Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, opintokokonaisuudet

Syksyllä 2019 alkavat opintokokonaisuudet ja opintopolut

Lukuvuoden 2019-2020 opetustarjonnastamme on julkaistu (syksyllä alkavat opinnot). 

Ilmoittautuminen polkuopintoihin, joihin opiskelijat valitaan valintakokeen tai ennakkotehtävän kautta, alkaa 24.6. klo 10.00. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin ja niihin polkuopintoihin, joihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, alkaa 30.7. klo 10.00

Asiakasvastuisen hoitotyön syventävät opinnot sairaanhoitajille

Paikkakunta:Oulainen
Laajuus:31 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin, Verkko-opetus
Ilmoittautumisaika:31.07.2019 - 07.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Toteutusajankohta:Syksy 2018
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot on tarkoitettu sellaisille sairaanhoitajatutkinnon jo suorittaneille henkilöille, jotka haluavat tutkintoonsa kuuluneen suuntautumisvaihtoehdon lisäksi suorittaa toiset suuntaavat opinnot.

Opintojen laajuus on 3 - 31 opintopistettä opiskelijan henkilökohtaisista opiskelutarpeista riippuen. Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta sovitaan avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilön kanssa (avoin#oamk.fi (korvaa # -> @)). Tarvittaessa myös syventävien opintojen vastuuopettaja voi olla apuna opintojen suunnittelussa.
Opinnot koostuvat teoriaopinnoista ja harjoittelusta. Huomaathan, että emme pysty takaamaan kaikille mahdollisuutta suorittaa harjoittelua. Harjoittelumahdollisuus riippuu harjoittelupaikkojen saatavuudesta. Harjoittelusta on sovittava erikseen syventävien opintojen vastuuopettajan kanssa.

Opinnot toteutuvat lv. 2016-2017 sairaanhoitotyön opintosuunnitelman mukaisesti. Opintosuunnitelma löytyy opinto-oppaasta osoitteesta www.oamk.fi/opinto-opas kohdasta Opintojen sisältö --> opetussuunnitelmat (vaihda vetovalikosta opintojen aloituslukuvuodeksi 2016-2017). Tai klikkaa suoraa linkkiä www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuun... Ks. otsikon SAIRAANHOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN alta.

Opintojen rakenne (3-31 op):
1. 7L00BL35 Asiakasvastuinen hoitotyö 7 op, alkaa 14.8. klo 12.30-13.30 pakollisella infoluennolla (verkon välityksellä)
2. lääketieteellinen opintojakso 3 op, ks. ajoitukset alla, toteutukset voivat edellyttää käyntiä Oulussa
3. harjoittelu 9-18 op, voi sopia vastuuopettajan kanssa suorittamisesta
4. 7S00BJ11 TRIAGE - potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi 3 op, alkaa elokuun lopussa (30.8. klo 8.30-10.00)


Lääketieteellisten opintojaksojen ajoitukset:

O4054HO-3004 Geriatria 4. periodi
O4055HO-3004 Anestesiologia (1-2.periodi) ja teholääketiede (3.periodi)
O4056HO-3005 Kirurgia ja anestesiologia (1-2.periodi kummatkin)
O4057HO-3004 Sisätaudit ja kirurgia (1-2.periodi kummatkin)
O4058HO-3004 Pediatria (2.periodi)ja lasten psykiatria (3-4.periodi)
O4059HO-3004 Psykiatria (3-4.periodi)
O4060HO-3008 Syöpätaudit (1.periodi)

Periodien ajoitukset:
1. periodi 26.8.–20.10.2019
2. periodi 28.10.–22.12.2019
3. periodi 6.1.–1.3.2020
4. periodi 9.3.–3.5.2020
5. periodi 4.5.–28.6.2020

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

HUOM! Täytäthän lisäksi nettilomakkeen osoitteessa: www.oamk.fi/avoimen-svoulainen2020. Lomakkeessa kysytään tarkempia tietoja opinnoista, jotka opiskelija aikoo suorittaa.

Opintojen hinta määräytyy laajuuden mukaan. Hinnoitteluperiaate on 15 euroa/ opintopiste tai max 300 euroa lukuvuodessa. Hyväksytyistä opinnoista annetaan opintosuoritusote.