Tutkimukset ja julkaisut 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkosto

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat perustaneet tutkimusryhmän, jonka tavoite on edistää monitieteistä, korkealaatuista ja ajankohtaista soveltavaa tutkimusta työelämäläheisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi. 

» Lue lisää tutkimusverkostosta 

 

 

Amokilaisten uusimmat julkaisut

Vuosi 2022

Aine, R., Brauer, S., Korento, K., & Mäntykangas, U. (2022). Osaamismerkki vaatii osaamista suorittajalta ja suunnittelijalta. Oamk Journal 9/2022. https://oamk.fi/oamkjournal/2022/osaamismerkki-vaatii-osaamista-suorittajalta-ja-suunnittelijalta/

Murtonen, M., Alaniska, H., Hirsto, L., Ilola, H., Maikkola, M., Nokelainen, P., & Postareff, L. (2022). Yliopisto- ja ammattikorkeakoulupedagogiikasta korkeakoulupedagogiikkaan. Teoksessa K. Mäki ja L. Vanhanen-Nuutinen. Korkeakoulupedagogiikka – Ajat, paikat ja tulkinnat, 47-62. Haaga-Helian julkaisut 7/2022. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2022-08/Korkeakoulupedagogiikka_screen.pdf#page=47 

Brauer, S., & Korhonen, A. (2022). 360-Degree View of Digital Open Badge-Driven Learning. In D. Piedra (Ed.), Innovations in the Design and Application of Alternative Digital Credentials (pp. 95-130). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7697-7.ch005

Brauer, S., Heikkinen, K-P., Mäenpää, K., Tervaskanto, M., & Hoppu, P. (2022). Smart Campus –  jatkuvaa oppimista hybridiympäristöissä. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, Rovaniemi 10.11.2022.https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=9b8bd044-f6bb-4240-867a-01b9409781bd

Brauer, S., Korhonen, A-M., & Ruhalahti, S. (2022). Ammatillisten opettajien idut ja ideat osaamismerkkien hyödyntämiseen oppimisessa. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, Rovaniemi 9.11.2022. https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=9b8bd044-f6bb-4240-867a-01b9409781bd

Brauer, S., Venho, P., Ruhalahti, S., Korhonen, A-M., & Mäkinen, L. (2022). Laatua pedagogiseen suunnitteluun pelaamalla! Oamk Journal 166/2022.  http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022110164004

Brauer, S., Korhonen, A-M, & Palsa, L. (2022). Osaamismerkit korkeakoulupedagogisena työkaluna. [Competence-based open badges as a tool for university pedagogy]. Teoksessa K. Mäki ja L. Vanhanen-Nuutinen. Korkeakoulupedagogiikka – Ajat, paikat ja tulkinnat, 200-211. Haaga-Helian julkaisut 7/2022.  https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2022-08/Korkeakoulupedagogiikka_screen.pdf#page=200

Brauer, S., & Mäenpää, K. Eds. (2022). Teachers’ Digital Pedagogical Competences in Latvia, Lithuania and Portugal: Needs Analysis, Review Report and Recommendations for Continuous Education and Training. Oamk Journal 85/2022.  http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-228-6

Baranovska, I., & Brauer, S. (2022). Introduction. In S. Brauer, S and K. Mäenpää (Eds), Teachers’ Digital Pedagogical Competences in Latvia, Lithuania and Portugal: Needs Analysis, Review Report and Recommendations for Continuous Education and Training.

Brauer, S., Mäenpää, K., & Juntunen, E. (2022). Building a shared understanding in Digital Competences. In S. Brauer, S and K. Mäenpää (Eds), Teachers’ Digital Pedagogical Competences in Latvia, Lithuania and Portugal: Needs Analysis, Review Report and Recommendations for Continuous Education and Training.

Brauer, S., Kotimäki, E., & Korkala, H. (2022). Advanced continuous professional development – Lessons learned in Finland. In S. Brauer, S and K. Mäenpää (Eds), Teachers’ Digital Pedagogical Competences in Latvia, Lithuania and Portugal: Needs Analysis, Review Report and Recommendations for Continuous Education and Training.

