Hybridivoimansiirto

Kehitämme ja demonstroimme järjestelmää, joka koostuu poltto- ja sähkömoottorista sekä energian varastointimekanismista. Lisäksi kehitämme näiden ohjaamisesta vastaavaa hallintajärjestelmää. Järjestelmillä demonstroidaan ajoneuvon liike-energian regenerointia ja uudelleenkäyttöä erilaisissa ajotilanteissa niin laboratorio- kuin tieajokokeissa. Järjestelmien pohjalta luomme prototyyppiversiot, joita voidaan erilaisissa sovelluskohteissa kehittää prototyypeistä aina valmiiksi tuotteiksi asti.

Mikä on hybridivoimansiirtojärjestelmä?

Hybridivoimansiirto koostuu polttomoottorista, sähkömoottorista ja vaihteistosta. Sähkömoottorin ohjaukseen kuuluu tehoelektroniikka ja jonkinlainen energiavarasto, esimerkiksi kondensaattorit. Kilpa-autosovelluksessa on tarve viiveen pienentämiseen kiihdytyksissä ja jarrutuksissa energian talteenottoon.

hybridivoimansiirto_2.png

Hybridivoimansiirtoyksikön toteutusvaiheet

Ultra-hanke jakautuu kolmeen eri vaiheeseen, joita ovat tutkimus- ja määrittelyvaihe, esiprotovaihe ja prototyyppivaihe. Näiden mukaisesti myös hybridivoimansiirtoyksikön toteutusvaiheet ovat:

 1. Tutkimus- ja määrittelyvaihe
  • Vaatimusmäärittely, joka sisältää muun muassa seuraavia asioita: halutun kokonaistehon määritys, tavoitellun tehojakauman määritys poltto- ja sähkömoottorin välillä, tarvittavan sähköenergian varastointikapasiteetin määritys, tavoiteltu purkausnopeus varastoidulle energialle ja vaatimukset ohjausjärjestelmälle
  • Järjestelmän konstruktiosuunnittelu, toteutusvaihtoehtojen määrittely, komponenttivalinta ja mallintaminen, ohjausjärjestelmän suunnittelu ja ohjelmointi
 2. Esiprotovaihe
  • Esiproton valmistaminen ja testaus sekä sovitus ajoneuvon rungon prototyyppiin
  • Testaustulosten analysointi ja tarvittava uudelleensuunnittelu vaatimusmäärittelyn tavoitteiden saavuttamiseksi
 3. Prototyyppivaihe
  • Prototyypin valmistaminen ja hybridivoimansiirtoyksikön/voimansiirtojärjestelmän integrointi ajoneuvon rungon prototyyppiin
  • Prototyypin testaus ja testaustulosten analysointi

Ajankohtaista 29.11.2016

Hybridivoimansiirtopakettiin kuuluvan polttomoottorin moottorijarrua on säädetty. Polttomoottorista saatiin jarrutettua maltillisilla säädöillä 257 kW (350 hv) 480 Nm. Tehoalueen laajentamista tavoittelevia säätöjä jatketaan myöhemmin.


Rahoittajalogo https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)