Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Onko tuulivoima kannattavaa? Miksi raaka-aineita pitää kierrättää? Energia ja kiertotalous liittyvät jokaisen arkeen. Raaka-aineiden hyödyntämistä sekä energiansäästöä pohditaan jatkuvasti ympäri maailmaa. Ympäristöön, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä haasteita ratkotaan energiatuotannon ja kiertotalouteen siirtyvissä yrityksissä, tutkimus- ja kehityshankkeissa. Koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuteen. 

Saat energiatekniikan ja kiertotalouden koulutuksessa monipuolisen perustan suunnittelu- ja projektitehtäviin. Valittavanasi on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: energiatekniikka ja kiertotalous.

Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto

Energiatekniikassa keskitytään energiatuotantolaitoksiin, -järjestelmiin, hybridienergiaratkaisuihin, energiamuotoihin liittyviin prosesseihin sekä energian käyttöön, jakeluun ja ohjaukseen. Koulutuksen aikana opit ymmärtämään tehokkaan ja taloudellisen energian tuotannon ja käytön periaatteet. Tutkinnon suorittaminen vastaa koulutuksen osalta kattilaitoksen käytönvalvojan pätevyysvaatimuksen asetettuja vaatimuksia.

Kiertotalouden suuntautumisvaihtoehto

Kiertotaloudessa keskitytään kiertotalouden peruskäsitteisiin ja liiketoimintamalleihin, hiilijalanjälkeen ja elinkaarilaskelmiin, kemiallisiin analyyseihin sekä kiertotalouden kehittämiseen. Kiertotalouden koulutuksessa perehdyt erilaisiin tuotantoprosesseihin ja niiden raaka-aineisiin, sivuvirtoihin ja analyysimenetelmiin ympäristövaikutusten ja talouden huomioiden. Osaat analysoida ja soveltaa materiaali- ja energiavirtoja kiertotaloudessa.

Koulutus oli todella mielenkiintoinen ja työelämään valmistava.

Kirjoitin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen energia-asiantuntija tittelillä jo ennen valmistumista. Koen, että koulutus on antanut erinomaiset valmiudet työelämään. Hain kuitenkin vielä jatko-opiskelemaan, ja Oamkin opeilla pärjää varmasti myös siellä.

Energiatekniikan ja kiertotalouden uramahdollisuuksia

Työllistymisvaihtoehdot ovat moninaiset, ja ne vaihtelevat alueellisesti ja oman kiinnostuksesi mukaan. Valmistuttuasi voit työskennellä energiatekniikan ja ympäristöalan suunnittelu-, käytönvalvonta-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Työpaikkasi voi olla energia- ja vesilaitoksissa, jätehuoltoyrityksissä, teollisuusyrityksissä, kuntien teknisillä osastoilla, ympäristökeskuksissa, energia-alan yrityksissä ja suunnittelutoimistoissa.

Energiatekniikan ja kiertotalouden opiskelu Oulun ammattikorkeakoulussa

Energiatekniikassa ja kiertotaloudessa opiskelet myös alalle tyypillisiä ohjelmistoja, samoin kuin kieliä ja viestintää, jotka kaikki ovat työkalujasi opinnoissa ja työelämässä. Matematiikkaa ja fysiikkaa käytät ongelmanratkaisu- ja suunnittelutehtävissä. Osaamista aineen- ja lämmönsiirrosta tarvitset lämpövoimatekniikan ja energiajärjestelmien opintoja varten. Erilaista työskentelyä pääset kokeilemaan laboratoriotöissä. Kaikkea aiemmin oppimaasi voit soveltaa energiatekniikan ja kiertotalouden projektissa, joka on yrityksen toimeksiantama todellinen tehtävä, esimerkiksi ongelmanratkaisu- tai kehittämistehtävä. Ryhmissä tehtävän projektin aihetta voi suunnata oman kiinnostuksen mukaan. Opinnäytetyössäsi yhdistelet oppimaasi teoriatietoa ja käytäntöä ja avaat oven työelämään.

Päiväryhmässä opiskelet päivisin lähiopetustunneilla. Opiskelusi koostuu ohjatusta opiskelusta ja itsenäisestä työskentelystä. Monimuotoryhmän opiskelu on päiväopiskelijoita itsenäisempää. Lähiopetuspäiviä on yksi viikossa. Muutoin opiskelet verkossa olevien tehtävien, videoiden ja muun materiaalin avulla viikoittain. Monimuotoryhmä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Tämä vaatii sinulta motivaatiota ja ajankäytön suunnittelua, jotta opinnot etenevät.

Työelämää ja harjoittelua

Opintoihisi kuuluu harjoittelua 30 opintopistettä, josta vähintään 20 opintopistettä teet opintojesi aikana omalla alallasi. 1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Harjoittelussa käytät oppimaasi, tutustut opiskelualasi työelämään ja luot suhteita tulevaisuuttasi varten. Koulutusosastomme järjestää myös vuosittain yrityspäivän, joka kokoaa alan yritykset ja opiskelijat samalle kampukselle ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden markkinoida osaamistasi ja siten yhden väylän löytää harjoittelupaikka. Harjoittelussasi etenet osaamisesi mukaan. Aluksi tärkeää on tutustua energiatekniikan ja kiertotalouden työskentely-ympäristöihin. Kaikenlainen tekniikan tuntemus on harjoitteluissasi avuksi, ja osaamisen karttuessa pääset enemmän kiinni alakohtaisiin työtehtäviin.

Vaihto-opiskelu ja kansainvälisyys energiatekniikassa ja kiertotaloudessa

Innostaisiko lukukauden mittainen opiskelu ulkomailla? Voit laajentaa osaamistasi ja verkostojasi ja saada erilaisia näkökulmia opiskelualaasi jo opintojen aikana lähtemällä opiskelijavaihtoon. Kansainvälisenä alana energiatekniikan ja kiertotalouden opiskelumahdollisuuksia on ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Vaihto ei kartuta vain oman alasi osaamista, vaan antaa sinulle myös muita työelämän arvostamia eväitä. Kannustamme sinua vaihtamaan hetkeksi maisemaa hyväksi kokemiimme kohteisiin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Energiatekniikan insinöörinä voit jatkaa opintojasi yliopistossa.

Olen erittäin tyytyväinen Oamkiin. Haaveilin joskus mahdollisuudesta opiskella maisterivaiheen Aalto yliopistossa ja Oamk antoi siihen väylän näyttää, että minusta on siihen. Menestyin opinnoissani loistavasti ja sain opiskelupaikan Aalto yliopistosta. Ehdottomasti suosittelen Oamkia muillekin. Opiskelu Oamkssa oli elämäni parasta aikaa. Kiitos teille.

Opiskelijan kommentti

Katso Energiateollisuuden video "Maailman tärkein ala".

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Voit myös varmistaa opiskelupaikkasi energia- ja ympäristötekniikasta jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa, jos koulusi on mukana Oamk Highway -pilotissa.  Oamk Highway -mallissa toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka tekniikasta tai luonnonvara-alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia.  Katso, onko koulusi mukana Oamk Highway -pilotissa.

Lue opiskelijatarinoita

Oamk-podcast: energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energiatekniikka on tulevaisuuden ala

Podcastin kuuntelu sivulla tallentaa selaimeesi Spotifyn markkinointiin liittyviä evästeitä.