Tiedonhankinta ja benchmarkkaus

 

Maaseutuyritykset hyönteisalan toimijoina

Tässä osakokonaisuudessa kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien maaseutuyritysten kiinnostus ja valmiudet hyönteisten alkutuotantoon ja jatkojalostukseen. Lisäksi selvitetään kiinnostuneiden maaseutuyritysten osaamistarpeet.

Osakokonaisuuden suunniteltu toteutusaika on 1.1.2019-30.9.2019.

Tulokset:

 

Elintarvikealan yritykset hyönteisalan toimijoina

Tässä osakokonaisuudessa kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien elintarvikealan yritysten (mm. liha-, mylly- ja leipomoteollisuus sekä ravintolat) kiinnostus ja valmiudet hyödyntää hyönteisraaka-ainetta nykyisten ja uusien tuotteidensa raaka-aineena. Lisäksi selvitetään kiinnostuneiden yritysten tiedontarpeet.

Osakokonaisuuden suunniteltu toteutusaika on 1.1.2019-30.9.2019. 

Tulokset:

 

Hyönteisalan tutkimukset ja hankkeet

Tässä osakokonaisuudessa kartoitetaan ja kootaan yhteen hyönteisalan toteutettujen ja käynnissä olevien sekä kotimaisten että soveltuvin osin myös ulkomaisten tutkimusten ja hankkeiden tuloksia. Selvitys sisältää mm.

Selvityksen  tuloksena saadaan ajankohtainen ja tulevaisuusorientoitunut kuva hyönteisalan innovaatioekosysteemin tilanteesta sekä tieto tärkeistä innovaatioaktoreista.

Osakokonaisuuden suunniteltu toteutusaika on 1.11.2018-30.6.2019 ja 1.1.2020-30.6.2020.

Tulokset:

 

Tiedonhankinta- ja benchmarkkausmatkat

Hankkeen aikana järjestetään tiedonhankinta- ja benchmarkkausmatka (1) kotimaassa toimiviin hyönteisalan edelläkävijäyrityksiin ja (2) Keski-Eurooppaan (esim. Hollanti, Belgia ja/tai Ranska). Matkojen tarkoituksena on kartoittaa hyönteistuotantoketjun eri vaiheissa toimivien yritysten toimintaa sekä toiminnallisesta että liiketaloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan alan tki-toimintaan ja koulutukseen.

Kotimaassa tiedonhankinta- ja benchmarkkausmatkan kohteena ovat ennen kaikkea hyönteisalan yritykset, kun taas ulkomaan matkan tavoitteena on tutustua hyönteistuotannon koko arvoketjuun mukaan lukien hyönteisten alkutuotanto, prosessointi ja tuotevalmistus, jälleenmyynti (kauppa, ravintolat) sekä näihin liittyvä tki-toiminta ja koulutus.

Tiedonhankinnan ja benchmarkkauksen lisäksi matkojen tavoitteena on edistää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Yritysten sekä tki-, koulutus- ja neuvontaorganisaatioiden lisäksi tärkeitä verkostoitumiskohteita ovat hyönteisalan kehittämiseen aktivoituneet kolmannen sektorin toimijat (esim. Unibugs ry, Hyönteisalan toimijat ry ja Hyönteisravinto), haussa ja käynnissä olevat alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeet sekä alueelliset kehittämisyhtiöt ja yrityshautomot.

Osatyöpaketin suunniteltu toteutusaika on 1.3.2019-29.2.2020.

Tulokset:

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)