löydät oman juttusi ja osaamispolkusi, loppu on sinusta itsestäsi kiinni. Me autamme sinua matkallasi!

Yhteisöllisyys ja verkostoituminen liiketalouden opinnoissa

Opinnot sisältävät paljon tiimi- ja ryhmätöitä, joten pääset tutustumaan moniin uusiin ihmisiin. Tiimityöskentelyssä pääset kehittämään omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi, jotka ovat arvokas taito työelämässä. Opintojesi aikana verkostoidut alueen yrityksiin, ja moni opiskelija löytää työpaikkansa jo opiskeluprojektien ja -harjoittelujen aikana.

Tärkein arvomme Oamkissa on yhteisöllisyys. Opiskelijatutorit järjestävät mukavaa yhteistoimintaa ja auttavat sinua käytännön asioissa. Opettajatuutorit taas auttavat opintojen valintaan ja etenemiseen liittyvissä asioissa. Pääset jokaisena opiskeluvuotena henkilökohtaiseen tuutorikeskusteluun, jossa voit tuutoriopettajan kanssa käydä läpi omia opiskelu- ja urasuunnitelmiasi. Jos opintosi polkevat paikallaan tai koet muita haasteita, opinto-ohjaajat ja -psykologit auttavat sinua.

Oamkin monipuolinen opintotarjonta

Opintojesi aikana voit löytää oman unelmatyösi, sillä Oamkin liiketalouden opinnoissa pääset opiskelemaan useita aihealueita ja tekemään erilaisia projekteja. Voit suorittaa vähittäiskaupan erikoisopintoja, kehittää omaa liikeideaasi tai opiskella opiskelijayritys Trapestissa. Opiskelet niitä asioita, jotka innostavat sinua. Valmistuessasi sinulla on tutkinto, joka vie sinut unelmiesi työuralle. Opintoja on tarjolla ympäri vuoden, joten voit urakoida halutessasi tutkinnon tavoiteaikaa nopeammin.

Jos olet jo työelämässä, voit tehdä monia projekteja nykyisessä työpaikassasi ja kehittää osaamistasi työtehtävissä eteenpäin.

Päivä- vai monimuoto-opinnot?

Jos valitset opiskelumuodoksi päiväopinnot, koostuvat arkipäiväsi lähiopetuksesta sekä opiskelijatiimien projekteista. Lähiopetustunnit sijoittuvat yleensä kello 8–18 väliselle ajalle. Valinnaiset opinnot voivat sijoittua myös ilta-aikaan.

Jos valintasi on monimuoto-opiskelu, opintosi koostuvat verkko- ja lähiopetuksesta. Monimuoto-opinnoissa on ensimmäisenä lukuvuonna 2 lähiopiskelupäivää kuukaudessa. Lähipäivien välissä on verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmissä. Monimuotoryhmässä opiskelu edellyttää sinulta oman ajankäyttösi johtamista sekä kykyä omaksua asioita itsenäisesti opiskelemalla. Monimuotoryhmille on määritelty opiskeltava osaamispolku valmiiksi eli et voi valita sitä opintojen aikana. Tarkistathan osaamispolun Oamkin sivuilta hakuvaiheessa.

Liiketalouden opintojen sisältö 

Ensimmäisen vuoden aikana opiskelet perusopinnot, joiden aikana saat kattavan katsauksen liiketalouden ilmiöihin. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana teet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ammattiopintoja varten, jotka alkavat toisena opiskeluvuotena. Osaamispolkuja on tarjolla seuraavasti:

Keväällä 2024 alkava monimuotototeutus:

 • taloushallinto

Keväällä 2024 alkava päivätoteutus:

 • markkinointi ja myynti

Syksyllä 2024 alkava monimuotototeutus:

 • johtaminen ja hr

Syksyllä 2024 alkava päivätoteutus:

 • johtaminen ja hr
 • markkinointi ja myynti
 • taloushallinto
 • juridiikka

Osaamispolkujen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa. Mikäli johonkin osaamispolkuun ei tule riittävästi opiskelijoita, sitä ei järjestetä tai opinnot voidaan tarjota monimuotoryhmän kanssa.

Syksyllä alkavassa päivätoteutuksessa opiskelijat tekevät osaamispolkuvalinnat ensimmäisen opiskeluvuoden puolivälissä. Valintoja varten opiskelijat nimeävät ensimmäisen ja toisen hakutoiveensa. Jos johonkin osaamispolkuun on enemmän ensisijaisia hakijoita kuin sinne voidaan ottaa, valinta tehdään ensimmäisen lukukauden opintosuoritusten keskiarvon perusteella.

Osaamispolkuihin on koottu ajankohtainen ydinosaaminen. Niiden aikana pääset tekemään projekteja yrityksille, joita toteutetaan jopa yhteistyöyritystemme tiloissa ja heidän laitteillaan. Tavoitteemme on, että valmistuessasi Oamkista sinulla on nykyaikainen osaaminen, jota työpaikat arvostavat.

Harjoittelu liiketalouden opinnoissa

Opinnot sisältävät 30 op käytännön harjoittelua. Yleisharjoittelu (10 op) on työskentelyä liiketalouden perustehtävissä ja ammattiharjoittelussa (20 op) pääset soveltamaan ammattiopinnoissa oppimiasi tietoja käytännön työtehtävissä. 

Laajan kumppaniverkostomme ansiosta harjoittelupaikkoja on paljon tarjolla. Oulun alueella on paljon isoja ja pieniä yrityksiä ja organisaatioita, jotka arvostavat opiskelijoidemme osaamista ja tarjoavat harjoittelupaikkoja.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu liiketaloudessa

Kielitaito, uudet kaverit, luottamus omiin kykyihin. Tällaisia palautteita antavat kansainvälisessä vaihdossa käyneet opiskelijamme. Vaihtokohteita on ympäri maailmaa ja ainoa haasteesi on valita juuri sinua kiinnostava kohde. Tai ehkäpä lähdet suorittamaan ammattiharjoittelun ulkomaille? Kun suunnittelet unelmiesi ulkomaan kokemusta, me olemme apunasi suunnittelussa.

Liiketalouden tradenomin ammatit ja työtehtävät

Tradenomit työllistyvät monipuolisesti kaupan, markkinoinnin ja elinkeinoelämän tehtäviin sekä julkishallinnon asiantuntijatehtäviin. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • markkinointi-assistentti
 • myyntineuvottelija
 • ostaja
 • finanssiasiantuntija
 • sijoitusneuvoja
 • lupasihteeri
 • käräjäsihteeri
 • oikeusapusihteeri
 • tutkintasihteeri
 • asianajosihteeri
 • perintäsihteeri
 • pankkitoimihenkilö
 • vakuutusvirkailija
 • henkilöstöassistentti
 • kirjanpitäjä
 • palkanlaskija
 • taloussihteeri.

Valmistuttuasi tradenomiksi voit toimia myös yrittäjänä eri toimialoilla.

Tradenomin jatko-opiskelumahdollisuudet

Tradenomina voit jatkaa tradenomin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen, kun sinulla on 2 vuotta työkokemusta alalta. Voit myös hakea yliopistojen kauppakorkeakoulujen maisteriohjelmiin.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Liiketalouden opiskelijatarinoita