Kohti 6G-ajan kilpailukykyä - Suomessa käynnistyy verkostotalousajan kansallinen älykampusohjelma

Julkaistu: 23.2.2021 klo 16:41 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Uusi Smart Campus –ohjelma johdattaa Suomea kohti 6G-mobiiliverkkojen aikaa ja 2030-lukua tähdäten yritysten kilpailukyvyn varmistamiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottoon. Suomen Akatemian rahoittama kansallinen hanke käynnistyy kahdeksan korkeakoulun yhteistyönä.

Älykampukset innovaatiomoottoreina - tavoitteena Suomen digitalisaatiokilpailukyvyn varmistaminen

Älykampukset ekosysteemeineen ovat Suomen viennin innovaatiomoottoreita. Nyt käynnistyvä Smart Campus -ohjelma toimii uudenlaisena kiihdytysalustana ja kumppanuusmallina pk-yritysten kanssa tehtävälle innovaatioyhteistyölle vauhdittaen yhteiskunnan digitalisaatiokehitystä.

Hankkeessa yhdistellään ennakkoluulottomasti ja monitieteisesti tulevaisuuden teknologiavisioita, uusinta palvelu- ja alustakehitystä sekä korkeakoulujen koulutustarjontaa. Kampusten hankkeessa ideoimat palvelut, jotka pohjautuvat digitaalisiin tutkimusinnovaatioihin, tarjoavat yrityksille uusimmat teknologia-alustat, testausmahdollisuudet ja liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet. Näin kampukset avaavat entistä suorempia polkuja viimeisimmästä tutkimustiedostaan globaaliin liiketoimintaan.

”Tarkoituksena on nopeuttaa merkittävästi etenkin pk-yritysten digitalisaatiota. Pienikin yritys pääsee jo hankkeen aikana käsiksi älykampusten palvelutarjontaan ja pystyy hyödyntämään korkeatasoista tutkimustietoa kasvattaen samalla henkilöstönsä osaamista”, kertoo hankkeen ohjelmajohtaja Risto Jurva.

Älykampuksilta älykaupunkeihin – verkostotalousajan ekosysteemi Suomeen

Älykampukset toimivat pienoiskaupunkeina tuottaen uudenlaisia yhteiskuntaa laajalti hyödyttäviä ratkaisuja ja vauhdittaen älykaupunkikehitystä. Korkeakoulut yhdessä ekosysteemiensä kanssa tarjoavat tulevaisuuden kaupunkien kehitystarpeisiin ainutlaatuisia huipputeknologiaympäristöjä, joissa yhdistyvät 5G- ja 6G-kyvykkyys, tekoälyratkaisut, sensoriteknologiat ja tietoturvallisuus.

”Pystymme rakentamaan kansainvälisesti ainutlaatuisen ekosysteemin, jonka tavoitteena on kasvattaa korkeakoulujen, yritysten ja kaupunkien kilpailukykyä,” visioi professori Jaakko Sauvola, Allied ICT Finland-verkoston johtaja.

Korkeakoulujen vastuualueet ja hankkeessa toteutettavat pilotit perustuvat Suomelle tärkeiden toimialojen vahvistamiseen, joihin lukeutuvat rakennusteollisuus, liikenne ja logistiikka, merenkulku, kemianteollisuus sekä palvelualat.

Hankkeessa toteutettavassa rakennusteollisuuden pilotissa yhdistetään peliteknologiaa ja tekoälyä virtuaalimallinnuksissa. Niin kutsutuissa digitaalisissa kaksosissa ylläpitäjä ohjaa rakennuksen laitteita pelissä ja pystyy reagoimaan tekoälyn esiin nostamiin toimenpidetarpeisiin. Ratkaisut vahvistavat ennakointi- ja reagointikykyä mikä lisää merkittävästi turvallisuutta tukien kestävää kehitystä.

Joukkoliikenteen pilotissa puolestaan kehitetään digitaalisia palveluita, joilla tuetaan joustavaa ja saavutettavaa liikkumista kaupungeissa huomioiden joukkoliikennevälineet ja niiden väliset yhteydet, mukaan lukien älykkäät pysäkit. Ratkaisuilla sujuvoitetaan kaupunkiliikennettä, parannetaan liikkumiskokemusta ja vähennetään yksityisautoilun aiheuttamia päästöjä.

Smart Campus -hanke yhdistää suomalaisten verkostojen vahvuudet

Smart Campus -ohjelman käynnistävään hankkeeseen osallistuvat Oulun ja Tampereen yliopistot, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto, Oulun, Turun, Kajaanin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut sekä Centria-ammattikorkeakoulu. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto, ja sen taustalla on 31:n suomalaisen korkeakoulun, tutkimuslaitoksen, kaupunkien elinkeinoyhtiön satojen yritysten muodostama Allied ICT Finland -verkosto.

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) monitieteinen tiimi tutkii hankkeessa digitalisaation vaikutuksia oppimiseen ja työelämään sekä osaamisperusteisuutta jatkuvan oppimisen tukena. Tavoitteena on määrittää kehitettävien Smart Campus -palveluiden keskeiset näkökulmat avointen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjen hyödyntämiseen. Oamkilla on käytössään digitaaliset kaksoset, virtuaaliset mallit, joiden avulla kehittää ratkaisuja yhdessä työelämän kanssa.

Smart Campus -hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ja se kytkeytyy tiiviisti akatemian rahoittamaan 6G Lippulaiva -hankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään tulevaisuuden älykkäitä langattomia verkkoja, sovelluksia ja palveluja.

”Suomen Akatemian myöntämä rahoitus osoittaa, että älykampus-konseptin kansallinen merkitys on tärkeä siirryttäessä kohti verkostoihin perustuvaa digitaalista yhteiskuntaa ja liiketoimintaa”, Risto Jurva toteaa.

Yhteystiedot

Risto Jurva, ohjelmajohtaja, Smart Campus, Oulun yliopisto

www.6gflagship.com

www.alliedict.fi

Lisätietoja hankkeesta ja tutkimustoiminnasta Oamkissa antaa KT Sanna Brauer (Ammatillinen opettajakorkeakoulu), Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 0400 444668.