Ammatillinen opettajankoulutus

Tunnetko paloa opettamiseen? Järjestämme ammatillista opettajankoulutusta Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Länsi-Lapin alueella sekä etäopintoina verkossa. Seuraava haku ammatilliseen opettajankoulutukseen järjestetään 3.–18.1.2024 Opintopolussa.

Osaamisperusteiset opinnot

Ammatillinen opettajankoulutus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajaksi aikoville. Koulutuksesta saat valmiudet toimia osaamisperusteisesti oman alasi opettajana ja opettajien kelpoisuusvaatimusten mukaiset 60 op:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998).

Meillä voit kouluttautua opettajaksi opiskelemalla pää- tai sivutoimisesti ja oman työsi ohessa. Opiskeluaika on yksilöllinen. Voit opiskella omaan tahtiisi 1–3 vuodessa tai nopeammin. Opiskeluoikeutta on kolme vuotta. Kesä-, syys- ja kevätlukukaudet mahdollistavat opiskelun läpi vuoden.

Koulutus on osaamisperusteista, eli aiemmin hankittu osaamisesi huomioidaan. Opintojen aikana arvioit, kehität ja osoitat osaamistasi erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa sekä opiskelet uutta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan. Jos toimit jo opettajan tehtävissä, voit osoittaa ja kehittää osaamista työssäsi.

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus. 

Opintoryhmien aikataulut 2024

Opinnot alkavat opintoryhmäkohtaisesti. 

» Tutustu lukuvuoden 2024–2025 opintoryhmien aikatauluihin (PDF-tiedosto)

 

 

Opiskelumuodot vuonna 2024 

 

Miten opinnot toteutuvat? 

Opinnot toteutuvat lähi- ja etäopiskeluna, tiimissä/pienryhmissä ja/tai itsenäisesti työskennellen. Opintoryhmien aikataulutettu lähi- ja etäopiskelu ajoittuu yhdelle lukuvuodelle, jolloin opinnot painottuvat erityisesti ammattipedagogisen osaamisen kehittämiseen. Opintoryhmien aikataulut julkaistaan haun alkaessa. Opinnoissa on hyvä varautua myös tiimi-/pienryhmätyöskentelyyn ryhmän muina sopimina ajankohtina. 

Opintoihin kuuluu myös kasvatustieteellisiä perusopintoja, valinnaisia opintoja ja opetusharjoittelua, jolloin perehdyt ammatillisen opettajan toimintaympäristöön ja työskentelet opettajana. Nämä opinnot ajoitat opintoihin oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) mukaisesti opiskeluoikeutesi aikana.

Opiskelu on osaamisperusteista. Etenet opinnoissasi ohjauskeskustelun pohjalta laadittavan HOPSin mukaan arvioiden, kehittäen ja osoittaen osaamistasi erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa itsellesi sopivilla tavoilla ja oman aikataulusi mukaisesti. Opinnoissa hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä ja -välineitä sekä monipuolisia työtapoja. Opiskelu edellyttää verkkotyöskentelyvalmiutta ja tähän soveltuvia välineitä (tietokone, hyvin toimiva internetyhteys, kuulokemikrofoni ja web-kamera).

Opiskeluoikeus alkaa kaikilla opiskelijoilla 1.6.2024. Jos valitset syksyllä alkavan opintoryhmän, sinulla on mahdollisuus opiskella joustavasti jo kesällä. Lisätietoja saat ennen opintojen alkua. 

Monimuoto-opiskelu

 • Osa opintoryhmille aikataulutetuista opiskelupäivistä toteutetaan lähiopiskeluna ja osa etäopiskeluna. Etäopiskelussa opiskelijat kokoontuvat työskentelemään verkkoympäristössä. 

 • Työskentelytavat verkossa ovat monipuolisia: opiskelijat osallistuvat aktiivisesti verkkotyöskentelyn suunnitteluun, pitävät opetustuokioita tiiminsä kanssa, hankkivat ja osoittavat pedagogista osaamistaan vaihtelevin tavoin.


