Keveiden ja kestävien runkorakenteiden valmistus (DFMA)

Kehitämme ja havainnollistamme ultralujan teräksen hyödyntämismahdollisuuksia energiaa säästävien ja suorituskykyisten ajoneuvorunkojen valmistuksessa. Hankkeessa pilotoimme ajoneuvorakenteiden keventämiseen tähtäävää DFMA-prosessia, joka on kehitetty Oulun yliopistossa yhteistyönä alan yritysten kanssa.

DFMA-prosessissa (Design for manufacturing and assembly) erikoisteräksistä valmistettavat, keveät ja kestävät runkorakenteet suunnitellaan valmistettavuus ja kokoonpano huomioiden. Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT – Future Manufacturing Technologies) ryhmän materiaali- ja valmistusteknistä osaamista hyödyntämällä valmiisiin ajoneuvoihin on mahdollista saada erikoislujan teräksen erinomaiset ominaisuudet kilpailukykyiseen hintaan.

Työpakettiin 3 sisältyvät vaiheet

  1. Testi- ja esiprotorakenteiden DFMA-suunnittelu ja mallintaminen
  2. Testi- ja esiprotorakenteiden valmistus
  3. Rakenteen yksityiskohtien mekaanisten ominaisuuksien testaaminen
  4. Testaustulosten analysointi ja tarvittava uudelleensuunnittelu vaatimusmäärittelyn tavoitteiden saavuttamiseksi
  5. Prototyypin valmistus ja integrointi, testaus ja tulosten analysointi

image002.png


Rahoittajalogo https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)