Logos of the project partners as well as the funding organisation.


TallWood - Supporting Wood as Multistory Building Material

 

The goal of the TallWood project is to develop innovative solutions on how to use more wooden hybrid components in building and as structural elements of multistory wooden buildings. These solutions will increase utilizing wood in multistory/tall wooden buildings and consequently will reduce the carbon dioxide emissions and thus the environmental impact of building.

 

Background of the project

Research shows an excess of annual forest growth compared to annual harvesting especially in the Finnish, Swedish and Norwegian parts of the Nordic region. Nonetheless, the currently employed practices and technologies in the building industry demonstrate that there are even more opportunities to use wood in multistory/tall buildings. The extra potential of using wood is not adopted significantly. There is a substantial need to prevent wood to be wasted and to be used effectively where it can environmentally and economically contribute the higher value. Therefore, the main goal of this project is to increase the usage of wood in multistory/tall buildings solely or in a combination and/or hybrid way with other materials like concrete and steel particularly in structural elements.

Objectives

TallWood will develop innovative solutions on how to use wooden hybrid elements in multistory/ tall buildings. It will also explore and remove key barriers of the additional use of wood in construction. Furthermore, TallWood will develop optimal cost-effective wooden hybrid solutions.

Expected results

TallWood will raise awareness in the region of utilizing wood as one of the main elements of multistory/tall buildings, especially wooden hybrid buildings. The SMEs such as producers and subcontractors of wooden structural components will receive required knowledge of the key barriers as well as modern and innovative solutions for their design and production processes. House factories and contractors will be more aware of the wooden component utilization and will obtain optimal cost-effective wooden hybrid solutions. The project will also promote the views of the public and the users about the environmental and the health impacts on living in multistory wooden/hybrid buildings. Furthermore, by disseminating of the project aim and activities, TallWood will not only facilitate collaboration and knowledge exchange between the countries but also increase business opportunities for the SMEs in the program area and other EU region.

Impacts

  • A substantial knowledge transfer between the participating countries is established.
  • Knowledge of using design and planning tools in wood construction and management is increased, thus enabling higher quality and shorter project terms.
  • More compatible methods and systems help harmonizing building regulations between the countries and vice versa.
  • Cross-border business in building industry and public sector services is increased by the higher interoperability of the information systems of different actors, thus resulting in more efficient use of Northern resources and more competition in the European building construction market.
  • The increased use of wood resulting in cost-efficient wood/hybrid buildings.
  • CO2 emissions will be reduced.
  • Energy efficiency and environmental issues will be improved.
  • Knowledge of the public sector, supervision of buildings and other actors for planning multistory/tall wood hybrid buildings will increase.

Time frame

The project started in October 2019 and is scheduled to conclude in autumn 2022.

In other languages

Below you can find information on the project in Swedish and Norwegian.

TallWood på svenska

Projektet TallWood syftar till att utveckla nya lösningar kring hybridkonstruktioner till gagn för byggande av höga trähus. Projektet involverar tre länder (Finland, Sverige och Norge) samt ett tiotal företag. Speciellt Finland och Sverige har stor potential att använda trä, eftersom årlig tillväxt är 10–15 % större än den årliga avverkningen av skog. När denna extra potential kommer att användas, kommer den till nytta för att minska miljöpåverkan från koldioxid och därmed förhindrar globaluppvärmning.

Projektet målsättning är att ta fram innovativa komponenter och beräkningshjälpmedel, processer och system baserade på hybridkonstruktioner för att öka konkurrenskraften för träbyggande. Projektet bygger på den senaste utvecklingen inom träbyggnadsteknik och byggteknik som möjliggjorde byggandet av flera våningar med upp till 4–8 våningar. Tre områden med hybridlösningar har särskilt pekats ut i projektet; Komponent balkonger, komponent/detaljer I-balkar och stabilitet volymer.

Vidare kommer TallWood-projektet att studera nationella tillvägagångssätt, byggnadsregler och dekret i höga byggnader och öka medvetenheten om skillnaderna mellan länderna i byggnaderna och byggbranschen och intressenter vilket skall tjäna till underlag för innovationsarbetet.

För att säkerställa att forsknings- och utvecklingsarbetet i projektet kommer att vara toppmodern, följer vi också upp nära utveckling av industrin i kontinentala Europa genom att delta i vetenskapliga konferenser och mässor och gör en paneuropeisk projektansökan till programmet Horizon H2020 (eller senare Horizon Europe).

Det officiella språket för projektet är engelska.

TallWood på norsk

TallWood er et utviklingsprosjekt finansiert av Interreg Nord, Fylkesmannen i Nordland og Gildeskål kommune med formål å utvikle kunnskap og erfaringer i bruk av tre og massivtre (CLT) som byggemateriale i større bygg, i kombinasjon med andre materialer. Målet er å bidra til økt bruk av tre som byggemateriale og redusere klimaavtrykket i byggenæringen. Det vil også kunne gi grunnlag for økt avvirkning av skogressurser i Nordland med et betydelig potensial for regional verdiskaping.

Klikk her for mer informasjon: nordlandsforskning.no 

 

On Social Media

  Twitter: @TallWoodProject

Instagram: @TallWoodProject