Brauer, S., Mäenpää, K., Kilja, P., & Juntunen, E. (2022). Recommendations for Future Trainings. In S. Brauer, S and K. Mäenpää (Eds), Teachers’ Digital Pedagogical Competences in Latvia, Lithuania and Portugal: Needs Analysis, Review Report and Recommendations for Continuous Education and Training.

Brauer, S., Kangasoja, J., & Räisänen, T. (2022). Integratiivinen pedagogiikka hybridiympäristöissä [Integrative pedagogy in hybrid environments]. Oamk Journal 81/2022.  http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022060743650

Brauer, S., Karjalainen, A., Kirkonpelto, A. & Virkkula, E. 2021. Tutkittua tietoa: Ossaamista on! Oamk Journal 86/2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111154706

Happo, I. & Talonen, E. (2022). Saavutettavuuden edistäminen koulutuksessa on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Oamk Journal 180/2022. https://oamk.fi/oamkjournal/2022/saavutettavuuden-edistaminen-koulutuksessa-on-meidan-kaikkien-yhteinen-tehtava/ 

Happo, I., Talonen, E., Lehtelä, P-L. & Laajala, T. (2022). Ohjauksen ja erityisen tuen osaamisen kehittäminen osaamismerkkien avulla. Teoksessa P. Kaitala & S. Uusinoka. 2022. Erityisen hyvä tuki ja ohjaus – oppijan oikeus, opettajan taito. Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke. Hämeen ammattikorkeakoulu. HAMKin e-julkaisuja 2/2022, 61–70. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-836-7 

Juntunen, E., Kilja, P., & Brauer, S. (2022). The new digital era. In S. Brauer, S and K. Mäenpää (Eds), Teachers’ Digital Pedagogical Competences in Latvia, Lithuania and Portugal: Needs Analysis, Review Report and Recommendations for Continuous Education and Training.

Ruhalahti, S., Korhonen A-M., & Brauer, S. (2022). Osaamismerkeillä osoitettua syväoppimisen suunnitteluosaamista. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/opetus/osaamismerkilla-osoitettua-syvaoppimisen-suunnitteluosaamista/ 

Spets, H., Aine, R., Mäenpää, K., Laura, P., Haapakoski, P. & Eid, M. (2022). Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen jalkauttamista Oulun ammattikorkeakouluun. Oamk Journal 5/22. https://oamk.fi/oamkjournal/2022/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuusosaamisen-jalkauttamista-oulun-ammattikorkeakouluun/ 

Virkkula, E. 2022. Opetussuunnitelman uudistaminen korkeakoulussa. Osa I: koulutuksen tarkoitus. Oamk Journal. Luettavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022080953423

Virkkula, E. 2022. Opetussuunnitelman uudistaminen korkeakoulussa. Osa II ydinosaamisesta osaamisprofiilin laadintaan. Oamk Journal. Luettavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022080953424

Virkkula, E. 2022. Opetussuunnitelman uudistaminen korkeakoulussa. Osa III osaamisteemat. Oamk Journal. Luettavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022080953425

Vuosi 2021

Uusimmat julkaisut

Aine, R., Kinnunen, I. & Räinä-Räisänen, A. (2021). Uraseurantakysely on jatkossa jokaisen ammattikorkeakoulun omalla vastuulla. Oamk Journal 43/2021. Oulun ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021082744546 

Aine, R. & Mäenpää, K. (2021). Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus edellyttävät konkreettisia toimia korkeakoulun käytännöissä. Oamk Journal 37/2021. Oulun ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021063040676 

Aine, R., Mäntykangas, U. & Pokela, A. (2021). Yhteistyöllä sujuvia väyliä toiselta asteelta korkeakouluun. Oamk Journal 42/2021. Oulun ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021082644456 

Brauer, S. (2021). Mikrot, makrot ja merkit: osaamiset repussa työelämään. Tiedosta 2/2021, 26-27. https://tieke.fi/tiedosta-2-2021/

