Bachelor of Business Administration, International Business

Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura Suomessa tai ulkomailla? Haluatko opiskella eri maista ja kulttuureista tulevien kansainvälisten nuorten kanssa? Haluatko tutkinnon, jonka tuoma osaaminen tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet omien toiveidesi ja tavoitteidesi suuntaamiseen?

 

International Business (Bachelor of Business Administration) -koulutus

International Business tutkinto-ohjelma on loistava valinta niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin opiskelijoille, joita kiinnostaa ura esim. kansainvälisen liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin, johtamisen tai yrittäjyyden saralla. Opinnot on suunniteltu vastaamaan kansainvälisesti suuntautuneiden yritysten tarpeisiin työelämälähtöisesti.  Opinnot kehittävät innovatiivisessa kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kansainvälisessä työympäristössä tarvittavia taitoja. Opetuskieli on englanti.

Yksilölliset opintopolut

Tutkintoon kuuluviin opintoihin sisältyy niin ulkomaankaupan, myynnin ja markkinoinnin, henkilöstöhallinnon, laskentatoimen kuin johtamisen ja eri kielten opintoja. Monikulttuurisessa oppimisympäristössä kehittyvät tarpeelliset kieli- ja vuorovaikutustaidot. Työelämäyhteistyössä toteutettavat projektit, harjoitustehtävät, opinnäytetyö ja käytännön harjoittelu mahdollistavat työelämään tutustumisen ja verkostoitumisen jo opintojen aikana.

Opintojen aikana laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Voit suorittaa esim. harjoitustehtäviä, opinnäytetyösi ja työharjoittelujaksosi sinua kiinnostavien toimialojen ja uranäkymiesi pohjalta. Lisäksi voit hankkia osaamista omien kiinnostusten mukaan tutkintoon sisältyvillä vapaasti valittavilla opinnoilla tai lähteä opiskelemaan ulkomaille vaihtoon yhteen kumppanikorkeakouluistamme.

Mitä töitä valmistuneet tekevät?

Tutkinto antaa valmiudet monipuolisiin uramahdollisuuksiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tulevaa työuraa ohjaa hyvin pitkälle oma osaamisesi ja mielenkiintosi. Työnantajasi voi olla pieni tai keskisuuri yritys tai monikansallinen kansainvälinen suuryritys. Myös kunnat ja kaupungit rekrytoivat kansainvälisiä osaajia. Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin, kansainvälisen viennin ja tuonnin, asiakaspalvelun sekä henkilöstö- ja taloushallinnon parissa. Valmistumisen jälkeen tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • Product Manager
 • Account Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Marketing Assistant
 • Marketing Co-ordinator
 • Customer Service Agent
 • Sales Manager
 • Sales Negotiator
 • Purchasing Manager
 • Purchasing Assistant
 • Export Manager
 • Entrepreneur, business owner.

Kansainvälisyys ja vaihtomahdollisuudet

Kansainvälisyys on keskeinen elementti oppimisympäristössämme. Eri puolilta maailmaa tulevien tutkinto-opiskelijoiden lisäksi meillä opiskelee kanssasi joka lukuvuosi runsas joukko vaihto-opiskelijoita kumppanikorkeakouluistamme EU-maista ja EU:n ulkopuolelta. Tämä tarjoaa sinulle erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen ja ystävyyssuhteiden luomiseen.

Kannustamme omia opiskelijoitamme suorittamaan osa opinnoistaan opiskelijavaihdossa jossakin lukuisista kumppanikorkeakouluistamme Euroopassa, Aasiassa tai Pohjois-Amerikassa. Myös tutkintoon sisältyvät harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Lisäksi opiskelijoillamme on mahdollisuus hakea kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan. Ohjelmassa opiskelija opiskelee kansainvälisessä kumppanikorkeakoulussa Saksassa (Hoheschule Neu-Ulm), jossa opiskelukielenä on englanti. Valmistuessaan opiskelija saa tutkinnot sekä Oamkista että Hoheschule Neu-Ulmista.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Bachelor in Business Administration (BBA) tutkinto on korkeakoulututkinto, joka on rinnasteinen yliopistojen ja korkeakoulujen kandidaatin tutkintoon (Bachelor) sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulutukintoon (YAMK) ja maisterin tutkinto-ohjelmiin.

Kansainvälisen liiketalouden opiskelijatarinoita