Oamk Highway – tie lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta Oamkiin

Varmista opiskelupaikkasi Oulun ammattikorkeakoulussa jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa! Aloitamme syksyllä uudenlaisen yhteistyön, jossa toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka tekniikan yksikössämme, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen. Oamk Highway -mallia pilotoidaan syksyllä kuudessa lukiossa, koulutuskuntayhtymä OSAOssa sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUssa. 

Oamk Highway -opinnot (15 op):

Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana. Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Opiskelupaikka tekniikan tutkinto-ohjelmasta

Suorittamalla toisen asteen koulutuksen ja Oamk Highway –opinnot, opiskelijalle luvataan opiskelupaikka jostakin seuraavista/seuraavissa tekniikan tutkinto-ohjelmissa:

 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Insinööri (AMK), Talotekniikka
 • Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka
 • Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohto 

Opiskelupaikkaa tulee hakea kahden vuoden sisällä, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu. Opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa, mikä nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista.

Pilotissa ovat mukana Laanilan lukio, Oulunsalon lukio, Oulaisten lukio, Nivalan lukio, Pyhäjärven lukioja Haapajärven lukio, koulutuskuntayhtymä OSAO sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.

Opiskelija ilmoittautuu Oamk Highway –opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Ilmoittaudu Oamk Highwayhin tästä

 

Usein kysytyt kysymykset

 

Mikä on matematiikan kurssin sisältö?

Kurssin osa-alueita ovat reaaliluvut, yleinen juuri- ja potenssioppi, yhtälöoppi ja tasogeometria. Tässä linkki kurssin sivulle. Kaikkien kurssien sisällöt löytävät kurssin nimen alta.

Voiko kursseihin ilmoittautua milloin vaan?

Kursseihin voi ilmoittautua milloin vain toisen asteen opintojen aikana. Suorituksia voi tehdä jokaisessa kurssissa ilmoitettujen aikarajojen puitteissa.

Milloin Highway -opinnot on mahdollista suorittaa?

Opinnot voi suorittaa toisen asteen opintojen aikana.

Milloin opiskelupaikka on otettava vastaan?

Opiskelupaikkaa tulee hakea keväällä 2021 tai keväällä 2022 järjestettävissä erillishauissa ja opinnot alkavat joko syksyllä 2021 tai syksyllä 2022. Ensimmäisen vuoden poissaolo on mahdollista vain lakisääteisestä syystä.

Menetänkö ensikertalaisen paikan yhteishaussa, jos otan opiskelupaikan vastaan?

Menetät. Et ole enää tämän jälkeen ensikertalainen.

Voinko valita minkä tahansa Oamkin tutkinto-ohjelman, jonne haluan päästä opiskelemaan?

Opiskelupaikka ei ole saatavilla kaikissa tutkinto-ohjelmissa, pelkästään seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Insinööri (AMK), Talotekniikka
 • Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka
 • Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohto

Saanko Highway -opinnoissa suoritetut opinnot hyväksiluettua opiskelujen alkaessa?

Kyllä saat. Matematiikan ja fysiikan kurssit hyväksiluetaan mihin tahansa tekniikan ja luonnonvara-alan tutkinto-ohjelmaan. Alakohtainen kurssi hyväksiluetaan tutkinto-ohjelmissa joko ammattiopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

Missä vaiheessa toisen asteen koulutus ja Highway-opinnot tulee olla suoritettuna, jotta voi hakea?

Pohjakoulutus ja Highway-opintokokonaisuus tulee olla suoritettuna viimeistään 15.6.2021/15.6.2022 riippuen hakuvuodesta.

Jos abiturientti opiskelee Oamk Highway opinnot ja hakee niiden perusteella opiskelupaikkaa keväällä 2021, missä vaiheessa Highway opinnot 15 op pitää olla loppuun suoritettuna?

Pohjakoulutus ja Highway-opintokokonaisuus tulee olla suoritettuna viimeistään 15.6.2021. Mikäli opiskelija hakee meille Highway -linjan kautta, Oamkin opiskelijapalvelut tarkistaa kesäkuun aikana, että opiskelija on valmistunut.

Opiskelija valmistuu ylioppilaaksi keväällä 2021 ja hän on suorittanut Highway -opinnot hyväksytysti 5.6.2021 mennessä. Hän ei hae erillishaussa Oamkiin keväällä 2021 vaan hakee jonnekin muualle ja ottaa vastaan opiskelupaikan. Jos hän toteaa vastaanottamansa opiskelupaikan vääräksi, voiko hän hakea keväällä 2022 erillishaussa Oamkiin? Voidaanko hänet valita keväällä 2022 erillishaun kautta Highway-opintojen perusteella?

Hakija voi hakea ja tulla valituksi Oamk Highwayn erillishaussa keväällä 2022, vaikka hän olisi vastaanottanut toisen korkeakoulupaikan aiemmin kevään 2021 yhteishaussa. Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.