Rakennusmestari (AMK)

Tervetuloa opiskelemaan rakennusmestariksi Oulun ammattikorkeakouluun! Rakennusmestarina työskentelet rakennustyömaan työnjohdossa, erilaisissa tuotannon suunnittelutehtävissä ja valvonnassa. Valmistumisesi jälkeen hallitset rakennustuotannon perustaidot, mutta osaat myös suunnitella ja kehittää toimintaa.

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran syksyn 2023 yhteishaussa.

Rakennusmestarikoulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Rakennusmestarikoulutus antaa sinulle rakennustyömaan tuotantojohdossa tarvittavat valmiudet rakennustekniikan perus- ja tuotanto-osaamisessa. Osaamisen perustan muodostaa hyvä luonnontieteellis-matemaattinen sekä viestinnän osaaminen. Ammatillisen osaamisen perustan muodostaa riittävät tiedot rakennustekniikasta ja rakenteiden toiminnasta. 
 
Tuotanto-osaaminen koostuu työmaa- ja tuotantotekniikan osaamisesta, aikataulusuunnittelun ja hanketalouden osaamisesta sekä projektinhallinta- ja esihenkilötyön osaamisesta. Koulutus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset opintojen osalta vastaavan työnjohtajantehtävään kaikissa vaativuusluokissa.

Mitä rakennusmestari tekee?

Rakennusmestarin työnkuva on monipuolinen ja vaihteleva. Se voi sisältää rakennustyön ajallista suunnittelua, rakentamisen laadun hallintaa, työn toteutuksen suunnittelua, työturvallisuuden hallintaa sekä välitöntä esihenkilötyötä. Lisäksi työnkuvaan voi kuulua hankintoja, viranomais- ja asiakassuhteiden hallintaa sekä erilaisia työn kehittämistehtäviä. Rakennusmestari voi toimia myös rakennustyön valvontatehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Rakennusmestarin opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa

Rakennusmestarikoulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta koulutus antaa valmiudet toimia talonrakentamisen lisäksi infrarakennustyömaiden työnjohdossa. Rakennusmestaritutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopiskeluna Linnanmaan kampuksella. 

Opiskelijavaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi sinulla on mahdollista suorittaa myös työharjoitteluvaihto ulkomailla.

Rakennusmestarin jatko-opiskelumahdollisuudet

Rakennusmestari (AMK) -tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK). Tämä edellyttää, että rakennusmestari (AMK) -tutkinto antaa hakukelpoisuuden kyseessä olevaan YAMK-koulutukseen. Joissakin YAMK-koulutuksissa voidaan edellyttää rakennusmestari (AMK) -tutkinnon suorittaneelta täydentäviä opintoja, jotka pitää suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen YAMK-opintoja. Ylempään AMK-tutkintoon hakevilta edellytetään lisäksi kahden vuoden työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Voit myös varmistaa opiskelupaikkasi rakennusmestarikoulutuksesta jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa, jos koulusi on mukana Oamk Highway -pilotissa. Oamk Highway -mallissa toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka tekniikasta tai luonnonvara-alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia. Katso, onko koulusi mukana Oamk Highway -pilotissa.

Rakennusmestarin opiskelijatarinat

  • ”Haluan olla johtajana luotettava ja luottaa myös muihin”

    ”Haluan olla johtajana luotettava ja luottaa myös muihin” Lotta Lindströmin mukaan rakennusmestarin ammatin keskiössä on tiimityöskentely. Sosiaalisia taitoja ja maalaisjärkeä peräänkuuluttava Lotta on saanut jo paljon kokemusta oman alansa töistä....

  • Upseerista rakennusmestariksi

    Upseerista rakennusmestariksi Aarno Taskila on kolmannen vuoden rakennusmestariopiskelija Oulun ammattikorkeakoulusta. Hänen työpolkunsa on kulkenut upseerin ja korjausrakentajan töiden kautta rakennusmestariksi. Aarno Taskila aloitti vuonna 2017 ...

Oamk-podcast: rakennusmestarin koulutus

Rakennusmestari työskentelee rakentamisen johdossa

Podcastin kuuntelu sivulla tallentaa selaimeesi Spotifyn markkinointiin liittyviä evästeitä.