Reaaliaikainen ajotiedonkeruujärjestelmä toimii uusien tuotteiden kehitysalustana

Testiajoneuvoon rakennetaan reaaliaikainen tiedonkeruujärjestelmä. Kerättävä seurantatieto siirtyy langattomana ja reaaliaikaisesti pilvitietokantaan. Kerätyn tiedon perusteella analysoimme toteutettujen ratkaisujen käyttökelpoisuutta sekä uudistamme suunnittelua tunnistettujen puutteiden korjaamiseksi.  Menetelmää hyödynnetään runkorakenteiden ajonaikaisissa mittauksissa, KERS-järjestelmän ohjauksen optimoinnissa sekä kuljettajan ajotavan analysoinnissa.


Analyysijärjestelmää kehitetään ennen valmistuvia protoajoneuvoja muissa sovelluksissa. Koriin kohdistuvien voimien mittauksia ja kuljettajan ajokäyttäytymistä tutkitaan Oamkin opetusajoneuvossa Ouluzonen rata-alueella. Talven 2016-2017 aikana tiedonsiirtoa ja pilvidatan analysointia testataan Lappland Driving -ajokeskuksissa.

tiedonkeruu3.png


Rahoittajalogo https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)