  Monimuoto-opintoryhmät

Verkko-opiskelu

 • Verkko-opintoryhmien opintojen aloitukseen sisältyy opiskelijoiden kanssa käytävät HOPS-keskustelut ja aloitusinfo/verkko-opiskelupäivät.
 • Verkko-opintoryhmissä järjestetään kolme lähiopiskelupäivää (kolme peräkkäistä päivää) Oulussa/Torniossa.Opinnot jatkuvat etäopiskeluna, jolloin opiskelijat kokoontuvat työskentelemään verkkoympäristössä. 
 • Opiskelu edellyttää sitoutumista myös pienryhmien toimintaan ja sovittuihin aikatauluihin.  
 • Työskentelytavat verkossa ovat monipuolisia: opiskelijat osallistuvat aktiivisesti verkkotyöskentelyn suunnitteluun, pitävät opetustuokioita tiiminsä kanssa, hankkivat ja osoittavat pedagogista osaamistaan vaihtelevin tavoin.  

  Verkko-opintoryhmät:

 

 

Englanninkielinen opiskelu

 • Opinnot alkavat lähiopiskeluna Oulussa. Opinnot jatkuvat etäopiskeluna, jolloin opiskelijat kokoontuvat työskentelemään verkkoympäristössä.  
 • Opiskelu edellyttää sitoutumista myös pienempien tiimien toimintaan ja tiimeissä sovittuihin aikatauluihin.  
 • Työskentelytavat verkossa ovat monipuolisia: opiskelijat osallistuvat aktiivisesti verkkotyöskentelyn suunnitteluun, pitävät opetustuokioita tiiminsä kanssa, hankkivat ja osoittavat pedagogista osaamistaan vaihtelevin tavoin.   
 • Opiskelijat valitaan vain tähän ryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 20 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.  
 • Opetus on englanniksi, joten edellytyksenä on hyvä englannin suullinen ja kirjallinen kielitaito. Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella kielitaidon toteamiseksi. 
 • Etäopiskeluna toteutuva koulutus ei välttämättä oikeuta opiskeluun perustuvaan oleskelulupaan eikä viisumiin. 
 • Lue lisää englanninkielisestä opettajankoulutuksesta 

Opintoryhmien aikataulut 2024–2025

Hakijamäärät ammatillisiin opettajankoulutuksiin vuonna 2023

Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen 240 aloituspaikkaa tavoitteli yhteensä 857 hakijaa, joista 647 oli ensisijaisia. Yhtä aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita oli 2,7.

Opettajien jatkokoulutuksena tarjottavan ammatillisen erityisopettajankoulutuksen 20 aloituspaikkaan oli 90 hakijaa, joista ensisijaisia oli 74. Yhden aloituspaikan ensisijainen hakijamäärä oli 3,7. Opinto-ohjaajankoulutuksen 20 aloituspaikkaa tavoitteli 131 hakijaa, joista ensisijaisia 88. Yhtä aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita oli 4,4.

» Lue lisää tilastoista ja tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

 

Ammatillinen opettajuus opettajien kertomana

Ammatillisessa koulutuksessa opettajilta vaaditaan yhä enemmän kohtaamisosaamista

Video OPEKE-hanke, kuvaus ja editointi Petri Hänninen, lisäkuvaus Tommi Karjalainen

 

Ammatillinen koulutus on henkilökohtaistettua ja osaamisperustaista 


Video OPEKE-hanke, kuvaus ja editointi Petri Hänninen, haastattelukuvaus Tommi Karjalainen, kuvituskuvaus Emma Forsel

Lue opettajaopiskelijoiden kokemuksia

 

Kiinnostuitko opettajankoulutuksesta?

Jätä yhteystietosi, niin saat tietoa koulutuksesta ja hakemisesta. Voit halutessasi myös kysyä meiltä lisätietoja tai jättää palautetta tällä lomakkeella.

Täytä ainakin tähdellä (*) merkityt kohdat.
Markkinointilupa