Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/docs_new/c5/concrete/dispatcher.php:21) in /opt/www/docs_new/c5/concrete/core/libraries/view.php on line 950
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri
...

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Hyvinvointia ja pedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen!

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:2-8 op
Koulutusaika:1.1.2021 - 31.12.2021
Hakuaika: 25.8.2020 - 31.8.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Haluatko tutkimusperustaista tietoa, toimintamalleja ja pedagogisia menetelmiä, joilla voit edistää opiskelijoiden ja oppimisyhteisön hyvinvointia, osallisuutta ja oppimista? Tule mukaan Hyvinvointia ja pedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen –hankkeen koulutuksiin!

Koulutuskokonaisuus rakentuu voimavara- ja vahvuuslähtöiselle toiminnalliselle työskentelylle, työyhteisön ja opettajan omien voimavarojen tunnistamiselle sekä yhteistoiminnallisten, modernien oppimiskäsitysten mukaisten pedagogisten toimintamallien soveltamiselle.

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisessa koulutuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaan sivistystyön parissa.

Sisällöt

1. Pedagoginen hyvinvointi – hyvinvointia ja oppimista, 2 op
Osiossa tarkastellaan pedagogista hyvinvointia sekä oman itsen, oman työtehtävän, työyhteisön että opetus- tai ohjaustyön näkökulmista. Positiivisen psykologian näkökulmat organisaatioon ja pedagogiikkaan antavat ymmärrystä ja työkaluja pedagogisen hyvinvoinnin ja myönteisen toimintakulttuurin rakentamiseen oppilaitoksissa.

Toteutus: Työpajapäivä ja ennakkomateriaaliin perehtymistä sekä itsenäistä ohjattua työskentelyä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Kouluttajana Sanna Wenström, Oamk.

2. Voimaannuttavat työmenetelmät pedagogisen hyvinvoinnin edistämisessä, 4 op
Osiossa perehdytään voimaannuttavien työmenetelmien käyttöön opetuksessa ja ohjauksessa pedagogisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Koulutuksen teemoja ovat omat voimavarat ja työhyvinvointi, sisäinen motivaatio sekä voimaannuttavien menetelmien soveltaminen omassa opetustyössä opiskelijoiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja mielekkään oppimisen tueksi.

Kouluttajina Raija Erkkilä ja Sirpa Perunka, Oamk.

Koulutus toteutetaan helmikuussa 2021 avoimena verkkototeutuksena. Mahdollisuus toiseen räätälöityyn toteutukseen.

3. Tunteet ja läsnäolo opetustyössä, 2 op
Osiossa perehdytään tunnetaitojen opettamisen menetelmiin ja kehitetään osallistujan tietoisen läsnäolon harjoituksia. Kokemuksellisen oppimisen kautta harjoitetaan keho-mielen havainnointia ja kuinka edistää laaja-alaista hyvinvointia. Käytännönläheinen työskentely virittää osallistujia yhteiseen pohdintaan non-verbaalista viestinnästä, vuorovaikutuksesta, opiskelumotivaatiosta ja tunteiden merkityksestä oppimisessa. Työskentely rohkaisee havaintojen tekemiseen itsessä, opiskelijoissa sekä oppimiseen ja kohtaamisiin liittyvien ilmiöiden jäsentämisessä.

Toteutus: Lähipäivä, oppimistehtäviä sekä itsenäistä työskentelyä. Kouluttajana Jari Karttunen, Jamk.

Lisätiedot

Koulutusosiot 1-2: Elina Juntunen (Oamk), 0405845127, elina.juntunen#oamk.fi (korvaa # -> @)
Koulutusosio 3: Santtu Hartikainen (Jamk), 0408256330, santtu.hartikainen#jamk.fi (korvaa # -> @)

Toteutusajat

Kysy toteutusta alueellesi!
Toteutamme koulutuksia kysynnän mukaan eri paikkakunnilla vuoden 2021 aikana. Tilauskoulutuksissa voimme räätälöidä sisältöjä tarpeidenne mukaisesti.

Kouluttaja(t)

Yliopettaja, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5210341
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3438383
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1903494

Jari Karttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5845127

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuttomia. Matka- ja majoituskustannuksista osallistujat vastaavat itse. Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.