Jatkotoimien suunnittelu

 

Jatkotoimet suunnitellaan sovittamalla yhteen kokonaisuuksissa Tiedonhankinta ja benchmarkkaus sekä Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet esiin nousseet yritysten tarpeet, toiveet ja valmiudet, alan kehittymisnäkymät ja -mahdollisuudet yleisesti sekä arvoketjun kehittämismahdollisuudet alueellisesti Pohjois-Pohjanmaalla. Yrittäjiä aktivoidaan pohtimaan tarvittavia jatkotoimia ja tekemään kehittämisaloitteita, joita hankkeistetaan yhteisvoimin. Suunnittelussa hyödynnetään myös tiedonhankinta- ja benchmarkkausmatkojen, tiedotus ja- keskustelutilaisuuksien sekä muun toiminnan aikana saatavia kansallisia ja kansainvälisiä kontakteja.

Työpaketin suunniteltu toteutusaika on 1.4.2019-30.9.2020. 

Tulokset:

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)