Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, Sustainable Product Development

Opiskele insinööriksi, joka osaa suunnitella älykkäitä ja ympäristötietoisia tuotteita ja palveluita. Uusi englanninkielinen insinööritutkintomme (AMK) painottaa vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Konetekniikan insinöörinä osallistut kaikkien ihmisen kehittämien esineiden, laitteiden ja koneiden suunnitteluun ja valmistamiseen. Valmistuttuasi voit työskennellä konetekniikan asiantuntija- ja johtotehtävissä eri teollisuudenaloilla.

 

Konetekniikan insinöörinä edistät kestävää kehitystä

Konetekniikalla on keskeinen rooli sekä energian tuotannossa että sen kulutuksessa. Konetekniikan insinöörinä voit olla edistämässä kestävää kehitystä, sillä suunnitteluinsinöörin tekemät ratkaisut ovat keskeinen tekijä esimerkiksi raaka-aineiden käytön tehokkuudessa. Konetekniikan insinöörinä suunnittelet ja kehität koneiden ja laitteiden mekaanisia rakenteita ja ohjauksia. Suunnittelet ja kehität myös koneiden ja laitteiden tuotantoa. 

Uusi tutkinto-ohjelmamme Degree Programme in Mechanical Engineering, Sustainable Product Development painottaa vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.  Tutkinto-ohjelman ammattiopintojen keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi mekaniikkasuunnittelu, älykäs automaatio ja robotiikka sekä tuotekehitysprosessin ja - projektien hallinta. Opit suunnittelemaan älykkäitä ja ympäristötietoisia tuotteita sekä palveluita. Opit myös ymmärtämään materiaaliteknologiaa eli millä ratkaisuilla voi säästää ympäristöä ja elinkaarikustannuksia. 

Mitä englanninkielinen insinööritutkinto sisältää?

Kestävän tuotekehityksen opinnot alkavat johdannolla konetekniikan perusteisiin. Sovellettu matematiikka ja fysiikka valmistavat konetekniikan ammattiaineiden opiskeluun. Näitä ovat mm. tekninen mekaniikka, lujuusoppi, rakenteiden testaus ja valmistustekniikka.

Tutustut teknisiin ohjelmistoihin, kuten nykyaikaisiin CAD-työkaluihin. Opit laatimaan teknisiä asiakirjoja, kuten piirustuksia ja 3D-malleja, ja saat kokemusta siitä, kuinka suunnitelmista valmistetaan tuotteita tai prototyyppejä.

Monikulttuurinen ja kansainvälinen kampuselämä kehittää taitojasi työskennellä kansainvälisessä ympäristössä. Hyvät yhteydet Euroopan kumppanikorkeakouluihin tarjoavat mahdollisuuden suorittaa osan opinnoistasi opiskelijavaihdossa.

Opintosi sisältävät myös runsaasti toimeksiantoja ja yhteistyöprojekteja alan teollisuudesta. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa teet tiivistä yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Teet muun muassa kolmannen vuoden keväällä yritysprojektin, jossa työskentelet insinöörin työtehtävissä yrityksissä opetushenkilöstön ja yritysedustajien tuella. Opintoihisi liittyvät harjoittelujaksot ja opinnäytetyö tarjoavat sinulle myös loistavan mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua alueen yritysten kanssa. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti teollisuusyritysten tarpeisiin.

Mitä töitä valmistuneet tekevät? 

Koneinsinöörinä voit toimia esihenkilö-, suunnittelu-, tuotannon kehitys-, myynti-, asiakaspalvelu- ja opetustehtävissä. Toimenkuvaan liittyy usein myös liiketoimintaan, projektityöskentelyyn, markkinointiin sekä talouteen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Tyypillisiä työnantajia ovat teollisuusyritykset ja suunnittelutoimistot. Projektiharjoittelu ja opinnäytetyö ovat vuosi vuodelta yhä useamman opiskelijan polku insinöörin työtehtäviin.

Valmistumisen jälkeen tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • koneinsinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • mekaniikkasuunnittelija
 • tuotesuunnittelija
 • myynti-insinööri
 • projekti-insinööri
 • laatuinsinööri
 • projektipäällikkö
 • projekti-insinööri
 • työnjohtaja
 • kestävän kehityksen asiantuntija

Kansainvälisyys ja vaihtomahdollisuudet

Opiskelet monikulttuurisessa ryhmässä, jossa on opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomaanvaihdossa kumppanikorkeakoulussa Euroopassa. Harjoittelujakso on myös mahdollista suorittaa ulkomailla. Koulutusosastomme opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto muutamissa partnerikorkeakouluissamme Euroopassa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Bachelor of Engineering (BEng) tutkinto on korkeakoulututkinto, joka on rinnasteinen yliopistojen ja korkeakoulujen kandidaatin tutkintoon (Bachelor) sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulutukintoon (YAMK) ja maisterin tutkinto-ohjelmiin.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.