Materiaalit

Julkaisemme tällä sivulla suoriin EU-rahoituksiin liittyvää tietoa ja materiaalia.

Horisonttihakemuksen valmistelu

H2020-kustannusasioiden perusteet 19.3.2019 (Business Finland) H2020 RIA & IA -hakemuksen kertaus 29.4.2019 (Business Finland) EU:n puiteohjelman eettisen ennakkoarvioinnin peruste, tavoite ja käytäntö 29.4.2019 (Business Finland)

Preparing a Horizon proposal 

Horizon 2020 proposal template guide – understanding the inner logic and structure


Rahoittajalogo https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)