Tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on tukea muutosprosesseja läpikäyviä ja kehittymishaluisia maatilayrityksiä. Erityisesti halutaan tavoittaa ne yrittäjät, jotka ovat harkinneet yritystoiminnan lopettamista tai ovat lähitulevaisuudessa käymässä läpi muuta muutosprosessia yritystoiminnassaan. Tarkoituksena on saada yrittäjä miettimään huolellisesti omia vaihtoehtojaan muutostilanteissa, ja sitä myöten parantaa yrittäjän valmiuksia hallita ja johtaa muutosprosessia. Samalla varmistetaan yritystoiminnan jatkuvuus niin, että esimerkiksi lopettavan yrittäjän tuotannon resurssit tulisivat hyödynnetyiksi myös jatkossa.

Lupa muutokseen -hanke kokoaa maatilayrittäjiä yhteen, jotta yrittäjät saavat muodostettua hyödyllisiä ryhmiä ja verkostoja. Niissä toimiessaan yrittäjät saavat vertaistukea ja mahdollisesti myös kumppaneita yritystoimintaan ja kehittämistoimiin. Aktivoituminen erilaisten vaihtoehtojen pohdintaan ja kasvavat verkostot parantavat yritystoiminnan hallintaa ja lisäävät sitä myöten yrittäjän jaksamista ja hyvinvointia. Hyvinvointi kulkee hankkeessa läpileikkaavana teemana koko toteutusajan.

Hanke järjestää toiminta-aikanaan useita aktivointitilaisuuksia eri puolilla maakuntaa. Näissä tilaisuuksissa maatilayrittäjillä on mahdollisuus perehtyä hankkeen aihepiireihin ja tulla sitten mukaan siihen pienryhmään, jonka aihealue häntä kiinnostaa.Aktivointitilaisuuksien ja pienryhmätoiminnan tavoitteena on aktivoida maatilayrittäjiä pohtimaan uusia toimintamuotoja ja kehittämistapoja. Yrittäjät pohtivat niitä oman yrityksensä kannalta, päättävät parhaasta ratkaisusta ja hakevat tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua muutosprosessin läpiviemiseen.

Lupa muutokseen –hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmänä ovat kaikki alueen maatilayrittäjät riippumatta tuotantosuunnasta tai yrityksen koosta. Erityisesti jo pitempään yritystoimintaa pyörittäneillä voi olla Lupa muutokseen -hankkeen toimenpiteille tilausta, mutta hankkeeseen toivotaan osallistujia myös nuorten ja vasta-aloittaneiden maatilayrittäjien joukosta. Lisäksi hankkeen toimintaan ovat tervetulleita yrittäjät, joilla yritystoiminta pyörii hyvin, mutta jotka kaipaisivat toimintaansa jotakin uutta. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2016 – 28.2.2019.

Hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja se toteutetaan yhdessä Maataloustuottajien Pohjois-Suomen Liitto MTK Pohjois-Suomi ryn (MTK-Pohjois-Suomi) kanssa.

 


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)