Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Tervetuloa opiskelemaan rakentamistekniikkaa Oulun ammattikorkeakouluun! Rakennusinsinöörinä työskentelet monipuolisissa rakennusalan tehtävissä ja kuulut rakennusalan ammattilaisten laajaan joukkoon. Rakennusinsinöörit kantavat merkittävän vastuun rakennetusta ympäristöstämme ja sen kehittämisestä. Rakennetussa ympäristössä – rakennuksissa ja infrarakenteissa – on kiinni noin 70 prosenttia kansallisesta varallisuudestamme. Hanki tutkinto, jolla on merkitys! 

 

Rakennusinsinöörin koulutus

Koulutamme Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakentamis- ja yhdyskuntatekniikan ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja kansainväliseen toimintaan. 

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassamme on kaksi eri hakukohdetta:

 • talonrakennustekniikka, päivätoteutus
 • yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus

Talonrakennustekniikan hakukohde

Talonrakennustekniikassa saat valmiudet talonrakentamisen monipuolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja tarkastustehtäviin sekä uudis- että korjausrakentamisen alalle. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voit syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. Tämän koulutuksen järjestämme päivätoteutuksena.

Yhdyskuntatekniikan hakukohde

Yhdyskuntatekniikassa saat valmiudet toimia erilaisissa tie- ja liikennealan hankkeiden sekä vesihuolto-, vesirakentamis-, vesistö- ja ympäristöhankkeiden tutkimus-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. Suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt myös ympäristövaikutusten arviointiin, maankäytön suunnitteluun sekä maisema- ja ympäristörakentamiseen. Tämän koulutuksen järjestämme monimuotototeutuksena.

Rakennusinsinöörin muut opinnot ja opintopolut

Rakennusinsinöörikoulutus on osa rakentamistekniikan osastomme opetusta, jota on tarjolla myös rakennusmestarin ja rakennusarkkitehdin tutkintoihin. Vuosittain useat rakennusinsinööriopiskelijamme täydentävät alan osaamistaan valitsemalla pakollisten opintojen lisäksi vapaasti valittavia opintoja rakennetekniikan, tuotantotekniikan, yhdyskuntatekniikan tai rakennusmestarikoulutuksen opinnoista. Rakennusarkkitehtiopintoihin osallistuminen edellyttää hyväksyttävän soveltuvuuskokeen suorittamista kevään yhteishaun yhteydessä. Hyväksyttävä tulos on vähintään puolet maksimipisteistä.

Useamman rakennusalan tutkinnon suorittaminen samanaikaisesti edellyttää toista hakua, mikä tarkoittaa vähintään kahden vuoden lisäopintoja.

Myös aikaisemman tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneita pääsee vuosittain hakuprosessin kautta suorittamaan rakennusinsinöörin opintoja.

Rakennusinsinöörin jatko-opiskelumahdollisuudet

Voit jatkaa opintojasi ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt tutkinnon jälkeen vähintään kaksi vuotta alan työkokemusta. Voit myös jatkaa opintojasi diplomi-insinöörin tutkintoon asti yliopistossa. Olemme tehneet yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa tämän opintopolun mahdollistamiseksi. 

Vaihtoon lähteminen ja kansainvälisyys

Rakennusinsinöörin tutkinto on yleinen ja tunnettu tutkinto niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Rakennusinsinööriopiskelijamme ovat hakeutuneet opiskelijavaihtoon korkeakouluihin ja yliopistoihin laajan kansainvälisen yhteistyöverkostomme avulla. Opiskelijavaihtomahdollisuuksista on lisää tietoa Oamkin sivuilla.

Rakennusinsinööri työelämässä

Rakennusinsinööritutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. 70–80 % kertoo olevansa koulutusta vastaavassa työssä jo valmistuessaan.

Perus- ja ammattiopinnot antavat valmiudet työllistyä jo opintojen aikana. Opiskelijamme suorittavat opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua touko–elokuu aikana. Rakennusalan töitä on yleensä hyvin tarjolla kesäisin, koska rakentaminen painottuu kesäaikaan. Kahden ensimmäisen vuoden ja erityisesti kolmen vuoden opintojen jälkeen useat opiskelijamme ovat toimineet myös osa-aikaisina työntekijöinä suunnittelutoimistoissa, rakennusliikkeissä ja rakennusteollisuudessa.

Tutkinnon suorittaneena voit toimia suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä asiantuntija- ja opetustehtävissä talonrakennus- tai yhdyskuntatekniikan alalla.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • rakennusinsinööri 
 • talonrakennusinsinööri
 • yhdyskuntatekniikan insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • rakennesuunnittelija
 • satamainsinööri
 • ratainsinööri
 • katurakennuspäällikkö
 • työnjohtaja
 • hankintainsinööri
 • kustannuslaskija
 • kehitysinsinööri
 • rakennustarkastaja
 • laatuinsinööri
 • laatupäällikkö.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Voit myös varmistaa opiskelupaikkasi rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa, jos koulusi on mukana Oamk Highway -pilotissa. Oamk Highway -mallissa toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka tekniikasta tai luonnonvara-alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia. Katso, onko koulusi mukana Oamk Highway -pilotissa.

Rakennusinsinööriopiskelijoiden tarinoita

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelu Oamkissa – Janin tarina

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelu Oamkissa – Mikon tarina

 

Oamk-podcast: rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Rakennusinsinööri rakentaa taloja ja teitä