Bachelor of Engineering, Information Technology

Opiskele tietotekniikan insinööriksi englanniksi. Valmistuttuasi voit työskennellä monipuolisissa ja kansainvälisissä työtehtävissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Web-ohjelmoijan työtehtäviin pääset tutustumaan opiskeluaikana projektimuotoisissa opinnoissa. Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikan insinööriksi Oulun ammattikorkeakouluun! 

 

Information Technology -ryhmissämme on opiskelijoita eri puolilta maailmaa, ja opinnot ovat kokonaan englanniksi. Opintoja ja projekteja voi suorittaa myös meille tulevien vaihto-opiskelijoiden ja suomenkielisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa heidän englanninkielisillä opintojaksoillaan.

Osan opinnoista voit suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa esimerkiksi Euroopassa ja Aasiassa.  Olemme tehneet lyhyempiä opintomatkoja ja yhteistyötä hollantilaisten ja belgialaisten ammattikorkeakoulujen kanssa. Lisäksi meillä on mahdollista suorittaa kansainvälinen EDDIT-kaksoistutkinto Irlannin Dublinissa tai Saksan Neu-Ulmissa.

Mitä tietotekniikan insinööri tekee?

Englanninkielinen tietotekniikan insinöörin koulutuksemme suuntautuu web-kehitykseen. Tietotekniikan insinöörikoulutus antaa hyvät valmiudet pysyä nopeasti kehittyvän alan muutosten mukana ja päivittää ammattitaitoa jatkuvasti.

Web-kehittäjänä työsi voi olla esimerkiksi käyttöliittymien, mobiilisovellusten tai verkkosivujen ohjelmointia, suunnittelua ja toteutusta. Yrityksessä tehtävät voivat vaihdella tiimin vetämisestä asiakasprojektissa työskentelyyn ja tiukkaan ohjelmointiin.

Työpaikkailmoituksissa tunnistat alan työpaikat vaikkapa näistä nimikkeistä:

  • web-ohjelmoija
  • ohjelmistosuunnittelija, Software Developer
  • mobiilikehittäjä, frontend- tai backend-kehittäjä
  • JavaScript-osaaja
  • Linux-asiantuntija
  • käyttöliittymäsuunnittelija
  • IT Solutions Manager
  • projektinjohtaja, projektipäällikkö, tiimipäällikkö.

Englanninkielisen tietotekniikan opiskelu Oulun ammattikorkeakoulussa

Neljän vuoden aikana opiskelet www-pohjaisten ohjelmistojen kehittämistä, ohjelmistoprosessien hallintaa, data-analyysia, testausta ja tuotekehitystä. Kohteenasi voivat olla esimerkiksi verkkokaupat, nettisivustot ja mobiilit käyttöliittymät. Myöhemmin opiskelet kehittyneempiä web-sovelluksia ja nykyaikaisia pilvipalveluteknologioita. Opiskelet myös liiketoimintamalleja sekä IoT-ratkaisuja ja pelien kehittämistä.

Opintokokonaisuuksissa opiskelet teknisen osaamisen lisäksi matematiikkaa ja fysiikkaa, viestintää ja vieraita kieliä sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Opit dokumentoimaan työsi ja toimimaan erilaisissa työelämän viestintätilanteissa. Saat opinnoissasi hyvät taidot web-ohjelmoinnissa, projektityöskentelyssä ja tietokantojen käytössä. Valinnaisissa opinnoissa voit perehtyä halutessasi robotiikkaan ja tekoälyyn.

Suuri osa opinnoista tehdään ryhmissä, mutta opiskelu ammattikorkeakoulussa vaatii sinulta myös omatoimista opiskelua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Meillä on mahdollisuus joustaviin opintoihin, ja parhaimmillaan opiskelija voi valmistua nopeamminkin kuin neljässä vuodessa.

Tuotekehitys, projektityöskentely ja yritysyhteistyö tietotekniikan insinöörin koulutuksessa

Oamkin tietotekniikan koulutuksen vahvuus on harjaantuminen projektityöskentelyyn ja tuotekehitykseen. Pääsääntöisesti joka toisella periodilla opiskelet ammattialan aineita ja joka toisella vuorossa on käytännönläheinen tuotekehitysprojekti, jossa sovelletaan opittua ja opiskellaan samalla uutta. Heti ensimmäisen kevään projektissa tulevat tutuiksi esimerkiksi ohjelmistokehityksen perusperiaatteet, projektinhallinta, versionhallinta ja erilaiset www-pohjaiset ohjelmointikielet, kuten JavaScript-ohjelmointi.

Kolmannen vuoden keväällä pääset mukaan alueen yritysten tai hankkeiden tuotekehitysprojekteihin, joiden aiheet hankimme koulun puolesta. Yritysprojekteissa opiskelet suunnittelemalla tai kehittämällä ohjelmistoja tai sovelluksia. Voit myös tehdä selvityksiä yrityksen tarpeisiin. Moni opiskelija jatkaa yritysprojektista suoraan opinnäytetyöhön kirjoittamiseen ja työllistyy myöhemmin samaan yritykseen.

Informaatioteknologian osastolla tehdään laajasti hankkeita, joissa on tarjolla myös opiskelijoille harjoitustöitä, harjoittelua ja opinnäytetyöaiheita. Päivän sanoja ja nousevia trendejä ovat muun muassa tekoäly, esineiden internet eli IoT, robotit ja pilvipalvelut.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Tietotekniikan insinöörin jatko-opintomahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opintoja suorittamalla YAMK-tutkinnon eli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Informaatioteknologian yksikössä voit opiskella YAMK-tutkinnon seuraavissa tutkinto-ohjelmissa: Data Analytics and Project Management, Modern Sortware Computing Solutionsja Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut. Voit myös jatkaa opintojasi yliopiston maisteriohjelmiin tai diplomi-insinöörikoulutukseen. Ammatillisen opettajan pätevyyden voit hankkia Oamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Kokemuksia ja tarinoita tietotekniikan opinnoista