Brauer, S. (2021), "Towards competence-oriented higher education: a systematic literature review of the different perspectives on successful exit profiles", Education + Training, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/ET-07-2020-0216

Brauer, S., & Korhonen, A-M. (2021). Digital Open Badges and ePortfolios in Profiling Expertise. Case Study. EAPRIL conference online 24.-26.11.2021. https://eapril.org/sites/default/files/2021-11/book_of_abstracts_54.pdf

Mäenpää, K., Brauer, S., & Juntunen, E. (2021).  SELFIE-tool based needs analysis for vocational education teachers’ and mentors´ digital training. EAPRIL conference online 24.-26.11.2021. https://eapril.org/sites/default/files/2021-11/book_of_abstracts_54.pdf

Brauer, S., Isoherranen, V., Kangasoja, J., & Tervaskanto, M. (2021). Smart Campus - Competence Renewal, RDI and Industry Co-Operation in Higher Education. Case Study. EAPRIL conference online 24.-26.11.2021. https://eapril.org/sites/default/files/2021-11/book_of_abstracts_54.pdf

Happo, I. 2021. Kulttuurinen monimuotoisuus näkyy, kuuluu ja tuntuu Minnesotan yliopiston Morrisin kampuksella. Oamk Journal 75/2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111655703 

Kilja, P. & Brauer, S. (2021). Opas osaamisperusteiseen arviointiin vapaassa sivistystyössä. ePerusteet. Opetushallitus 21.5.2021. https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/?fbclid=IwAR3vwpw8n7UvUSLhbGkdq5_z3_8I0-i-lJmuUUb62nn9vA7DqSJTlENZCQo#/fi/opas/7396550/tiedot

Ruhalahti, S., Brauer, S. & Korhonen, A-M. (2021). Kolme väitöstutkimusta uudistamassa ammatillista opettajuutta: Pedagoginen suunnittelu ja osaamisen kehittäminen digitaalisissa oppimisympäristöissä. [Renewal of Professional Teacher Education: Three Doctoral Studies of Pedagogical Design and Competence Development in Digital Learning Environments], HAMK Unlimited Journal 18.6.2021. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061738294

Virkkula, E. (2021). Mikä meitä motivoi eli kuinka opettaja edistää oppimismotivaation kasvua? Oamk Journal 35/2021. Oulun ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021053132310 

Aiemmat julkaisut

Brauer, S., Ratinen, I., Kumpulainen, K., Kyrö-Ämmälä, O., Nikander, L., & Väänänen, I. (2021). Agency, Expertise and Working Life Skills - Students’ Conceptions of the Generic Competences Required in the World of Work. European Journal of Education Studies, 8(5), 26-54. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i5.3710

Brauer, S., Isoherranen, V., Kangasoja, J., & Tervaskanto, M. (2021). Competence Renewal, RDI and Industry Co-Operation in Higher Education. Smart Campus RDI Network – From Innovations to Business. https://smartcampus.fi/competence-renewal-rdi-and-industry-co-operation-in-higher-education/ 

Brauer, S., Halttunen, T., Hartikainen, A. & Juntunen, E. (2021). Osaamismerkit työelämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202103238026 

Brauer, S. (2020). Jatkuvaa oppimista osaamismerkein tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittäen. Aikuiskasvatus, 40(4), 351-358. https://doi.org/10.33336/aik.100546. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100546/58069 

Rusanen, T. & Halonen, L. (2021). Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallisuutta ja kokonaisvaltaista tilannekartoitusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101293247 

Tynjälä, P., Kettunen, J., Virolainen, M., Virtanen, A., Helin, J., Wikström-Grotell, C., Mäki, K., Pakkala, A., Brauer, S., Virkki-Hatakka, T.& Ikävalko, M. (2020). Eväitä eteenpäin - Kokemuksia Työpeda-hankkeesta. https://www.tyopeda.fi/blogit/evaita-eteenpain 

 

Vuosi 2020

Aine R., Eronen S., Karjalainen P., Nuutinen U., (2020). Amkista uralle : uraseurantakyselyt apuna ohjaustyössä. Suomen opinto-ohjaajat ry. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020101684281 

Brauer, S. (2020). Digital Open Badge-Driven Learning – Practical Applications to Support Validation of Prior Learning. Teoksessa: R. Duvekot, A. Karttunen, M. Noack and L. Van den Brande (toim.) Making Policy Work - Validation of Prior Learning for Education and the Labour Market. Series VPL-Biennale nr. 7. pp. 147-158. European Centre Valuation of Prior Learning & Bertelsmann Stiftung. Houten/ Berlin. https://ec-vpl.nl/download/entry/162/

Brauer, S. (2020). Jatkuvaa oppimista osaamismerkein tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittäen. Aikuiskasvatus 40(4), 351-358. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100546/58069 

Brauer, S. (2020). Prospect: Turbulent Digital Disruption in Higher Education. Special 15th international online conference DisCo 2020 - Education in the Age of Covid-19. 22.-23.6.2020. University of West Bohemia. Prague, Czech Republic. DOI:10.13140/RG.2.2.13161.31848 Abstrakti

Brauer, S., Siklander, P., Impiö, N., & Vuopala, E. (2020). Osaamismerkit arvioinnin menetelmänä - uutta ajattelua opetussuunnitelmiin. Teoksessa A. Virtanen, J. Helin & P. Tynjälä. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -käsikirja. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. https://www.tyopeda.fi/julkaisut/tyoelamapedagogiikka-korkeakoulutuksessa.pdf  

Halonen, L., Grekula, M. & Wenström, S. 2020. Miten ohjaan tulevaisuuden työelämään? Työkaluja opiskelijan osaamisidentiteetin rakentumisen tueksi. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 11. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003198542.

Korento, K. & Kotimäki, E. (2020). Työelämäpedagogista osaamista ammattikorkeakoulujen opettajille ja työelämän edustajille. Teoksessa A. Virtanen, J. Helin & P. Tynjälä. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -käsikirja. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. https://www.tyopeda.fi/julkaisut/tyoelamapedagogiikka-korkeakoulutuksessa.pdf  

Kotimäki, E. (2020). Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit. Teoksessa: Raudasoja A. (toim)., (2020). Ajassa uudistuvat ja kehittyvät ammatilliset opettajankoulutukset. HAMKin e-julkaisuja 6/2020, Hämeen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-829-9   

Kuortti, K. (2020) Myydäkö yksin vai tarjotako kimpassa? Teoksessa: Eksymä P., Hokkanen L., Ilvesviita S., Jurkko K., Kananen M., Luukkonen M., Niemi E., Paloniemi M., Ruohomäki E., Suutari S., Viherkari A. (Eds.)., (2020). Koulutusviennin käsikirja. , Oulun ammattikorkeakoulu. 28-29 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-597-194-4

Larna, R., Salo, T., Wenström, S., Orenius, M. & Mykrä, T. (toim.) (2020). Oppimisen iloa ilmiöpohjaisesti. Haaga-Helian julkaisut 12/2020. Luettavissa: https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/oppimisen-iloa-ilmiopohjaisesti

Susimetsä, M., Tapani, A., Lehtonen, H., Ruhalahti, S. & Brauer, S. (2020). “Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”. HAMK Unlimited Scientific 5.6.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020060540806

Virkkula, E. (2020) Evaluating motivational characteristics in vocational music education within the perspective of self-determination theory. Empirical Research in Vocational Education and Training, 12 (14). Luettavissa: https://ervet-journal.springeropen.com/articles/10.1186/s40461-020-00098-5

Virkkula, E. (2020) Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen opettajan työssä kaksi opetusvideota. Oulun ammattikorkeakoulu. Luettavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020111290046

Virkkula, E. (2020) Student teachers’ views of competence goals in vocational teacher education. European Journal of Teacher Education. Taylor & Francis.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619768.2020.1806229 Vapaasti luettavissa: https://tinyurl.com/y6dd6fde

Wenström, S. (2020) Positiivinen johtaminen: Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN: 978-952-370-023-9